GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Nielsen Fuglsang (Junge)

Født 01 JUN 1767 Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
Død 08 JUN 1845 Vinding (Opls 178)Theagerhus, Vinding Sogn, Ringk. amt
01 JUN 1767
Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
1727
Sig Idum (?)
CA 1698
Sig, Idum Sogn, Ringk. ???
1636 (1635)
Sig, Idum Sogn ????
1658 (1654)
Sig, Idum
1703
Mellem hedegård , Idum Sogn, Ringkøbing ?(Opl 44)
23 DEC 1660
(Mellem hedegårde) Idum Sogn, Ringk.
1675
Estrup, Idum Sogn Ringk
1725
Stråsø, Vind Sogn, Ulfborg, Ringkøbing
1693
Stråsø, Vind Sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing A ????
CA 1660
Stråsø, Vind Sogn, Ringk. (opsl 233??) (1658)
CA 1672
Stråsæ, Vind Sogn, Ringk. (1661)
1690 (1689)
Vindby, Vind Sogn, Ulfborg H. Ringk. ?????
CA 1634
Vind Sogn, Ringk.
CA 1644
Vindby, Vind Sogn, Ringk. 1646
Familie med Zidsel Poulsdatter
Povel Hansen (Refning) 03 JUL 1791 Vinding. (peder Bakshustru fader) Opl. 5
Maren Hansdatter 20 APR 1794 Vinding opl. 11
Karen Hansdatter 1796 Vinding (opl 15)
Niels Hansen Junge 31 DEC 1798 Vinding Sogn, Ringkøbing amt
Mariane Hansdatter 1802 Vinding (Opls 22)
Jens Christian Hansen 1804 Vinding (Opl 23)
Mariane Hansdatter 1807 Vinding (Opl 25)
Maren Hansdatter 22 NOV 1812 Vinding (Opl 30)
Vielse 26 SEP 1790 Vinding (opslag 74)
Kb Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
Beskætigelse Skrædder og husmand
mh-geni
Fødsel 01 JUN 1767 Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
kb vind, ulfborg, ringkøbing
Dåb 21 JUL 1767
kb vind, ulfborg, ringkøbing
Konfirmation 1782 (???) Vinding/ Vind (opslag 85)
kb vind, ulfborg, ringkøbing
Død 08 JUN 1845 Vinding (Opls 178)Theagerhus, Vinding Sogn, Ringk. amt
Kb Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
Begravelse 15 JUN 1845 Vinding
Vind, Ulfborg, ringkøbing. 1767. (opslag 149)
Dom. 1 p. trinitatis. d. 21 Juni. døbt ?? Niels Laursen Sighs søn af Fuglkiærhus ? Hans
Mette skougaard ?? til dåben
fadd: Søren laursen og kone. Svend jacobsen
Niesl og Karen jacobsen, alle 3 af Strøsø.

Ved konfirmation: Fra hammerumsiden:
KONFIRMERET 1782
Hans Nielsen Fuglsang
Muligvis bekræftet opslag 85 i KB for Vind, Ulfborg, Ringkøbing. Men var han nu fra Fuglsang - eller var det Fuglkier eller er det det samme??
AO. Vinding/Vind. 1782. Opslag 85.
4. Hans Nielsen, Fuglsang

Ved vielse.
Vinding, Ulfborg, Ringkøbing.
1890
den 5. sept trolovede sig Hans Nielsen Fuglsang og Sidsel Povelsdatter. Junge.
?? var Niels Leergaard og Hans fornagger.
den 26 sept. ?? ??
Fra Hammerumsiden:
TROLOVET 5-9-1790 VIET 26-9-1790
Hans Nielsen Fuglsang vind og Zidsel bertelsdatter Junge
Forlover.Niels Lægsgård og Hans Fonager

Ved død:
Vinding, Ulfborg, Ringkøbing: 1845
5. 1845 den 8. juni. 15 juni. Han Nielsen.
Gift aftægtsmand. Født i Fuglsanghus i Wind. Død i Theager i Vinding. 78 år.
Fol 22-4. ??

