GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anders Larsen

Vielse 9 APR 1766 Pedersker
Kirkebog Pedersker 1764-1813 1766 14. Marts: Anders Larsen og Ellen Hansdatter Hiort copulerede opsl 13
Dåb 15 NOV 1739 Pedersker
Kirkebog Pedersker 1688-1764 1739 XXV post Tr. holdt Lars Anddersen af Borregaarden sin Søn til Daaben Anders kaldet baaret af Jens Andersens Hustru. Faddere Anders Hansen, Jens Jensen, Peder Mortensen, Catrine Madz Kofods, Ingeborg Jens. opsl 198
5 NOV 1770 Borregaard: Myndling Svend Jensen 9 år begraves
Kirkebog Pedersker 1764-1813 1770 25. Nov: Anders Larsens Myndling paa Borgegrd. Svend Jensen begravet gl. 9 Aar opsl. 31
Folketællingens oplysninger tydes sådan, at Kierstens forældre, Anders Larsen og Ellen Hansdatter, har overdraget gården til svigersønnen Hans og deres ældste datter på 18 år, Cicilie elle Sidsele, der har et barn af første ægteskab , og skønt hun kun er 18 år nu er gift anden gang. e Bondegaarde' under det link, der er oplyst ved billedet. Det oplyses her, at gården i 1950 er på 36 ha, men det kan naturligvis have ændret sig i årenes løb. Der kan dog ikke være tvivl om, at det har været en betydende gård i sognet. Fo ruden jordbruget har der været både en vandmølle, en cementmølle og en stubmølle. Vandmøllen er nedtaget og genopført på Frilandsmuseet.

Til tegningen knytter sig følgende tekst:: Jul på Bornholm 1951. 'Minder om Rispebjerg i 1890'erne' af landbrugskonsulent A. Jensen. Tekst til tegningen: Egnen ved Borggård i 1890'erne. Efter tegning af forfatteren efter hukommelsen. I midte n Borggård, til venstre derfor vandmøllen, skydevolden, stubmøllen. Til højre hulvejen, Ringborgen, cementmøllen med bygninger, set nordfra.

Han gifter sig med en datter fra Baarvadsgaarden i sognet, da han er 26 år. De tre første børn mister de som ganske små, før Sidsel endelig dukker op og viser sig levedygtig. Det næste barn dør også som spæd, men så følger fire, der lev er. Det betyder, at fem børn lever ud af ni fødsler. Dertil kommer et plejebarn, som Anders Larsen er værge for, der dør i en koppeepedimi 1770, da han er 9 år.

Tilknytningen til gaarden ændres umiddelbart før folketællingen i 1787. Den ældste datter, Sidsele, har som attenårig været igennem et ægteskab og en barnefødsel og er nu gift anden gang med Hans på 22. Anders og Ellen er trods deres ung e alder gået på aftægt og har overladt gården til svigersønnen. De bor fortsat på gården med deres tre hjemmeværende børn. Måske har det været en pakkeløsning, der har bragt datteren ud af en vanskelig situation i første ægteska b og skabt grundlag for en ny tilværelse. Med de omfattende erhvervsaktiviteter på gården, har der sikkert været god brug for aftægtsfolkenes arbejdskraft.

Anders lever endnu 13 år og dør som enogtresårig i år 1800,
Folketælling 1 JUL 1787 Pedersker
Folketælling Pedersker 1787 11. Hans Larsen, Husbond, 22, Indgaar i første hans Hustru i andet Ægteskab, Bondegaardsbeboere
Cicilie Andersdatter, Madmoder, 18,
Johanne Kirstine Hansdatter, hendes Daab er af første Ægteskab, 1,
(...) Tjenestefolk
Anders Larsen, Mand, 46, Begge i første Ægteskab, paa Undertag (=aftægt)
Ellen Hansdatter, Kone, 41
Jepp Andersen, Deres Børn. Madmoderens Forældre og Sødskende, 7
Kiersten Andersdatter, 10
Gretha Andersdatter, 3 Fornavn: Hans Efternavn: Larsen
Årstal: 1787 Dato: 02.04
Funktion: Trolovelse
Beskrivelse/bopæl: ungk.
Anmærkninger 1: Bodilsker
Sidsele,Sl.Hans Anders
Vielsesdato: 21.05
Sidenummer: 100b
Sogn: Pedersker opsl 6
Folketællingens oplysninger tydes sådan, at Kierstens forældre, Anders Larsen og Ellen Hansdatter, har overdraget gården til svigersønnen Hans og deres ældste datter på 18 år, Cicilie elle Sidsele, der har et barn af første ægteskab , og skønt hun kun er 18 år nu er gift anden gang. e Bondegaarde' under det link, der er oplyst ved billedet. Det oplyses her, at gården i 1950 er på 36 ha, men det kan naturligvis have ændret sig i årenes løb. Der kan dog ikke være tvivl om, at det har været en betydende gård i sognet. Fo ruden jordbruget har der været både en vandmølle, en cementmølle og en stubmølle. Vandmøllen er nedtaget og genopført på Frilandsmuseet.

