GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Hansen

Født 1 Feb 1808 M. Henrichsens Gård, Vestermarie (16.Slægtsgård-Dammegård)
Død 31 Jan 1887 Olsker, Bornholms Amt, Denmark
1 Feb 1808
M. Henrichsens Gård, Vestermarie (16.Slægtsgård-Dammegård)
Hansandrina Hansen 23 Dec 1835 Nylars, Bornholm
Thorline Christine Hansen Abt 1838 Nylars, Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 6 Oct 1839 Nylarsker Sogn, Bornholm
Ellen Christine Hansen Abt 1844 Nylars, Bornholm
En Dreng 6 Aug 1849
Vielse 22 Aug 1835 Nylars Kirke
KB, Ny Lars Kirke, 1835-1846, A.O. 106
1835, nr. 3. Hans Hansen udb. 23. slg.gr. hus, 27 år, Eln e Margrethe Lund 25 år, vidner: Niels W. Hansen udbygge r i Nylars og Mads J. Lund udb. 28 hus selvejergr., 22.augu st 1835 i Kirken, begge vaccineret af Knauer

23.selvejergård - Hjuleregår ejer 1835 Peder Mogensen
Beskætigelse
Folketælling 1855, Bornholm, Sønder, Aaker, Nordre Skoledistrikt, et Huus, 98, FT-1855, C3325 Aaker
Folketælling 1855, Aaker, Hans Hansen
len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Fødsel 1 Feb 1808 M. Henrichsens Gård, Vestermarie (16.Slægtsgård-Dammegård)
16. selvejergård = Smørengevejen 11, 3720 Aakirkeby (2015)
. 286, Hans Hansen 19 år ; Rejst til Nylars 1827 A = Kildegårdsvejen 1, Nylars , C2822
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høj«tab»32«tab»Gift\\tab«tab»Daglejer«tab»
Ellen Margrethe Lund«tab»30«tab»Gift\\tab«tab»hans Kone«t ab»
Hans Andreasen«tab»15«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efte r Overenskomst med deres afdødes fader«tab»
Jens Hansen«tab»13«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efter Ove renskomst med deres afdødes fader«tab»
Hansandrine Hansen«tab»5«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Bø rn«tab»
Thorline Christine Hansen«tab»3«tab»Ugift\\tab«tab»dere s egne Børn«tab»
Hans Peter Lund«tab»1«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Børn« tab» Hans Hansen Høj 32 Gift Daglejer
Ellen Margrethe Lund 30 Gift hans Kone
Hans Andreasen 15 Ugift forsørges efter Overenskomst med de res afdødes fader
Jens Hansen 13 Ugift forsørges efter Overenskomst med dere s afdødes fader
Hansandrine Hansen 5 Ugift deres egne Børn
Thorline Christine Hansen 3 Ugift deres egne Børn
Hans Peter Lund 1 Ugift deres egne BørnT YES Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab»38«tab»gift\\tab«tab»lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab»36«tab»gift\\tab«tab»hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab»10«tab»-\\tab«tab»deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab»8«tab»-\\tab«tab»deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab»6«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab»1«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amtderes barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Thorline Christine Hansen 8 - deres bar n Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hanse n 6 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Chris tine Hansen 1 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Dåb 21 Feb 1808 Vestermarie Kirke, Bornholm
KB, 1781-1814, DDA
Alle oplysninger vedr. den valgte person

Kilde:«tab»KB-1781-1814-KRONOL«tab»Kildeside:«tab»89a
År«tab»1808«tab»Begivenhed«tab»Dåb
Fødselsdato ab«tab»Kalenderdato«tab»
Hjemmedato ab«tab»Kalenderdato«tab»
Kirkedåb«tab»21.02.1808«tab»Kalenderdato«tab»
Navn«tab»Hans«tab»Status«tab»
Flerfødsel ab«tab» «tab»
Faders navn«tab»Hans Pedersen«tab»Faders erhverv«tab»Udbygg er
Faders stednavn«tab»på M. Hendrichsens grund«tab» «tab»
Moders navn ab«tab»Moders pigenavn«tab»
Moders alder ab«tab»Moders erhverv«tab»
Moders stednavn«tab»
Kildekommentar ab«tab»Indtasters kommentar«tab»Båret af: U dbygger Hans Olsens hustru i Sose. Faddere: Hans Andersen p å Klint, Hans Thomsen, ungkarl Kristen Pedersen, Johanne Pe dersdatter.
