GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Marie Hansdatter

Født Abt 1749 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Abt 1749
Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
Familie med Roland Christiansen
Sidsel Rolandsdatter 1786 Vorring,Nors Sogn,Thisted Amt,
Familie med Albert Sørensen
Hans Albertsen 16. april 1769 Ørting,Ørting Sogn,Aarhus Amt,
Carl Christian Albertsen 1774 Sporup,Sporup Sogn,Skanderborg Amt,
Familie med Axel Johansen
Juliane Axelsdatter 18. januar 1776
Fødsel Abt 1749 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Varde Byfoged - V. Horne Herreder, Politiprotokol 1724 - 1791
Anne Marie Hansdatters bror Peder Hansen udtalte ved et forhør i Varde politiret den 2. august 1756:

'hvorfor hand (hans far, Hans Hansen Bens) og blev at-
traperet i Norden og bragt til Tugthuset tilligemed hans moder
hvor hun imidlertid føde hans Søster Navnlig Anne Marie'
1775 Resen Kirke,Resen Sogn,Hindborg Herred,Viborg Amt
Resen, Hindborg, Viborg 1755 - 1782
Den 10. december 1775 var Anne Marie fadder ved en barnedåb i Resen i Hindborg herrede, Viborg Amt. Fadder ved samme barnedåb var Axel Johansen.
Den 18. januar 1776 fik Anne Marie datteren Juliane sammen med Axel Johansen.

Fødsel, 1775
B: Rasmus Christoffersen
2 sønd i advent 1775
TEK: Eodem Die hafde Else Jens Datter, Jens Natmands Datter en Søn næfnet Rasmus, til Kirke, forhen hiemdøbt af Hr Wind, udlagt til Barne Fader Chrestopher Stophersøn fra Frisenborg. Fadre Jens Hansøn, Johan Friderichsen og Axel Johansen, Christiane JensD att:, og Anne:Marie Hans Datter.
1783 Ørum Kirke,Ørum Sogn,Fjends Herred,Viborg Amt
Ørum, Fjends, Viborg 1702 - 1812
TEK: Dom. 12ma post Trinti: d 7de Sept: havde Glarmesteren Hans Hansen og Hustrue Anne Kirstine Jensdatter et Pige-Barn til Daaben kaldet Birgitte, frembaaret af Anne Marie Hansdatter, som var Barnets Faster. {Faddere nævnes}.
Anne Marie Hansdatter blev født omkring 1749 i Viborg Manufaktur og Tugthus. Hendes fødsel er dog ikke fundet i nogen kirkebog.
Hendes forældre var Hans Hansen Bens (død 1754) og Anne Marie Christiansdatter (født ca. 1716), der på det tidspunkt var indsat i Viborg Tugthus.

Anne Marie havde 3 brødre:
Peder Hansen, født ca. 1747 på Lolland
Hans Hansen, født ca. 1751 i Hygum ved Lemvig
Christian, født ca. 1754 i Randerup i Tønder Amt

Anne Maries far døde i 1754 og blev begravet på Kolding Kirkegård den 1. marts.
Herefter levede hendes mor sammen med Albert Sørensen (født 1732). Parret blev i 1756 anholdt for betleri og omstrejfen i Varde og blev idømt 7 og 8 års arbejde i Viborg Tugthus. Børnene skulle følge med deres mor i tugthuset.
Anne Maries lillebror, Søren Albertsen, blev antageligt født i tugthuset.

Hvad der skete med Anne Maries mor i tugthuset vides ikke, men man ved, at Albert Sørensen blev løsladt den 9. juni 1764.
Det er uklart, hvornår og hvordan børnene kom ud af tugthuset, men Anne Marie, Hans Hansen og Søren Albertsen havde en tæt kontakt med hinanden senere i livet.