AO. FKT. 1801. Vinding, Ulfborg, Ringkøbing.
132. Junge.
Hans Nielsen, husbond, 33, ?, husmand med(?) jord(?) Moesgård.
Zidsel poulsdatter, husmoder, 34 ?
Povel Hansen, deres børn, 10
Karen hansdatter Do, 5
Niels Hansen Do 3
Karen Chrestensdatter, konens moder, 70, Enke ?
Maren jensdatter Tjenestepige (?), 30 ugift

AO. FKT. 1834. Vinding, Ulfborg. Ringkøbing. Opslag 14.
19 Theager (?).
Hans Nielsen 66 gift. husmand.
Sidsel Poulsdatter. 64. gift. Hans kone.
Aftægtsfolk forsørges af sønnen Povel ????? (hANSEN??)

AO. FKT. 1840. Vinding. Opl 12.
Theager.
64 et Hus.
1.
hans Nielsen 73 gift husmand Aftægtsfolk ?? refning??
Sidsel Poulsen 74 gift Hans kone Do
Maren Hansen 28 ugift Deres datter.

AO. FKT 1845. opl. 14.
40. Theager. Et hus.
Christen Jensen 33 gift. Sinding Sogn Ringkøbing Amt. Husmand. lever af sin jordlod.
Maren hansdatter 33 gift. Her i sognet. hans kone.
Sidsel marie Poulsdatter. 3. ugift. Do. deres barn.
Hans Nielsen. 79. gift. Wind Sogn. Ringkøbing Amt.. Aftægtsmand.
Sidsel Poulsdatter. 80 gift. Her i Sognet. Hans kone.

Andre kilder:
Benny Graff - My heritage::
4.Hans Nielsen Junge (#2194) (Niels3, Lauge2, Niels1) blev født i 1767 i Fuglkærhus, Vind sogn, Ringkøbing amt og døde den Jun. 8 1845 i Theagerhus, Vinding sogn, Ringkiøbing amt. Han giftede sig med Sidsel Povelsdatter (Poulsdatter) (#2195) den Sep. 26 1790 i Vinding sogn, Ringkiøbing amt.
Andre hændelser i life Hans Nielsen Junge (#2194)
Dåb Jun 21 1767 Vind sogn, Ringkøbing amt
Beskæftigelse 1801 Junge, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt Husmand med jord ved FT-1801
Begravelse Jun 15 1845 Vinding sogn, Ringkiøbing amt
Far: 8. Niels Laugesen Sig (#2199) blev født i 1727 i Sig, Idum sogn og døde i 1810 i Vind sogn.
Mor9.Maren Jacobsdatter (#2200) blev født i 1725 i Stråsø, Vind sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt og døde i 1805 i Fuglkærhus, Vind sogn.

Fra Vinding Sogn af Esbern Jespersen:
Blandt andet om ejendommen Junge. Kaldes en gård.
Hans Nielsen Sig af Fuglsang i Vind giftede sig med Sidsel Poulsdatter i 1790 og dermed til Junge.
I dette ægteskan blve der 8 børn.
Hans Jung blev selvejer i 1803. for 285 Rdl. solgte, men må have købt tilbage.
O. 1819 har sønnen Poul Hansen ejendommen, som han mageskifter med Over Refning i 1823.
Pouls forædre fugte med til Refning og bosatte sig som husmandsfolk på Refning Teager, hvor der var to andre husmænd.

Quistgaard:
Hans Nielsen Junge overtog ved sit giftemål med Sidsel dennes fødegard, Junge, hvis hartkorn var 1 tdr 4 skp. 2fjdk; og som hørte under Tvis Kloster..
I 1804 køber han gården til selveje for 285 rdlr. og afstår den senere til sønne Poul hansen, som 1823 mageskifter med Over refning. Denne gård er betydelig større nemlig hartkorn 3 tdr. 6 skp. 1 fjdk. 1½ alb.
Hans + hustru fik aftægt af sønner og bosatte sig i Teagerhus.

Fra Ælendige almisselemmer:
1814 deltager gårmand Hans Nielsen Junge i et møde om fattighjælpen i sognet.

Fra Grete S:
Lægdsrulle 65 Vinding /Fader Niels Lauridsen
D 88 - 1796 Hans Faldhus 28 år 65 t.Junge Gdm.97,fra lægd 69-25= Vind
D 88 - 70- 1798 Hans Nielsen Faldhus 31 år 65t.Junge Gdm.
70 - 58- 1801 Hans Fældhus 34 år 65t.Junge Gdm.frilod 1804

Fra Grete S:
____________________________________________________________
Ifølge Hjerm-Ginding herreds skifteprotokol B78A-304,fol 156b.

