GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Daniel Bodenhoff

Født Abt 1724
Død Abt 1762
Abt 1724
Abt 1697
Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Abt 1697
Bacharach, D.
Vielse 11 Apr 1749 Sankt Petri kirke (København)
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Vielse Abt 1750
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Fødsel Abt 1724
Dåb 21 Nov 1724 Sankt Petri kirke (København)
Død Abt 1762
Begravelse 1 Oct 1762 Sankt Petri kirkegård, København
(Medical):Tog 1749 borgerskab i København som skipper og var samme år ved sin første hustrus død fraværende på en rejse til Anholt, hvorfor det var faderen, der anmeldte dødsfaldet i skiftekommissionen. Familien beboede da et værelse i skipper Hans Wejrsløfs hus i Toldbogade. Boet vurderedes til 160rdlr., men da dets gæld var nøjagtig af samme størrelse, blev der intet til hendes broder, tømrersvend Johannes Andersen Kirkerup, der meldte sig som eneste arving. Ved den 2. hustrus død 1753 boede Bodenhoff på Gl. Mønt i brændevinsbrænder Jens Lundbys hus. Hele Indboet, der af registreringen skønnes at have været af ringere værdi end det, forefandtes 1749, var ved forskrivning af 1752 24. april pantsat for 60 rdlr. til bødker Christen Christensen Giested, som dog højmodig tillod enkemanden indtil viudere at beholde 'Godset' hos sig til eget brug. Ved sin død boede han igen hos sin tidligere vært i Toldbodgaden.