GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Peter Lund Hansen

Født 6 Oct 1839 Nylarsker Sogn, Bornholm
Død 7 Jan 1913 Allinge Sygehus, Bornholm
6 Oct 1839
Nylarsker Sogn, Bornholm
1 Feb 1808
M. Henrichsens Gård, Vestermarie (16.Slægtsgård-Dammegård)
1810
Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Frederikke Hansine Lund 14 Nov 1866 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Hans Christian Lund 7 Mar 1869 Østermarie, Bornholm
Andreas Vilhelm Lund 3 Apr 1871 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Julius Peter Lund 9 Jul 1873 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Signius Valdemar Lund 1 Apr 1878 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Karoline Margrethe Hallgren;F.Lund 25 Mar 1880 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Sandrine Helene Lund 21 Jul 1882 Olsker Sogn, Bornholm
Julie Annine Vang;Født Lund 24 Dec 1884 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Vielse
Beskætigelse
Folketælling 1840, Bornholm, Vester, Nylarsker
Folketælling 1840, Bornholm, Vester, Nylarsker
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, et huus, 98, FT-1840 , C2822

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Hansen Høj«tab» 32«tab»Gift«tab»«tab» Daglejer«tab»
Ellen Margrethe Lund«tab» 30«tab»Gift«tab»«tab» hans Kone«t ab»
Hans Andreasen«tab» 15«tab»Ugift«tab»«tab» forsørges efte r Overenskomst med deres afdødes fader«tab»
Jens Hansen«tab» 13«tab»Ugift«tab»«tab» forsørges efter Ove renskomst med deres afdødes fader«tab»
Hansandrine Hansen«tab» 5«tab»Ugift«tab»«tab» deres egne Bø rn«tab»
Thorline Christine Hansen«tab» 3«tab»Ugift«tab»«tab» dere s egne Børn«tab»
Hans Peter Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»«tab» deres egne Børn« tab»
Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker
Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker
Bornholm, Vester, Nylarsker, , et Hus, 7, FT 1845, A0594

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab» 38«tab»gift«tab»«tab» lever af sin jor dlod«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Ellen Margrethe Lund«tab» 36«tab»gift«tab»«tab» hans kone [ Hans Hansen Høg]«tab»Vestermarie Sogn - Bornholms Amt
Hansine Andrine Hansen«tab» 10«tab»-«tab»«tab» deres barn«t ab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Thorline Christine Hansen«tab» 8«tab»-«tab»«tab» deres barn «tab»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Hans Peter Lund Hansen«tab» 6«tab»-«tab»«tab» deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Ellen Christine Hansen«tab» 1«tab»-«tab»«tab» deres barn«ta b»Nylarsker Sogn - Bornholms Amt
Folketælling 1850
FT 1850, Nylars;V.B.
Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89, FT-1850, C30 71

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Hansen Høg«tab» 43«tab»Gift«tab»«tab» Huusejer od hest eslagter ?«tab»Vestermarie
Ellen Magrethe Madsen«tab» 40«tab»Gift«tab»«tab» Hans kone« tab»Rønne
Hansine Marie Hansen«tab» 15«tab»Ugift«tab»«tab» Deres Datt er«tab»Nylarsker-Bornholm
Thorline Christine Hansen«tab» 13«tab»Ugift«tab»«tab» Dere s Datter«tab»Nylarsker-Bornholm
Hans Peter Lund Hansen«tab» 11«tab»Ugift«tab»«tab» Deres Sø n«tab»Nylarsker-Bornholm
Et Drengebarn ( Udøbt )«tab» 1«tab»Ugift«tab»«tab» Deres Sø n«tab»Nylarsker-Bornholm Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Huus, 89
FT 1860, Aaker
FT 1860 Aaker
Bornholm, Sønder, Aaker, Aaker Sogn, et Hus, 85, FT-1860, C 3461

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Hansen Holm !!«tab» 52«tab»Gift«tab»Jordbruger, Husfad er«tab»«tab»Vestermarie sogn
Ellen Margrethe F. Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Hans Kone«tab» «tab»Rønne
Hansine Andrine Høi !!«tab» 25«tab»Ugift«tab»Deres Datter«t ab»«tab»Nylarsker sogn
Caroline Christine Høi !!«tab» 24«tab»Ugift«tab»Deres Datte r«tab»«tab»Nylarsker sogn
Hans Peter Lund«tab» 21«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»Ny larsker sogn Bornholm, Sønder, Aaker, Aaker Sogn, et Hus,
FT 1870, Olsker
FT Olsker
Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker 4. Distrikt, et Huus, 9 1 0 Slg. Gr., FT-1870, C3952