År 1845 den 10 juni anmeldtes som død aftægtsmand Hans Nielsen junge i
Theagerhus i Vinding sogn.
Ejede aldeles intet.- intet skifte.
____________________________________________________________
Første fælles fattigkommision i Vinding
var bla.Hans Nielsen Junge.

Fra bogen Vinding-Vind sogn af Espen Jespersen.

Natten mellem 4 og 4 dec.1829 brændte Peder Sørvads stuehus.
Husmand Hans Junge hjalp med 2 pd.smør,1 dags tækken.
____________________________________________________________
Ifølge ulfborg-Hind herreds skøde-panteprotokol B80A-SP10,fol 118b.

No.4 Chr.7 timus /1804 24 sk.

Casper Møller til Højriis,landkommessær i Ringkøbing amt,herredsfoged og
skriver i Hammerum herred og Morten Westrup til Herningholm,fælles ejere af
Tvis kloster hovedgård gods og tiender,gør vitterligt:
At vi herved sælger og skøder til hans nielsen,hans i fæstehavende og iboende
gård Junge i Vinding sogn,Tvis kloster gods,Ringkøbing amt, hartkorn 1 tdr.4
skp.2 fdkr.skriver en tønde fire skæppe to fjerdingkar med påstående
bygninger,der i brandkassen er forsikrede,de ejendomme som hartkoret ved den
passerede udskiftning er tilskellet og udvist og som stedet med rette
tilhører, herligheder og rettigheder,samt gårdens besætning altsammen uden
undtagelse eller forbeholdenhed,spledes som vi det haver ejet,om dette køb er
køberen of efterkommere pålagt at opfylde alle kongelige resolutioner,som
anpl.(igter eller forpligter):de selvejere der haver købt deres steder fra
samlede godser,og må denne gård aldrig sælges til nogen hovedgårds complete-
ring eller hoveri,ligeledes holder køberen og efterkommere sig den passerede
udskiftning efterrettelig.Den udlovede købesumma 283 rdl.er os betalt, hvorfor
vi med arvinger er pligtig at hjemle køberen og arvinger det solgte efter
loven og må dette skøde tinglæses uden varsel.
Tviis kloster,den 18 juni 1804.
Møller. Westrup.
Om denne handel er ingen skriftlig kontragt oprettet bevidnes:
Møller. Westrup.
Læst i retten den 1 aug.1804.
____________________________________________________________
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-panteprotokol B80A-SP11A,fol 31b,32a.

Skøde af 1823 fra hans nielsen Junge ved salg af gården Junge i Vinding.

No.2 Fr.VI/1823 54 rb.sk.s°lv. Skøde læst den 20 okt.1824.

Jeg underskrevne Hans Nielsen af Junge i Vinding sogn,gør herved vitterligt at
have solgt og afhændet,ligesom jeg herved sælger,skøder og aldeles afhænder
fra mig og mine arvinger til Jens Jensen Refning og hans arvinger,min ejede og
påboede gård Junge kaldet,beliggende i Vinding sogn,stående for hartkorn 1
tønde,4 skæpper,2 fjerdingkar med påstående bygninger og dets tilliggende
kirke-,korn-og kvægtiende,ialt for købesummen 100 rdl sølv.
Da formeldte Jens Jensen refning har betalt mig disse et hundrede rigsbank-
daler sølv,skal ovennævnte gård med tilliggende,som nævnt følge og tilhøre
bemeldte Jens jensen Refning og arvinger som en ejendom han har afkøbt på
lovlig måde med den samme ret som jeg har været samme ejendom,efter skøde læst
i retten den 1 august 1804 (der er fejlagtigt skrevet 1824 i protokollen) og
iøvrigt under min og arvingers sande hjemmel efter loven.
Til bekræftelse under min hånd og segl i 2de vidners overværelse.
Junge i Vinding den 1 maj 1823.
Hans Nielsen.
Til vitterlighed :Peder Back. Ole christensen Spaabæk.

At der denne handel betræffende ikke har har været nogen købekontrakt eller
noget skriftligt dokument enten af os eller af andre på vores vegne,bliver
herved af os bekræftet under eeds tilbud.
Sælger . Hans Nielsen. Køber.Jens Jensen

På det solgte haves tinglæst hjemmel med undtagelse af den nævnte tiende.
Ifølge Ulfborg-hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10.fol,195a.

