GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Pedersen Klint

Født 1775
Død 26 Dec 1863 Vestermarie, Bornholm
Søn af Afdød
Ellen Hansdatter M.Henriksens Gård, Vestermarie
Niels Valdemar Hansen 1804 Smørenge, Vestermarie, Bornholm
Hans Pedersen 1806 16.Slg.Gr. Vestermarie
Hans Hansen 1 Feb 1808 M. Henrichsens Gård, Vestermarie (16.Slægtsgård-Dammegård)
Lisbet Hansdatter 1810 16.Slg.Gr, Vestermarie
Dødfødt dreng Pedersen 17 Oct 1818 Vestermarie, Bornholm
Vielse 26 Dec 1800 Vestermarie Kirke, Bornholm
KB, Vestermarie1781-1814 Vestermarie 1781-1814
s.56,(O.59) 1800; nov.23; ungkarl Hans Pedersen, jomfru Kir stine Nielsdatter
Forlovere: Kristen Svendsen og Peder Pedersen;
samme side:
dec. 26; ungkarl Hans Pedersen og Kirstine Nielsdatter

DDA: Alle oplysninger vedr. den valgte person

Kilde«tab»KB-1781-1814-KRONOL«tab»Kildeside«tab»57a
År«tab»1800«tab»Begivenhed«tab»Vielse
Trolovet dato ab«tab»Trolovet kalender«tab»
Viet dato«tab»23.11.1800«tab»Viet kalender«tab»
Gommens navn«tab»Hans Pedersen«tab»Gommens civilstand«tab»U gift
Gommens alder ab«tab»Gommens erhverv«tab»
Gommens stednavn«tab»Vestermarie Kirke«tab»Goms vacc.dato«t ab»
Brudens navn ab«tab»Brudens civilstand«tab»
Gom enkemand ab«tab»Brud enke«tab»
Brudens alder ab«tab»Brudens erhverv«tab»
Brudens stednavn ab«tab»Bruds vacc. dato«tab»
Gommens faders navn ab«tab»Goms faders erhverv«tab»
Goms faders stednavn ab«tab»Goms moders navn«tab»
Goms moders erhverv ab«tab»Goms moders stednavn«tab»
Bruds faders navn ab«tab»Bruds faders erhverv«tab»
Bruds faders stednavn ab«tab»Bruds moders navn«tab»
Bruds moders erhverv ab«tab»Bruds moders stednavn«tab»
Kildekommentar«tab»Kirstine Nielsdatter Ugift«tab»Indtaster s kommentar«tab»Forlovere: Kristen Suendsen og Peder Peders en den yngre, begge udbyggere. Datoen er gældende for trolo velsen.
Fødsel 1775
Dåb 7 May 1775 Vestermarie Kirke, Bornholm
Bornholm, Vester,Vestermarie, 1727-1813, A.O. 23
opslag. 23
Døbte 1875; maj 7de; udb.Peder Pedersens søn kaldet Hans; f addere: udb. Ole Christensens hustru, Hans Jensen, Peder Di drichsen, Peder Pedersen, Herman Arvidsens hustru, Karen He inrichdatter

