GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ellen Margrethe Madsdatter Lund

Født ABT 9 SEP 1810 Rønne (tvilling)
Død 21 OCT 1892 Olsker
Familie med Hans Hansen Høj
Hansandrina Hansen 23 DEC 1835 Nylarsker
Thorline Christine Hansen 19 MAR 1837 Nylarsker
Hans Peter Lund Hansen 6 OCT 1839 Nylarsker
Mads Jensen Lund Hansen 23 JAN 1842 Nylars
Ellen Christine Hansen 27 SEP 1844 Nylarsker
En dreng 6 AUG 1849 Nylars
Vielse 22 AUG 1835 Nylars kirke
Kirkeb Nylarsker 1812-2002 Viede 1831-37
Ungkarl Hans(en) Hansen 27 Aar gl. paa 23. SEgrds Jord(?) i NL
Pigen Ellen Margrethe Lund 25 Aar gl. paa 23. SEgrds Jord(?) i NL
Forlovere: Mads Jensen Lund 28. SEgrd. i VM(?), Niels Valdemar Hansen i NL d. 22. Aug. i Kirken,
Alm. jævnførelsesreg. p. 97 opsl 7
Fødsel ABT 9 SEP 1810 Rønne (tvilling)
Kirkeb Rønne 1768-1814 1810 Begravne: Septb. 30: Mads Jensen Lunds Datter Kirst. Marie 3 U. gl. opsl 344
Dåb 23 SEP 1810 Rønne kirke
Kirkeb Rønne 1768-1814 Mads Jensen Lunds 2de Døtre, Ellen Margrete, b(aaret) af Skpr? A. Colbergs H(ustru) og Kirstine Marie b. af Skpr. Hans Munks Hstr.. Karen IpsD(atter), Jens Hansen Rønne, Carl Ræbbertsen, Jacob Due, Lars Nicolai, Jacob Folkmann, Ole Hans. Schou. opsl 345
Bopæl 15 NOV 1830 Aaker og Nylars
Kirkeb Nylarsker 1812-2002 Til og afgangsliste 1819-30
Ellen Margrethe MadsD. 20 Aar, Tjenestepige fra Aaker, meldt 15. Nov 1830 opsl 16
Kirkeb Aaker 1813-91 1818-1843: 1830 Afgangaaende fra Sognet formedelst bortrejse
83 Ellen Margrethe MadsD, 21, t. Rønne opsl. 435
Da Ellen Margrethe blev født, havde hun en broder, Mads, på 3 år. Men han var på det tidspunkt eneste overlevende af fire drenge. Den først fødte, Jens, blev efter et år efterfulgt af en tvillingefødsel, så der var tre små drenge i hjem met. Men den ene tvilling, Hans, døde, da han var 5 måneder gammel, og tre måneder senere døde Jens. Ti måneder efter kom en ny dreng til verden, som også fik navnet Jens. Han blev kun 5 måneder, så da Ellen Margrethe og hendes tvillinge søster, Kirstine, blev født, var kun Mads tilbage. Tvillingesøster Kirstine levede kun et par uger, og så var kun Mads og Ellen Margrethe tilbage af 6 søskende. Næste søster, Anne Marie, blev kun 3 uger gammel. Hun efterfulgtes af Christian , der levede, og Hans, der døde som 13-årig.

Hvordan det har været for Ellen Margrethe at vokse op med så megen død og sorg, kan det være svært at forestille sig. Det afhænger først og fremmest af, hvilken styrke forældrene har haft til at samle omsorgen om de tre tilbageværend e børn i det formentlig fattige hjem. Da hun er 9 år dør moderen, og så kan man forestille sig, at den lille pige har fået tunge pligter i hjemmet. Men Ellen Margrethe var en pige og en kvinde, der klarede en barndom og et ungdomsliv unde r den tids barske vilkår. Det er sandsynligt, at hun har passet hjemmet og sine to mindre brødre de følgende år. Da hun er 19 år dør den yngste af drengene, og da er Christian 16 år og formentlig flyttet hjemmefra. Kort tid efter rejser hu n til Nylars og ansættes som tjenestepige. Her møder hun 3 år senere sin kommende mand, Hans, der ankommer fra Vestermarie og ansættes i sognet som tjenestedreng.

Om det er Hans eller Ellen Margrethe, der er den drivende kraft i det spring, de sammen foretager, da de i 1848 indgår i den lille flok pionerer, der lader sig døbe i Sode Bugt og grundlægger Baptistsamfundet på Bornholm, kan vi ikke vide. Me n der kan ikke herske nogen tvivl om, at det har krævet mod og styrke at kaste sig ind i den kamp, der på den tid blev udkæmpet mellem de folkekirkelige kræfter i Danmark og deltagerne i de gudelige forsamlinger, der voksede frem blandt jævn e folk under betegnelsen gendøbere.

