GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johan Madsen Bodenhoff

Født Abt 1673
Død 1736 Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Familie med ukendt
Hans Johansen Bodenhoff Abt 1697 Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Vielse
Trolovelse
Familie med Anne Rasmusdatter
Trolovelse
Vielse 29 Sep 1725 Karrebæk Kirke
Fødsel Abt 1673
Død 1736 Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Begravelse 29 Feb 1736 Karrebæk kirkegård
Der vides intet om ham, før han 1718 træffes som fuldmægtig hos byskriveren i Viborg, Christoffer Bagge, under hvis Svaghed han flere gange optrådte som konstitueret byskriver, men amtmanden, Palle Krag, var misfornøjet med hans protokolføring og 1720, august, afløstes han af Thomas Andersen Nørholm. Dennes overlegenhed er imidlertid ikke umidelbart indlysende, i alt fald ikke for en på dette område læg betragter af de pågældende justitsprotokoller, ja de fleste vil vist endog finde, at Johan Madsen Bodenhoff er den af de to, der har ført bøgerne smukkest og sirligst. At han skrev godt vil i hvert tilfælde fremgå af ovenstående gengivelse af hans navn.Han ses derefter 1722 at have været dansk skolemester, ligeledes i Viborg, i hvilken stilling han oppebar en løn af 40 Rdlr. årlig, og envidere ved man, at han sidstnævnte år var skyldig til Sr. Knud Kiergård 2 Rdl. 3, 5.. Ikke længe efter
må han have forladt byen, thi 1725 træffes han som skoleholder i Karrebæk og her blev han til sin død.