Til tegningen knytter sig følgende tekst:: Jul på Bornholm 1951. 'Minder om Rispebjerg i 1890'erne' af landbrugskonsulent A. Jensen. Tekst til tegningen: Egnen ved Borggård i 1890'erne. Efter tegning af forfatteren efter hukommelsen. I midte n Borggård, til venstre derfor vandmøllen, skydevolden, stubmøllen. Til højre hulvejen, Ringborgen, cementmøllen med bygninger, set nordfra.

Han gifter sig med en datter fra Baarvadsgaarden i sognet, da han er 26 år. De tre første børn mister de som ganske små, før Sidsel endelig dukker op og viser sig levedygtig. Det næste barn dør også som spæd, men så følger fire, der lev er. Det betyder, at fem børn lever ud af ni fødsler. Dertil kommer et plejebarn, som Anders Larsen er værge for, der dør i en koppeepedimi 1770, da han er 9 år.

Tilknytningen til gaarden ændres umiddelbart før folketællingen i 1787. Den ældste datter, Sidsele, har som attenårig været igennem et ægteskab og en barnefødsel og er nu gift anden gang med Hans på 22. Anders og Ellen er trods deres ung e alder gået på aftægt og har overladt gården til svigersønnen. De bor fortsat på gården med deres tre hjemmeværende børn. Måske har det været en pakkeløsning, der har bragt datteren ud af en vanskelig situation i første ægteska b og skabt grundlag for en ny tilværelse. Med de omfattende erhvervsaktiviteter på gården, har der sikkert været god brug for aftægtsfolkenes arbejdskraft.

Anders lever endnu 13 år og dør som enogtresårig i år 1800,
Begravelse 21 DEC 1800 Pedersker
Kirkebog Pedersker 1764-1813 1800 Dec 21: Anders Larsen gl. 60 Aar opsl 158
Anders Larsen er født på Borggaard også kaldet Borregaard, 7. selvejergård, matr. 11a, Bukkevadsvej 7, Pedersker. Gården har navn efter en ringborg på grunden, der nu er et fredet fortidsminde. Oplysninger om gården findes i 'Bornholmsk e Bondegaarde' under det link, der er oplyst ved billedet. Det oplyses her, at gården i 1950 er på 36 ha, men det kan naturligvis have ændret sig i årenes løb. Der kan dog ikke være tvivl om, at det har været en betydende gård i sognet. Fo ruden jordbruget har der været både en vandmølle, en cementmølle og en stubmølle. Vandmøllen er nedtaget og genopført på Frilandsmuseet.

Til tegningen knytter sig følgende tekst:: Jul på Bornholm 1951. 'Minder om Rispebjerg i 1890'erne' af landbrugskonsulent A. Jensen. Tekst til tegningen: Egnen ved Borggård i 1890'erne. Efter tegning af forfatteren efter hukommelsen. I midte n Borggård, til venstre derfor vandmøllen, skydevolden, stubmøllen. Til højre hulvejen, Ringborgen, cementmøllen med bygninger, set nordfra.

Han gifter sig med en datter fra Baarvadsgaarden i sognet, da han er 26 år. De tre første børn mister de som ganske små, før Sidsel endelig dukker op og viser sig levedygtig. Det næste barn dør også som spæd, men så følger fire, der lev er. Det betyder, at fem børn lever ud af ni fødsler. Dertil kommer et plejebarn, som Anders Larsen er værge for, der dør i en koppeepedimi 1770, da han er 9 år.

Tilknytningen til gaarden ændres umiddelbart før folketællingen i 1787. Den ældste datter, Sidsele, har som attenårig været igennem et ægteskab og en barnefødsel og er nu gift anden gang med Hans på 22. Anders og Ellen er trods deres ung e alder gået på aftægt og har overladt gården til svigersønnen. De bor fortsat på gården med deres tre hjemmeværende børn. Måske har det været en pakkeløsning, der har bragt datteren ud af en vanskelig situation i første ægteska b og skabt grundlag for en ny tilværelse. Med de omfattende erhvervsaktiviteter på gården, har der sikkert været god brug for aftægtsfolkenes arbejdskraft.

Anders lever endnu 13 år og dør som enogtresårig i år 1800,