GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Johansen Bodenhoff

Født Abt 1697 Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Død 9 Nov 1762
Abt 1697
Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Familie med Elisabeth Bacharach
Andreas Hansen Bodenhoff 5 Jan 1723 Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Daniel Bodenhoff Abt 1724
Søren Bodenhoff Abt 1732
Vielse Abt 1719
Beskætigelse Skipper
Fødsel Abt 1697 Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Død 9 Nov 1762
d. 9. Nov. Tog 31. Aug 1721 borgerskab i København som Skipper og siges da at være fra Viborg. Han synes en tid lang at have været en endog ret velstillet mand, thi han sejlede med si eget skib, en Galiot, Samson kaldet, 9 læster drægtig, men i slutningen af trediverne må det være gået tilbage for ham; 22. Jun 1740 var han blandt de få skippere, der ikke havde fart, og 19. Dec 1942 underskriver han sammen med 28 andre skippere en 'Suppligue' til kongen, i hvilken der i anledning af et ved forordning 3. Dec 1742 udstedt forbud mod, at håndværksmænd, skippere eller andre i København, som er i lav, i deres huse udskænker øl, brændevin eller andre drikkende varer, andrages om, at det som hidtil må være skipperne tilladt at skænke øl, brændevin og mjød, eftersom de, 'ved den liden farthej ej kan fortjene den nødtørftige underholdning', - 22 Maj 1745 pantsatte han såvel sit skib som sit bohave til stadskunduktør Ped. Mollerup Balle for 320 Rigsdaler og, da beløbet ikke blev tilbagebetalt til den fastsatte termin, 11 Dec 1745, blev der ifølge bytingsdom af 14 Mar 1746 den 31. s.M. gjort eksekution i boet. Underfogeden indfandt sig i hans tillejehavende bolig, nr. 17 i Nyhavn, for at oplæse dommen, men da Bodenhoff efter hustruens sigende var udgået i byen, blev det hende, der måtte høre på oplæsningen, efter hvilken hun erklærede, at det hverken var hende eller manden muligt at tilvejebringe den skyldige sum, der da var stegen til 353 Rdlr. 4 mark. Galioten, da 20 år gl., blev solgt ved auktion for 133 Rdlr., medens familien må have beholdt bohavet i omtrent uforandret stand, thi ved registreringen efter hustruens død 15 år senere, ses det at bestå af næstende samme genstande, og vurderingssummen udviser ved den sidste lejlighed kun en formindskelse på 5 Rdlr. (Bohavet vurderedes 1746 til 61 61 Rdlr. 1 mark 8 skilling og 1761 til 56 Rdlr. 4 mark 6 skilling). Det sidste man hører om Hans Johansen Bodenhoff, er, at han under behandlingen af sit og hustruens fællesbo var i gældsfængsel. Hvornår han forlod dette, vides ikke, thi efter boets opgør var gælden endnu på 191 Rdlr. 5 mark 2 skilling, dog har hans ophold der formentlig næppe varet længere, end til sønnen, Andreas, som pådette tidspunkt allerede var en holden mand, men som under boets behandling var i Pommeren, kom hjem fra sin rejse. - Fra 1746 har Hans Johansen Bodenhoff sandsynligvis ikke sejlet synderligmere, men ernæret sig og familien ved udskænkning af øl og brændevin; således kaldes han i vejviseren for 1762 kun ølhandler. Hans underskrift, der forekommer flere gange i skipperlavets journal 1713-42, viser en stor, klar og fast håndskrift, der er adskilligt bedre end de fleste andre samtidig underskrivende skipperes, og som tyder på kultur. Hans navn forekommer sidste gang i vejviseren 1762 og det er mærkværdigvis trods megen søgen ikke lykkedes at finde hans dødsår. - Fa
milien boede 1722 på Ulfeldts Plads, og senere og i ethvert fald fra 1746 i Nyhavn nr. 17 på Charlottenborg siden, hvor dens lejlighed bestod af 2 værelser til gaden og 1 ovenpå.