GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sander Dich

Født ABT 1571 Dysart, Skotland
Død 12 MAY 1612 Svaneke
Søn af NN Dich og Ukendt
ABT 1571
Dysart, Skotland
ABT 1540
Skotland
Familie med Karina Didrichsdatter
Vielse ABT 1595 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Beskætigelse Skipper og købmand
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Fødsel ABT 1571 Dysart, Skotland
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død 12 MAY 1612 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Begravelse 1612 Svaneke kirke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Den skotskfødte skipper og købmanf Sander Dich var en af Svanekes fornemste borgere og fandt sit sidste hvilested under kirkegulvet i Svaneke kirke. I dag findes stenen på kirkegården støttet op mod nordmuren. Den er af rød sandsten og måle r 197x120 cm; i hjørnerne er der evangelist-symboler, nederst 2 næsten udviskede våbenskjolde. Indskriften lyder: 'Jeg vedt at her under ligger begrafen erlig oc Welfornemme mand Sander Dich borger oc invaner i Svanecke paa Boringholmb oc er ba rnfød i Sckotland i Deytert som salig udi Herren hensof den 12 Maius Anno 1612 Gud gifve hannem med alle tro christne og gledelig opstandelse paa den yderste dommedag hans alder 41 a'.

Sander Dich var beskæftiget med fragtfart på Nordsøen og Østersøen. Hans fødeby, som nu staves 'Dysart', var ifølge Øresundstoldregnskaberne på 1500- og 1600-tallet hjemsted for talrige handelsskibe. Herfra udskibedes bl.a. salt, en af ti dens vigtigste handelsvarer. Allerede før år 1600 må Sander Dich have haft forbindelse med Bornholm, idet Hammershus Lensregnskaber 1598/99 meddeler, at Sander Skott (således kaldes han oftest i de samtidige kilder) ble b idømt en bøde på 9 daler for et overfald på en svensk skipper.

I Øresundstoldregnskabernes opgørelse over de enkelte toldekspeditioner, som altid angiver skippernes navne, finder vi Sander Dich (Scott) adskellige gange, således i 1590/91: ' Alexander Skott fra Dundee, kom fra Königsberg'. I 1591 kommer ha n fra Danzig og i 1596 fra Danzig med ballast. Undere Kalmarkrigens danske flådebevægelser træffer vi Sander Dich som leverandør af Danzigøl til krigsflåden. Hammershus Lensregnskab for 1611 (det første krigsår) indeholder således en kvit tering dateret 27/7 1611, hvorefter Hans og Sander Skotte, borgere i Svaneke, kvitterer for 26 Rdlr. modtaget for levering af Dantøl til Peder Galt, kaptajn på 'Penitenzen'. Kvitteringen er forsynet med leverandørens segl, der bærer bogstavern e S.D. (Sander Dich) og H.D. (Hans Dich).

Sander og Hans bliver anset for at være brødre. De nedsætter sig i samme by Svaneke og har vel i 1611 haft skibet i fælleseje. I 1595 anføres: 'Hans Skott fra Leith kom fra Danzig med 17 løster rug a 40 Rdlr.'. I 1601 kom han ligeledes fr a Danzig og i 1608 fra Königsberg. Hans Dich er også nævnt som ølleverandør. Således kvitterer han en løjtnant på 'Penitentzen' 25/5 1611 for 20 tdr. Godtøl modtaget fra Hans Skotte i Svaneke. De ser ud til, at de 2 brødre virker som lig estillede i deres næringsvirksomhed.

En gade nær kirkepladsen i Svaneke er opkaldt efter Sander Dich.. Den hedder Sander Dichsgade.