Ellen Margrethe og Hans har gennem deres ældste datter, Hansandrinas ægteskab med Ole Jensen Holm fået en styrket relation til familien Holm fra Christiansø hos baptisterne i Rønne. Det har også derfor været en naturlig ting, at de gi k på aftægt hos datter og svigersøn i Aakirkeby, da alderen bød det. Hansandrinas død i 1886 har formentlig været anledning til, at Ellen Margrethe og Hans brød op og rejste til Olsker. Hans døde her i 1887, og Ellen Margrethe overleved e ham med 5 år.
Dåb 12 MAY 1848 Sose Bugt, Bornholm
Torben Jørgen Lund
Baptisternes Ugeblad Fra Bornholms Mgh.: Lørdag den 12. Maj var vi atter i Feststemning, idet det denne dag var 80 Aar siden, de første fem paa Bornholm, nemlig Jens Severin Pihl og Hustru, Hans Hansen Høj og Hustru og Hans Peter Larsen bekendte deres Tro paa Krist us ved at lade sig døbe i Havet paa et Sted, som kaldes Sose paa Øens sydlige Kyst 12 Kilometer fra Rønne. s. 173
Død 21 OCT 1892 Olsker
Torben Jørgen Lund
Begravelse 28 OCT 1892 Olsker kirkegård
Torben Jørgen Lund
Da Ellen Margrethe blev født, havde hun en broder, Mads, på 3 år. Men han var på det tidspunkt eneste overlevende af fire drenge. Den først fødte, Jens, blev efter et år efterfulgt af en tvillingefødsel, så der var tre små drenge i hjem met. Men den ene tvilling, Hans, døde, da han var 5 måneder gammel, og tre måneder senere døde Jens. Ti måneder efter kom en ny dreng til verden, som også fik navnet Jens. Han blev kun 5 måneder, så da Ellen Margrethe og hendes tvillinge søster, Kirstine, blev født, var kun Mads tilbage. Tvillingesøster Kirstine levede kun et par uger, og så var kun Mads og Ellen Margrethe tilbage af 6 søskende. Næste søster, Anne Marie, blev kun 3 uger gammel. Hun efterfulgtes af Christian , der levede, og Hans, der døde som 13-årig.

Hvordan det har været for Ellen Margrethe at vokse op med så megen død og sorg, kan det være svært at forestille sig. Det afhænger først og fremmest af, hvilken styrke forældrene har haft til at samle omsorgen om de tre tilbageværend e børn i det formentlig fattige hjem. Da hun er 9 år dør moderen, og så kan man forestille sig, at den lille pige har fået tunge pligter i hjemmet. Men Ellen Margrethe var en pige og en kvinde, der klarede en barndom og et ungdomsliv unde r den tids barske vilkår. Det er sandsynligt, at hun har passet hjemmet og sine to mindre brødre de følgende år. Da hun er 19 år dør den yngste af drengene, og da er Christian 16 år og formentlig flyttet hjemmefra. Kort tid efter rejser hu n til Nylars og ansættes som tjenestepige. Her møder hun 3 år senere sin kommende mand, Hans, der ankommer fra Vestermarie og ansættes i sognet som tjenestedreng.

Om det er Hans eller Ellen Margrethe, der er den drivende kraft i det spring, de sammen foretager, da de i 1848 indgår i den lille flok pionerer, der lader sig døbe i Sode Bugt og grundlægger Baptistsamfundet på Bornholm, kan vi ikke vide. Me n der kan ikke herske nogen tvivl om, at det har krævet mod og styrke at kaste sig ind i den kamp, der på den tid blev udkæmpet mellem de folkekirkelige kræfter i Danmark og deltagerne i de gudelige forsamlinger, der voksede frem blandt jævn e folk under betegnelsen gendøbere.

Ellen Margrethe og Hans har gennem deres ældste datter, Hansandrinas ægteskab med Ole Jensen Holm fået en styrket relation til familien Holm fra Christiansø hos baptisterne i Rønne. Det har også derfor været en naturlig ting, at de gi k på aftægt hos datter og svigersøn i Aakirkeby, da alderen bød det. Hansandrinas død i 1886 har formentlig været anledning til, at Ellen Margrethe og Hans brød op og rejste til Olsker. Hans døde her i 1887, og Ellen Margrethe overleved e ham med 5 år.