GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Karina Didrichsdatter

Født ABT 1575
Død AFT ER 1667
Datter af Didrich NN og Ukendt
Familie med David Wolsen
Albert Wolfsen ABT 1618
Didrich Wolsen ABT 1620
Vielse ABT 1613
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Familie med Sander Dich
Vielse ABT 1595 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Fødsel ABT 1575
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død AFT ER 1667
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Karina Didrichsdatter indtager en enestående position i bornholmsk genealogi. Ikke alene er hun gennem sit ægteskab med Sander Dich stammoder for den kendte og udbredte Dich-slægt, men ved sit andet ægteskab med den ligeledes fra Skotland komm ende skipper David Wolsen blev hun tillige stammoder for den ikke mindre kendte bornholmerslægt Wulffsen.

Hendes oprindelse er ikke kendt, men hun synes ikke at høre til nogen af øens gamle bondeslægter, ejheller synes hun at have tilknytning til øens embedsslægter.
Hun overlevede sin anden mand David Wolsen i mange år og opnåede således en meget høj alder. I Rigsarkivets jordebogs- og konstributionsregnskab noteres hun så sent som i 1660'erne som ejer af jordegods i Ibsker, men i 1667 udgår hun af diss e regnskaber.