GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sander Eskildsen Dich

Født ABT 1634 Svaneke
Død 25 MAR 1711 Svaneke
ABT 1634
Svaneke
1600
Svaneke
ABT 1571
Dysart, Skotland
ABT 1540
Skotland
Kirsten Sandersdatter Dich ABT 1658 Svaneke
Eskild Sandersen Dich 1659 Svaneke
Hans Sandersen Dich ABT 1664 Svaneke
Beskætigelse Smed, byskriver og byfoged
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Fødsel ABT 1634 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død 25 MAR 1711 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Begravelse 31 MAR 1711 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Han var den første af en lang række smede i Dich-slægten. Men han var også ejer af jord i byvangen og drev altså - som en stor procentdel af borgerne - landbrug i beskeden målestok.

Hans far, byfogeden, må have sørget for, han fik en god boglig uddannelse. Den kvalificerede ham til byskriverposten i Svaneke. I det embede virkede han (dog uden bestalling) i hvert fald i årene 1671 - 77. Fra 1678 til 1686 bestred også ha n stillingen som byfoged. Han var således en fremtrædende borger i Svaneke, hvis navn, sammen med borgsmesterens og de 2 rådmænds, fandtes på den prædikestol, som blev anskaffet til kirken i 1683.

I 1677 rejser Sander Dich iflg. tingbogen straffesag mod Karen Lyloffsdatter, som med en kæp havde overfaldet og mishandlet hans hustru Margrethe. Efter sagen var blevet behandlet på flere retsmøder, blev den voldsomme dame efter Jyske Lo v idømt en bøde på 6 Sld og 3 Sld i sagsomkostninger.

Tingbogen beretter også om Sander Eskildsens ejendomsdispotitioner. De er ikke omfattende og omhandler jordstykker i byvangen.

Ved skiftet 24/3 1711 beløb aktiverne sig til 165-0-7, heraf jord i byvangen for 77-0-0. Da passiverne beløb sig til 293-1-15 var han stærkt insolvent. Det var ikke mindst en følge af den plejeoverenskomst, han i 1699 havde indgået med sønne n Hans, i hvis hus han boede. Plejelønnen, der var 28 sk. pr. uge, var ikke betalt i 11 år og 12 uger.

Ifølge skiftevurderingsmændenes attest 'var den salig mand skrøbelig og gammel, så han stedse måtte fremflytte sig med sin kæp.