GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hansandrina Hansen

Født 23 DEC 1835 Nylarsker
Død 7 JAN 1886 Aaker
Familie med Ole Jensen Holm
Jens Andreas Holm 27 NOV 1866 Aaker
Hans Peter Holm 29 MAR 1868 Aaker
Kristian Martin Holm 14 AUG 1869 Aaker
Frederik Theodor Holm 7 OCT 1871 Aakirkeby
Oline Christine Holm 26 SEP 1873 Aaker
Vielse 30 SEP 1865 Tinghuset i Nexø
Brudgommens Navn, ... Ungkarl og Snedkersvend Ole Jensen Holm 29 Aar gl. af Rønne. Brudens Navn, ... Pigen Hansandrina Hansen 30 Aar gl. i Aaker. arkivalieronline Kirkeb Aaker 1846-65, opsl 1
Fødsel 23 DEC 1835 Nylarsker
Hansandrina Hansen. Forældre: Hans H. Høj; Elne M. Lund arkivalieronline K02-20-A opslag 44
Dåb 17 JAN 1836 Nylarsker Kirke
Hansandrina Hansen. Forældre: Hans H. Høj; Elne M. Lund
Bopæl 1 NOV 1864 Rønne til Aaker
Kirkeb Åker 1813-91 Tilgangsliste
Hansandrina Hansen, anmeldt den 5. November 1864, 31, Tjenestepige, fra Rønne (?) opsl 66
Død 7 JAN 1886 Aaker
arkivalieronline Kirkeb Aaker 1876-91, opsl 2
Begravelse 10 JAN 1886 Aaker
arkivalieronline Kirkeb Aaker 1876-91, opsl 2
Hansandria var ældste barn i en familie, der levede i en vigtig epoke for folkestyre og kirkeliv i Danmark og ikke mindst på Bornholm. Hendes forældre har taget aktivt del i de gudelige forsamlinger, der opstod i disse år. Det har haft stor in dflydelse på netop denne egn, og højst sandsynligt har Hansandrina oplevet vækkelsesmøder i sit eget hjem i Nylars. I hvert fald var hendes forældre med i den lille flok på 7 personer, der i 1848, da hun er 13 år, lader sig voksendøbe i de n nærliggende Sose Bugt, og dermed lægger grunden til den første baptistmenighed i Rønne og på Bornholm. Det var året, hvor Rigsdagen lagde sidste hånd på Danmarks første grundlov med den bestemmelse, der indførte religionsfrihed i Danma rk.

Baptistsamfundet bliver Hansandrinas naturlige omgangskreds og sociale netværk. Hun møder i Rønne den kreds af baptister, der var flyttet fra Christiansø ved fæstningens nedlæggelse i 1855, med en familie bestående af soldaten Isak Jense n Holm og hans karishmatiske hustru, Cicilie Kirstine, kaldet Stine eller Mor Isak. Den ældste af sønnerne, Ole Jensen Holm, blev Hansandrinas ægtemand, og den yngste søn, Peter Andersen Holm, blev senere menighedens forstander og en centra l person blandt landets baptister og som byrådsmedlem og med andre væsentlige tillidshverv i Rønne en så central person,at man har valgt at opkalde en plads i byen efter ham.

Hun har som ung pige stadig ophold hos forældrene og følger dem, da de omkring 1854 flytter til Aakirkeby. Som 19 årig og 25 årig bor hun stadig hjemme. Jeg antager, at hun har haft en vigtig rolle som medhjælp i det travle hus. Senere komme r hun i huset som tjenestepige i Rønne, hvor også Ole har bopæl. De beslutter at gifte sig og slå sig ned i Aakirkeby, hvor de flytter ind hos Hansandrines forældre.

Om det bliver et lykkeligt ægteskab for Hansandrina, ved vi ikke. Men vi ved, at hun måtte undvære sin mand i perioder. Selv om hans fag var snedkersvend, stak han ind imellem til søs, forhyret som matros. Så fortsatte Hansandrina sit mang eårige liv sammen med forældrene, der på deres ældre dage var på aftægt i huset, som Ole og Hansandrina havde overtaget. Det har derfor også været hendes og måske moderens opgave at opfostre de 5 børn.

Hansandrina bliver kun 50 år og dør, da den yngste søn er 13 år og min morfar, Frederik, er 15.