Kilde KB-1781-1814-KRONOL Kildeside 89a
År Begivenhed Dåb
Fødselsdato Kalenderdato
Hjemmedato Kalenderdato
Kirkedåb 21.02.1808 Kalenderdato
Navn Hans Status
Flerfødsel
Faders navn Hans Pedersen Faders erhverv Udbygger
Faders stednavn på M. Hendrichsens grund
Moders navn Moders erhverv
Moders stednavn Moders alder
Båret af: Udbygger Hans Olsens hustru i Sose. Faddere: H ans Andersen på Klint, Hans Thomsen, ungkarl Kristen Peders en, Johanne Pedersdatter.
Afgangsliste 1827 Vestermarie
. 286, Hans Hansen 19 år ; Rejst til Nylars 1827 A = Kildegårdsvejen 1, Nylars , C2822
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høj«tab»32«tab»Gift\\tab«tab»Daglejer«tab»
Ellen Margrethe Lund«tab»30«tab»Gift\\tab«tab»hans Kone«t ab»
Hans Andreasen«tab»15«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efte r Overenskomst med deres afdødes fader«tab»
Jens Hansen«tab»13«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efter Ove renskomst med deres afdødes fader«tab»
Hansandrine Hansen«tab»5«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Bø rn«tab»
Thorline Christine Hansen«tab»3«tab»Ugift\\tab«tab»dere s egne Børn«tab»
Hans Peter Lund«tab»1«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Børn« tab» Hans Hansen Høj 32 Gift Daglejer
Ellen Margrethe Lund 30 Gift hans Kone
Hans Andreasen 15 Ugift forsørges efter Overenskomst med de res afdødes fader
Jens Hansen 13 Ugift forsørges efter Overenskomst med dere s afdødes fader
Hansandrine Hansen 5 Ugift deres egne Børn
Thorline Christine Hansen 3 Ugift deres egne Børn
Hans Peter Lund 1 Ugift deres egne BørnT YES Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab»38«tab»gift\\tab«tab»lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab»36«tab»gift\\tab«tab»hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab»10«tab»-\\tab«tab»deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab»8«tab»-\\tab«tab»deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab»6«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab»1«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amtderes barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Thorline Christine Hansen 8 - deres bar n Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hanse n 6 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Chris tine Hansen 1 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Bopæl 1835
A = Kildegårdsvejen 1, Nylars , C2822
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høj«tab»32«tab»Gift\\tab«tab»Daglejer«tab»
Ellen Margrethe Lund«tab»30«tab»Gift\\tab«tab»hans Kone«t ab»
Hans Andreasen«tab»15«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efte r Overenskomst med deres afdødes fader«tab»
Jens Hansen«tab»13«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efter Ove renskomst med deres afdødes fader«tab»
Hansandrine Hansen«tab»5«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Bø rn«tab»
Thorline Christine Hansen«tab»3«tab»Ugift\\tab«tab»dere s egne Børn«tab»
Hans Peter Lund«tab»1«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Børn« tab» Hans Hansen Høj 32 Gift Daglejer
Ellen Margrethe Lund 30 Gift hans Kone
Hans Andreasen 15 Ugift forsørges efter Overenskomst med de res afdødes fader
Jens Hansen 13 Ugift forsørges efter Overenskomst med dere s afdødes fader
Hansandrine Hansen 5 Ugift deres egne Børn
Thorline Christine Hansen 3 Ugift deres egne Børn
Hans Peter Lund 1 Ugift deres egne BørnT YES Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab»38«tab»gift\\tab«tab»lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab»36«tab»gift\\tab«tab»hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab»10«tab»-\\tab«tab»deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab»8«tab»-\\tab«tab»deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab»6«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab»1«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amtderes barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Thorline Christine Hansen 8 - deres bar n Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hanse n 6 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Chris tine Hansen 1 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Folketælling 1840, Bornholm, Vester, Nylarsker 1 Feb 1840 Bornholm, Vester, Nylarsker
Folketælling 1840, Bornholm, Vester, Nylarsker
, C2822
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høj«tab»32«tab»Gift\\tab«tab»Daglejer«tab»
Ellen Margrethe Lund«tab»30«tab»Gift\\tab«tab»hans Kone«t ab»
Hans Andreasen«tab»15«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efte r Overenskomst med deres afdødes fader«tab»
Jens Hansen«tab»13«tab»Ugift\\tab«tab»forsørges efter Ove renskomst med deres afdødes fader«tab»
Hansandrine Hansen«tab»5«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Bø rn«tab»
Thorline Christine Hansen«tab»3«tab»Ugift\\tab«tab»dere s egne Børn«tab»
Hans Peter Lund«tab»1«tab»Ugift\\tab«tab»deres egne Børn« tab» Hans Hansen Høj 32 Gift Daglejer
Ellen Margrethe Lund 30 Gift hans Kone
Hans Andreasen 15 Ugift forsørges efter Overenskomst med de res afdødes fader
Jens Hansen 13 Ugift forsørges efter Overenskomst med dere s afdødes fader
Hansandrine Hansen 5 Ugift deres egne Børn
Thorline Christine Hansen 3 Ugift deres egne Børn
Hans Peter Lund 1 Ugift deres egne BørnT YES Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab»38«tab»gift\\tab«tab»lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab»36«tab»gift\\tab«tab»hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab»10«tab»-\\tab«tab»deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab»8«tab»-\\tab«tab»deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab»6«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab»1«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amtderes barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Thorline Christine Hansen 8 - deres bar n Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hanse n 6 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Chris tine Hansen 1 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker 1 Feb 1845 Nylarsker
Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker
Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker.