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 30«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Daglejer «tab»Nylarsker Sogn
Jensine Magrethe Lund«tab» 27«tab»Gift«tab»Husmoder«tab» Ha ns Hustru«tab»Klemensker Sogn
Hansine Frederike Lund«tab» 3«tab»Ugift«tab»Barn«tab» Dere s Datter«tab»Rønne
Hans Christian Lund«tab» under et aar«tab»Ugift«tab»Barn«ta b» Deres Søn«tab»Østermarie Sogn Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker 4. Distrikt,
Fødsel 6 Oct 1839 Nylarsker Sogn, Bornholm
KB K Nylarsker 1838-1849 Hans Peter Lund
A.O. 5, side 4, nr. 9. 6. oct. 1839, Hans Peter Lund Hansen , 3.nov.1839, Hans Hansen hustru Ellen Margrethe Lund på 23 . selvejergård grund, faddere: Ellen Margrethe Lund på 23 . selvejergård ..,
Kirstine Marker på 15.selvejergård, E...Espersen på 21.selv ejergård, Ole Richter..8.selvejergård, Jens Christian på 24 .selvejergård i ....
KB H Nylarsker 1835-1846, Hans Peter Lund
A.O.17, S. ?, nr. 8. 1839, d. 6.oct. 1839, Hans Peter Lun d Hansen, 3.nov. 1839 i Kirken, Hans Hansen Høj og hustru E lne M. Lund, moderen bar . Stine M. Marker, Ester Espersen , Ole Richter
Dåb 3 Nov 1839 Nylars Kirke, Bornholm
sogn 95, Nylarsker- Kirkebogen (K), fødte mandkøn 1839, sid e 4, nr. 9. Døbt 15 nov 1853 af Bornholms Baptistmenighed.
Voksendåb 13 Nov 1853 Bornholms Baptistmenighed
Bornholms baptistmenighed Bornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 15/11.1853 Bornholms Baptistmenighed.
Medlemsprotokol, Bornholms Baptistmenighed
Medlemsprotokol Bornholms Baptistmenighed, Rønne, 1898.
Hans Hansen Høj 32 Gift Daglejer
Ellen Margrethe Lund 30 Gift hans Kone
Hans Andreasen 15 Ugift forsørges efter Overenskomst med de res afdødes fader
Jens Hansen 13 Ugift forsørges efter Overenskomst med dere s afdødes fader
Hansandrine Hansen 5 Ugift deres egne Børn
Thorline Christine Hansen 3 Ugift deres egne Børn
Hans Peter Lund 1 Ugift deres egne BørnT YES Folketælling 1845, Bornholm, Vester, Nylarsker.
Hans Hansen Høg 38 gift lever af sin jordlod Vestermarie So gn - Bornholms Amt Ellen Margrethe Lund 36 gift hans kone [ Hans Hansen Høg] Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Hansine A ndrine Hansen 10 - deres barn Nylarsker Sogn - Bornholms Am t Thorline Christine Hansen 8 - deres barn Nylarsker Sog n - Bornholms Amt Hans Peter Lund Hansen 6 - deres barn Nyl arsker Sogn - Bornholms Amt Ellen Christine Hansen 1 - dere s barn Nylarsker Sogn - Bornholms AmtT YES 71 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv : Fødested: Hans Hansen Høg 43 Gift Huusejer od hestesla gter ? Vestermarie Ellen Magrethe Madsen 40 Gift Hans ko ne Rønne Hansi 3461 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhve rv: Fødested: Hans Hansen Holm !! 52 Gift Jordbruger, Husf ader Vestermarie sogn Ellen Margrethe F. Lund 50 Gift Han s Kone Rønne 0 Slg. Gr., FT-1870, C3952 Navn: Alder: Civilstand: Stilli ng i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Peter Lund 30 Gif t Husfader Daglejer Nylarsker Sogn Jensine Magrethe Lund 27 Gift Husmoder , C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne , C3590 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Er hverv: Fødested: Hans Peter Lund 40 Gift Husfader, Husejer , Daglejer i et Teglværk Nylarsker sogn Jensine Magrete Lu nd F. Rønne 37 G
Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad] 4 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Peter Lund 50 Gift Husfader Slagter Nylar s [Nylars Sogn] Jensine Margretha Lund 47 Gift Husmoder K lemensker [Klem ogn Bornholms amt, tilrejst 1869, fra Østermarie, husfader , husmand og slagter
Jensine Margrethe født Rønne, k, 1. maj 1842, g, baptist, C lemensker sogn Bornholms amt, do, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 21.juni 1882, u, Olsker Bornholm s amt, datter
Borgine Emanuella Hansen, k, 6.februar 1889, u, Gudhjem Bor nholms amt, plejedatter ndbrug
Jensine Margrethe Lund, k, 1842 1/5, g, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 1882 26/7, u, datter
Helene Louise Lund, k, 1903 30/12, u, datterdatter
Johanne Petersen, k, 1893 20/11, u, plejedatter a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Folketælling 1880 1 Feb 1880 Olsker
folketælling 1880
Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker Sogn, et Hus, 66, FT-1880 , C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne

Se også arkivalieronline Folketælling 1880 Landdistrikter ( 1880-1880)
Bornholms amt, nørre herred, Olsker sogn, A.O.25 Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker Sogn, et Hus,
, C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne , C3590 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Er hverv: Fødested: Hans Peter Lund 40 Gift Husfader, Husejer , Daglejer i et Teglværk Nylarsker sogn Jensine Magrete Lu nd F. Rønne 37 G
Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad] 4 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Peter Lund 50 Gift Husfader Slagter Nylar s [Nylars Sogn] Jensine Margretha Lund 47 Gift Husmoder K lemensker [Klem ogn Bornholms amt, tilrejst 1869, fra Østermarie, husfader , husmand og slagter
Jensine Margrethe født Rønne, k, 1. maj 1842, g, baptist, C lemensker sogn Bornholms amt, do, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 21.juni 1882, u, Olsker Bornholm s amt, datter
Borgine Emanuella Hansen, k, 6.februar 1889, u, Gudhjem Bor nholms amt, plejedatter ndbrug
Jensine Margrethe Lund, k, 1842 1/5, g, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 1882 26/7, u, datter
Helene Louise Lund, k, 1903 30/12, u, datterdatter
Johanne Petersen, k, 1893 20/11, u, plejedatter a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Folketælling 1890 1 Feb 1890 Olsker Kirkegård, Bornholm
folketælling 1890
Bornholm, Nørre, Olsker, , 9. S.G. Grund, 64, FT-1890, B2094

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad] Bornholm, Nørre, Olsker, , 9. S.G. Grund, 64,

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad] 4 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Peter Lund 50 Gift Husfader Slagter Nylar s [Nylars Sogn] Jensine Margretha Lund 47 Gift Husmoder K lemensker [Klem ogn Bornholms amt, tilrejst 1869, fra Østermarie, husfader , husmand og slagter
Jensine Margrethe født Rønne, k, 1. maj 1842, g, baptist, C lemensker sogn Bornholms amt, do, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 21.juni 1882, u, Olsker Bornholm s amt, datter
Borgine Emanuella Hansen, k, 6.februar 1889, u, Gudhjem Bor nholms amt, plejedatter ndbrug
Jensine Margrethe Lund, k, 1842 1/5, g, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 1882 26/7, u, datter
Helene Louise Lund, k, 1903 30/12, u, datterdatter
Johanne Petersen, k, 1893 20/11, u, plejedatter a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Folketælling 1901 Olsker, Bornholm, matrikel nr. 13, A.O.183
ogn Bornholms amt, tilrejst 1869, fra Østermarie, husfader , husmand og slagter
Jensine Margrethe født Rønne, k, 1. maj 1842, g, baptist, C lemensker sogn Bornholms amt, do, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 21.juni 1882, u, Olsker Bornholm s amt, datter
Borgine Emanuella Hansen, k, 6.februar 1889, u, Gudhjem Bor nholms amt, plejedatter ndbrug
Jensine Margrethe Lund, k, 1842 1/5, g, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 1882 26/7, u, datter
Helene Louise Lund, k, 1903 30/12, u, datterdatter
Johanne Petersen, k, 1893 20/11, u, plejedatter a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Folketælling 1906 Olsker, Bornholm, matrikel nr. 13b, A.O.31
ndbrug
Jensine Margrethe Lund, k, 1842 1/5, g, husmoder
Sandrine Helene Lund, k, 1882 26/7, u, datter
Helene Louise Lund, k, 1903 30/12, u, datterdatter
Johanne Petersen, k, 1893 20/11, u, plejedatter a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Folketælling 1911 Olsker Sogn, Bornholm, 9.selvejergårds parcel, matrikel 13b, A.O.39
a Østermarie, husfader, slagter og alderdomsforsørgelse
Jensine Lund, k, 1/4.1842,g,baptist, Klemensker, do, husmod er
Julie Lund, k, 24/12.1884, u, do
Borgine Hansen, k, 6/2.1889, u, udfor ...., Gudhjem, 1893 A llinge,slægtning
Hedvig Petersen, k, 30/12, 1903, baptist, Olsker, barn Rottely 3 Klippely
Død 7 Jan 1913 Allinge Sygehus, Bornholm
KB,Allinge, 1912-1922, A.O., opslag 200
1. 1913, 7.januar, Allinge Sygehuset, Rønne Kirkegaard, 191 3, 14.januar, Hans Peter Lund,
slagter Olsker, Nordre Herred, Født i Nylarsker 6.oktober 1 839, Forældre Hans Hansen (Høy) og hustru
Elne Margrete Lund af Olsker. Gift med Jensine Margrethe Rø nne, Olsker

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711395 7#147979,24433500 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom s_aviser_page%3Auuid%3A9ebdf3ff-4752-4713-b9f6-1e5633173d57 /query/Hans%20Peter%20Lund%20Olsker
Begravelse 14 Jan 1913 Baptistkapellet i Rønne til Rønne Kirkegård, Bornholm