Den 25. 1768 juli døde en lille pige, Ellen Chatrine, i Hornborg i Skanderbog Amt. Pigens far hed Albert Sørensen og hendes mor hed Marie Hansdatter. Forældrene var betlere, men der er ingen bevis for, at forældrene var Anne Marie og hendes stedfar Albert Sørensen.
Den 16. april 1769 fik Albert Sørensen og Anne Marie Hansdatter døbt en søn, Hans, i Ørting i Aarhus Amt.
Meget kan tale for, at Anne Marie fik 2 børn med sin stedfar, men det vides ikke med sikkerhed.

Derimod er det sikkert, at Anne Marie fik en datter Juliane, der blev døbt den 20. januar 1776 i Resen Kirke, Fjends Herred i Viborg Amt. Julianes far var glarmester Axel Johansen.
Kort tid forinden - 2. søndag i advent 1775 - havde Axel Johansen og Anne Marie været faddere i Resen Kirke, Hindborg Herred, da Else Jensdatter fik en søn døbt.

Omkring 1779 fødte Anne Marie Hansdatter en datter, der fik navnet Birthe Cathrine Rolandsdatter. Pigens far var Roland Christian Møller, gevorben soldat.

Den 21, juli 1782 blev “et fremmed Tigger-Pigebarn” døbt Zidsel i Vesterbølle Kirke i Viborg Amt.
Siden i kirkebogen er meget beskadiget, men der kan læses:
“Moderen til dette Ba....
som hendes medførte Beviis og Skudsmaal .....
Anne Marie Hansdaatter gift med en M....
af de Siellandske Infanterie Regiment, de....
ovenmældte Beviis er i forrige Aar de.....
deserteret fra Regimentet, og efterlad....
3de smaa Børn, med hvilke hun ........
og tiggede, og ankom til Westerb……”

Det kan tænkes, at barnets far var Roland Christan Møller/Roland Christiansen, der var gevorben soldat ved dette regiment, og desserterede derfra 1 eller 2 gange.

Den 7. september 1783 var Anne Marie fadder, da hendes bror, Hans Hansen, fik en datter, Birgitte, døbt i Ørum Kirke, Fjends Herred i Viborg Amt.

Den 2. april 1786 fik Anne Marie og Roland Christiansen døbt deres pige Sidsel i Nors Kirke i Thisted Amt.

Den 2. juli 1792 blev Anne Marie sammen med sine børn og sin bror Hans Hansen anholdt for løsgængeri og betleri i Gierm-Hinding Herreder i Ringkøbing Amt. I deres følge var desuden Anders Jensen/Frederik Jensen, der senere dannede par med Juliane Axelsdat ter, samt Niels Jørgensen Trankier og dennes kone Malene Jensdatter.
Anne Marie Hansdatter fortalte i forhøret den 9. juli 1792, at hun var gift med Roland Christian Møller, der var rømt fra hende for 6 - 7 år siden. Siden den tid havde hun gået omkring der på egnen, men også i Thy og på Mors for at betle føden til sig sel v og børnene. I det sidste års tid have hun været i følge med sin bror.

Hans Hansen blev dømt til 1 år i Viborg Tugthus, mens Anne Marie skulle sendes hjem til Staustrup, som hun sagde hun kom fra. Anne Marie var skrøbelig og havde et svageligt helbred. Hun have “flod” i ansigtet og var blind.

Så høres der ikke mere til Anne Marie Hansdatter.
Roland fortalte i et forhør i Viborg den 25. oktober 1802, at hans første kone hed Maren Hansdatter og var en søster til Søren Abertsen. Efter ca. 3 år døde hun hos hesteskærer Villads i Andrup ved Hobro, og blev begravet på Skellerup kirkegård. Senere æn drede Roland forklaring og sagde, at han var blevet gift med sin første kone, hvis forældre eller fødested han ikke kendte, i Flade kirke.
Kirkebøgerne for Skellerup sogn, Randers Amt starter først i 1812.

Anne Marie Hansdatters død er ikke fundet.