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab»38«tab»gift\\tab«tab»lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab»36«tab»gift\\tab«tab»hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab»10«tab»-\\tab«tab»deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab»8«tab»-\\tab«tab»deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab»6«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab»1«tab»-\\tab«tab»deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amtderes barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Thorline Christine Hansen 8 - deres bar n Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hanse n 6 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Chris tine Hansen 1 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Voksendåb 12 May 1848 Sose Bugt, Bornholm
Baptisterne ugeblad, 1.juni 1928 Baptisterne ugeblad n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte deres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens sydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
n 12.maj var vi atter i feststemning, idet det denne dag va r 80 aar siden de første fem på Bornholm, nemlig Jens Sever in Pihl og hustru, Hans Hansen Høj og hustru og Hans Pete r Larsen bekendte dres tro på Kristus ved at lade sig døb e i havet paa et sted som Sose på Øens lydlige kyst, 12 kil ometer fra Rønne.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker 1 Feb 1850 Nylarsker
Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker

Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Folketælling 1850, Bornholm, Vester, Nylarsker
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie
Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine Mari e Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorlin e Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornhol m
Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornholm
Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hesteslagter ? Vesterma rie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans kone Rønne Hansine M arie Hansen 15 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm Thorli ne Christine Hansen 13 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornhol m Hans Peter Lund Hansen 11 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bornh olm Et Drengebarn ( Udøbt ) 1 Ugift Deres Søn Nylarsker-Bor nholmT YES len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sogn
Hans Hansen 47 Gift Daglejer, Huusfader Vestermarie sogn El len Lund 44 Gift hans Kone Nylarsker sogn Hansine Hansen 1 9 Ugift deres Datter Nylarsker sogn Thora Hansen 18 Ugift d eres Datter Nylarsker sogn Hans Hansen 15 Ugift deres Søn N ylarsker sogn Andres Jørgensen 5 Ugift deres Søn Nylarske r sognT YES , C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Folketælling 1860, Bornholm, Sønder, Aaker, et Hus, 85, FT-1860, C3461 1 Feb 1860 Aaker
Folketælling 1860, Bornholm, Vester, Nylarsker.
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
, C3461
«/b»Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vester marie sogn
Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne
Hansine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker s ogn
Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sogn
Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husfader Vestermari e sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Hans Kone Rønne Hans ine Andrine Høi !! 25 Ugift Deres Datter Nylarsker sogn Car oline Christine Høi !! 24 Ugift Deres Datter Nylarsker sog n Hans Peter Lund 21 Ugift Deres Søn Nylarsker sognT YES Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Folketælling 1880, Bornholm, Sønder, Aaker 1 Feb 1880 Bornholm, Sønder, Aaker, et hus
Folketælling 1880, Sønder, Aaker
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø
Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarsker sogn
Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Christian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Frederik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn
Oline Christine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn
Hans Hansen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Hus faderen Vestermarie sogn
Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru Rønne
Ole Jensen Holm 43 Gift Husfader, lever af sin Jordlod Chri stiansø Hansadrina Hansen Høj 44 Gift Hans Hustru Nylarske r sogn Jens Andreas Holm 13 Ugift Husfaderens Søn Aaker sog n Hans Peter Holm 11 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Chris tian Martin Holm 10 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Freder ik Theodor Holm 8 Ugift Husfaderens Søn Aaker sogn Oline Ch ristine Holm 6 Ugift Husfaderens Datter Aaker sogn Hans Han sen Høj 72 Gift Husfaderens Fader, forsørges af Husfadere n Vestermarie sogn Ellen Magrethe Høj 70 Gift Hans Hustru R ønneT YES
Død 31 Jan 1887 Olsker, Bornholms Amt, Denmark
KB, Olsker, 1874-1887 FKVDTA, A.O. 144
1887
3. død: 31.januar , begr. 5.februar Hans Hansen Høj,
gift aftægtsmand opholdende sig hos sin søn Hans Peter Lun d på 9. selvejergårds grund i Olsker
hans var (født) i Vestermarie 1.2.1808, fader hed Hans Pete rsen.
79 år.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711762 8#154417,25753065
Begravelse 5 Feb 1887 Olsker Kirkegård, Bornholm