Chr.7 54 skilling. 1805.
I den hellige trefoldigheds navn haver vi underskrivende indgået og sluttet
følgende kontrakt:
1.Lover og indgået og forpligter jeg mig,Hans nielsen,at skaffe mine forældre,
navnlig Niels Laugesen og maren Jacobsdatter,6 fag hus,7 alen vid,forsvarlig i
standsat med loft over 3 fag,samt vinduer og døre,ovn og skorsten i min
iboende sted,Feldshus kaldet,når forlangtes og altid af mig holdes vedlige til
dets brug.
2.Skal jeg årlig levere dem 4 tønder rug og 2 tønder byg,som leveres dem rent
og forsvarlig korn i 2 terminer om året,nemlig 2 tønder rug,1 tønde byg hvert
1 maj,og 2 tønder rug og 1 tønde byg hvert 1 nov.,samt skaffe det til og fra
møllen,så og køre dem til go fra kirke når forlanges.
3.Skal give dem årlig 2 pund smør,2 pund tør fisk,8 pund tør s°d ost og 1 pund
tælle,som (jeg) levere den halve del den 1 maj og den halve del til 1
oktober,og 3 Rdl.hvert år,og tillige betale deres ekstraskat.
4.Skal jeg føde og græsse 4 får for dem,som (de) udtager af de i gården
værende får,og dersom der dør nogen af dem skal jeg skaffe dem lige så mange
igen,så de altid nyder uld og yngel af 4 får.
5.Fra 16 maj til 16 sept.skal jeg give dem daglig 4 potter sødmælk,og fra 16
sept.til 16 maj 2 potter daglig.
6.Skal leveres dem til fornøden brug den bedste seng i huset,en jernkakkelovn
af værdi 11 rdl.,og det fornødne køkkenredskab,så meget som de til fornøden brug behøver.
7.Skal jeg levere dem deres fornødne ildebrand,samt fornøden kåljord,gødet og gravet som min egen.
8.Forpligter jeg mig til at gå dem til hånde med pleje og opvartning ved nat
og dag i sygdomstid,så meget som de behøver,så og en sømmelig jordefærd efter
deres død,men når den ene dør,nyder den ene som sidst lever den halve af alt
det her anført til årlig ophold,og efter den sidstes død er al deres efter-
ladenskaber mig,Hans Nielsen,tilhørende eller mine arvinger og efter den
første er død,er dens kiste og gangklæder mig,Hans Nielsen,eller mine arvinger
tilhørende.
9.Dersom jeg eller mine arvinger sælger stedet,skal stedets ejere forbindes
til,at opfylde alt hvad her udi er anført i alle poster,at dette således er
sluttet og urykkelig,skal efterkommes af os og holdes,bliver herved af os med
hænders underskrift og forsegling bekræftet,samt formået Hans Nielsen Fonager
og Jens Refning med os til vitterlighed at underskrive.
Felds hus den 21 januar 1805.
Hans nielsen Niels Laugesen.
Til vitterlighed underskriver: Hans Fonager og Jens Refning.
Læst i retten den 21 febr.1805.
____________________________________________________________
Ifølge samme protokol fol 195b.

I forlængelse af opholdskontrakten af 1805 står der følgende.