Alle oplysninger vedr. den valgte person
Kilde: «tab»KB-1728-1781-KRONOL«tab»Kildeside: «tab»22a
År«tab»1775«tab»Begivenhed«tab»Dåb
Fødselsdato«tab»«tab»Kalenderdato«tab»
Hjemmedato«tab»«tab»Kalenderdato«tab»
Kirkedåb«tab»07.05.1775«tab»Kalenderdato«tab»
Navn«tab»Hans «tab»Status «tab»
Flerfødsel «tab»«tab» «tab»
Faders navn «tab»Peder Pedersen «tab»Faders erhverv «tab»Ud bygger
Faders stednavn «tab»«tab» «tab»
Moders navn «tab»«tab»Moders pigenavn «tab»
Moders alder «tab»«tab»Moders erhverv «tab»
Moders stednavn «tab»
Kildekommentar «tab»«tab»Indtasters kommentar «tab»Båret af : Udbygger Ole Christensens hustru. Faddere: Hans Jensen, P eder Didrichsen, Peder Pedersen, Herman Bendsens hustru Kar en Henrichsdatter.
Konfirmation 30 Sep 1792 Vestermarie Kirke, Bornholm
Bornholm, Vester, Vestermarie 1727-1813, opslag 78 Vestermarie 1727-1813
Konfirmerede 1792; no.4; Hans Pedersen, f.Peder, 17år s. 76 (opslag 77)
KB, 1801, Vestermarie 1801 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Udbyggere eller Husmænd, 1 . Rode No 25, 110, FT-1801, B7593
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»25«tab»Gift\\tab\\tab«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»30«tab»Gift s Henrichsen - ejer af 16.Slg. Gr. Vestermarie,Matrikel 22A . Adressen er nu: Smørengevejen 11, 3720 Aakirkeby.
(Fra mindst 1802 - 1818) Alle Hans og Kirstines børn blev født på denne går som ogs å omtales Mons.Henrichsens gård.
I kirkebog oplysninger om Hans Pedersens begravelse står de r at han kom fra 16.slg.
Derfor har han sandsyneligvis boet her fra 1802-1863.
I et hus ved samme gård - muligvis det samme - boede Kirsti nes familie før 1800.
Bornholm, Vester, Vestermarie, Det søndre District, Parcele jere og Udbyggere, Huus, 16 Selvejergaards grund, 38, FT-18 34, C0607
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»57«tab»Gift«tab»lever af sin Jordlo d«tab»
Karen Nielsdatter«tab»63«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Karen«tab»32«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Elisebeth«tab»24«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Niels Peter Rasmusen«tab»8«tab»Ugift«tab»Almisselem
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 70, e t Huus, 215, FT-1840, C2823
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»64«tab»Gift«tab»Lever af sin Jordelod«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»70«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Elisabeth Hansdatter«tab»30«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Jens Peter Mogensen«tab»4«tab»Ugift«tab»deres Dattersøn
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
Bopæl 1802-1834 16.Slg.Gr, Vestermarie
s Henrichsen - ejer af 16.Slg. Gr. Vestermarie,Matrikel 22A . Adressen er nu: Smørengevejen 11, 3720 Aakirkeby.
(Fra mindst 1802 - 1818) Alle Hans og Kirstines børn blev født på denne går som ogs å omtales Mons.Henrichsens gård.
I kirkebog oplysninger om Hans Pedersens begravelse står de r at han kom fra 16.slg.
Derfor har han sandsyneligvis boet her fra 1802-1863.
I et hus ved samme gård - muligvis det samme - boede Kirsti nes familie før 1800.
Bornholm, Vester, Vestermarie, Det søndre District, Parcele jere og Udbyggere, Huus, 16 Selvejergaards grund, 38, FT-18 34, C0607
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»57«tab»Gift«tab»lever af sin Jordlo d«tab»
Karen Nielsdatter«tab»63«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Karen«tab»32«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Elisebeth«tab»24«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Niels Peter Rasmusen«tab»8«tab»Ugift«tab»Almisselem
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 70, e t Huus, 215, FT-1840, C2823
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»64«tab»Gift«tab»Lever af sin Jordelod«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»70«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Elisabeth Hansdatter«tab»30«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Jens Peter Mogensen«tab»4«tab»Ugift«tab»deres Dattersøn
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
Bopæl - 16.selvejergård 'Dammegård' Vestermarie 1802-1863 hus ved 16. selvejergård 'Dammegård' Vestermarie
Alle Hans og Kirstines børn blev født på denne går som ogs å omtales Mons.Henrichsens gård.
I kirkebog oplysninger om Hans Pedersens begravelse står de r at han kom fra 16.slg.
Derfor har han sandsyneligvis boet her fra 1802-1863.
I et hus ved samme gård - muligvis det samme - boede Kirsti nes familie før 1800.
Bornholm, Vester, Vestermarie, Det søndre District, Parcele jere og Udbyggere, Huus, 16 Selvejergaards grund, 38, FT-18 34, C0607
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»57«tab»Gift«tab»lever af sin Jordlo d«tab»
Karen Nielsdatter«tab»63«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Karen«tab»32«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Elisebeth«tab»24«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Niels Peter Rasmusen«tab»8«tab»Ugift«tab»Almisselem
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 70, e t Huus, 215, FT-1840, C2823
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»64«tab»Gift«tab»Lever af sin Jordelod«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»70«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Elisabeth Hansdatter«tab»30«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Jens Peter Mogensen«tab»4«tab»Ugift«tab»deres Dattersøn
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
FT 1834, Vestermarie 1834 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Det søndre District, Parcele jere og Udbyggere, Huus, 16 Selvejergaards grund, 38, FT-18 34, C0607
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»57«tab»Gift«tab»lever af sin Jordlo d«tab»
Karen Nielsdatter«tab»63«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Karen«tab»32«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Elisebeth«tab»24«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Niels Peter Rasmusen«tab»8«tab»Ugift«tab»Almisselem
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 70, e t Huus, 215, FT-1840, C2823
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»64«tab»Gift«tab»Lever af sin Jordelod«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»70«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Elisabeth Hansdatter«tab»30«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Jens Peter Mogensen«tab»4«tab»Ugift«tab»deres Dattersøn
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
FT 1840, Vestermarie 1840 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 70, e t Huus, 215, FT-1840, C2823
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen«tab»64«tab»Gift«tab»Lever af sin Jordelod«tab»
Kirstine Nielsdatter«tab»70«tab»Gift«tab»hans Kone«tab»
Elisabeth Hansdatter«tab»30«tab»Ugift«tab»deres Datter«tab»
Jens Peter Mogensen«tab»4«tab»Ugift«tab»deres Dattersøn
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
FT 1845 1845 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus , 17, FT-1845, A0598
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Hans Pedersen Klint«tab»69«tab»gift«tab»Husmand, hugger ste n«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Kirstine Nielsdatter«tab»76«tab»gift«tab»hans kone [Hans Pe dersen Klint]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Elisabet Hansdatter«tab»35«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Ves termarie Sogn - Bornholms Amt
Karen Hansdatter«tab»43«tab»ugift«tab»deres barn«tab»Vester marie Sogn - Bornholms Amt
Jens P. Mogensen«tab»9«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen H ansdatter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hans T. Engel«tab»4«tab»-«tab»sidstnævntes barn [Karen Hans datter]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
FT 1850, Vestermarie 1850 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Huu s, 58, FT-1850, C3072
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»48«tab»Ugift«tab»Husets ejerinde, leve r af sin jordlod«tab»Vestermarie
Jens Peter Mogensen«tab»14«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«t ab»Vestermarie
Hans Theodor Engel«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes uægte søn«tab »Vestermarie
Hans Pedersen Klint«tab»74«tab»Enkemand«tab»Hendes Fader«ta b»Vestermarie
Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
FT 1860, Vestermarie 1860 Vestermarie

Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, et Hus , 68, FT-1860, C3465
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Karen Hansdatter«tab»58«tab»Ugift«tab»Jordbrugerske, Husmod er«tab»Vestermarie sogn
Hans Pedersen Klint«tab»84«tab»Enkemand«tab»Aftægtsmand«tab »Vestermarie sogn
Død 26 Dec 1863 Vestermarie, Bornholm
KB, 1858-1868 Begravede, DDA
Alle oplysninger vedr. den valgte person

Kilde«tab»KB-1858-1868-BEGR«tab»Kildeside«tab»197
År«tab»1863«tab»Begivenhed«tab»Begravelse
Død dato«tab»26.12.1863«tab»Død kalender«tab»
Begravet dato«tab»01.01.1864«tab»Begravet kalender«tab»
Navn«tab»Hans Pedersen Klint«tab»Civilstand«tab»Enke(mand)
Erhverv«tab»Fattiglem«tab»Stednavn«tab»16.SG.grund
Alder i år«tab»87 år«tab»Alder i mdr«tab»
Alder i uger\tab«tab»Alder i dage«tab»
Alder andet\tab«tab»Dødsårsag«tab»
Faders navn«tab»Peder Pedersen (far)«tab»Faders erhverv«tab»
Faders stednavn\tab«tab»Moders navn«tab»
Moders erhverv\tab«tab»Moders stednavn«tab»
Ægtefælles navn\tab erhverv«tab»
Ægtefælles stednavn\tab«tab»Slægtning«tab»
Slægtnings navn«tab»Peder Pedersen (far)«tab»Slægtnings erh verv«tab»
Slægtnings stednavn\tab\tab«tab»
Kildekommentar«tab»Begravet: Vestermarie Kirkegård«tab»Indt asters kommentar«tab»Anført i det almindelige jevnførelsesr egister p.43,65
Begravelse 1 Jan 1864 Vestermarie Kirke, Bornholm
KB, 1858-1868 Begravede, DDA
Alle oplysninger vedr. den valgte person

Kilde«tab»KB-1858-1868-BEGR«tab»Kildeside«tab»197
År«tab»1863«tab»Begivenhed«tab»Begravelse
Død dato«tab»26.12.1863«tab»Død kalender«tab»
Begravet dato«tab»01.01.1864«tab»Begravet kalender«tab»
Navn«tab»Hans Pedersen Klint«tab»Civilstand«tab»Enke(mand)
Erhverv«tab»Fattiglem«tab»Stednavn«tab»16.SG.grund
Alder i år«tab»87 år«tab»Alder i mdr«tab»
Alder i uger\tab«tab»Alder i dage«tab»
Alder andet\tab«tab»Dødsårsag«tab»
Faders navn«tab»Peder Pedersen (far)«tab»Faders erhverv«tab»
Faders stednavn\tab«tab»Moders navn«tab»
Moders erhverv\tab«tab»Moders stednavn«tab»
Ægtefælles navn\tab erhverv«tab»
Ægtefælles stednavn\tab«tab»Slægtning«tab»
Slægtnings navn«tab»Peder Pedersen (far)«tab»Slægtnings erh verv«tab»
Slægtnings stednavn\tab\tab«tab»
Kildekommentar«tab»Begravet: Vestermarie Kirkegård«tab»Indt asters kommentar«tab»Anført i det almindelige jevnførelsesr egister p.43,65
KB,k,Vestermarie 1850-1871 Hans Pedersen Klint
A.O.302, s. 326, døde mandskøn, 1863, nr. 10, 26de .decembe r 1863, 1st. januar 1864, Hans Pedersen Klint, fattiglem p å 16 selvejergårds grund, søn af nybygger Peder Pedersen , 87½ år. P.63