Kendes jeg mig underskriver Niels Laugesen og herved for alle vedstår,at have
solgt,skødet og afhændet,ligesom jeg herved sælger,skøder og aldeles afhænder
fra mig og mine arvinger,min iboende og tilhørende sted,Feldhuus kaldet,til
min søn Hans Nielsen og hans arvinger,hvilken førnævnte sted er beliggende i
Ringkøbing amt,Ulfborg herred,Vind sogn,som er umatrikuleret,og det med al
dens herligheder og rettigheder som nu tilligger og tillagt haver,og det mig
af hr.byfoged Tranberg,hr.Randrup og madam Veirup mig er skødet af dato 14
juni 1802.Og det mig hr.herredsfoged Fuglsang som auktionsdirektør for Søren Marup og Christian Markussen over en stykke eng,Gren eng kaldet,hartkorn 1
fdkr.2 alb.efter skøde af 24 juni 1795 og det mig af hr,herredsfoged Fuglsang
som auktionsdirektør for Krogsdals ejere hr.byfoged Tranberg,hr.Randrup og
hr.Veirup over en stykke eng Neder felds eng,nr.1.2.3.4. hartkorn 2 skp.9/10
alb.og en stykke eng,Honning kaldet nr.11 hartkorn 2 fdkr.3/5 alb.efter skøde
af 2 januar 1801,ligeledes en stykke hede af Albreth Straaesøe gårds
ejendom,hartkorn 2 skp.3/10 alb.efter skøde af 19 januar 1804,samt alt mit
bohavende,besætning levende og død,inden og uden døre af hvad navn nævnes kan,
uden mindste undtagelse i nogen måde,hvor det i førnævnte sted er og
forefindes, imod at førnævnte min søn Hans nielsen eller efterkommende ejere
af gården opfylder den imellem os oprettede opholdskontrakt,og skal da
bemeldte sted med besætning efter dags være og forblive bemeldte min søn Hans
Nielsen og hans arvinger et frit og frelst og uigenkaldelig købt køb,uden mig
og mine arvingers prætention (krav) i nogen måde,og da han mig i dag haver
betalt vor accorderede købesum 250 Rdl.,skriver tohundrede og halvtredsindtyve
rigsdaler,så lever (jeg) ham hermed dette lovformelige skøde,til bekræftelse
haver jeg dette mit udgivne skøde selv egenhændig underskrevet og forseglet,
samt tillige venligt ombedet Hans fonager og Jens Refning,begge af vinding
sogn,med mig til vitterlighed at underskrive,og dette må til tinge læses og
protokolleres uden mig nogen varsel derfor at give.

Feldshuus den 21 januar 1805. Niels Laugesen

Til vitterlighed underskriver: Hans Fonager og Jens refning.
At intet uden mundtlig om dette køb,som skødet indeholder,imellem os har været
oprettet,kan forlanges med ed bekræftes.
Niels Laugesen. Hans nielsen
Læst i retten den 21 februar 1805.
____________________________________________________________
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10.fol 274a+b.

Nr.8 Chr. 7timus/1805 3 rdl.10 sk. første klasse for sum fra 600 til 700 rdl.

Underskrevne Hans nielsen boende i junge i vinding sogn gør vitterligt:
At have solgt,som og herved sælger,skøder og aldeles afhænder fra mig og mine
arvinger til velagtet Christen Madsen Vindgab og hans arvinger mit ejede og
tilhørende sted Feldhuus,i Vind sogn,umartrikuleret,med alle sine tilliggende
herligheder og rettigheder,samt øvrigt tilstede købte ejendom,nemlig et stykke
eng,Neder felds kaldet,hartkorn 2 fdkr.9/10 alb.,og et stykke eng,Honning
Krog kaldet,hartkorn 2 fdkr.3/5 alb.,et stykke hede fra Straasøe hartkorn 2
skp.3/10 alb.,ialt hartkorn 3 skp.1 4/5 alb.,såvel som for bemeldte solgte
ejendoms anpart konge- og korntiende,og da køberen førnævnte Christen Madsen
til mig idag har betalt den accorderede købesumma 700 Rdl.,skriver syv
hundrede rigsdaler,skal foranførte Feldhuus med ejendom,bygninger,såvel som
ejendom og hartkorn med kongetiende,alt beliggende i Ringkøbing amt,Ulfborg
herred,Vind sogn,herefter følge og tilhøre køberen med alt det samme ret og
rettighed,jeg det har ejet uden nogen mands påtale,under min og arvingers
faste hjemmel efter loven.Køberen Christen madsen friholdes for opholdelsen
(afholdelsen) af den imellem mig og min fader oprettede aftægtskontrakt af 21
juni? 1805 (det skal være 21 jan.),da samme ved påtegning af dags dato er
mortificeret (gjort ugyldig).
Dette skøde må tinglæses og protokolleres uden indvarsel og bekræftes med egen
og vitterlighedsmænds underskrift og forsegling,hvorfor tillige attesteres,at
ingen købekontrakt eller andet skriftlig dokument om dette køb nogen sinde
været oprettet.
Datum Feldhuus den 18 august 1805.
Hans Nielsen
Efter begææing underskriver og forsegler til vitterlighed:
Jens Christian Friis. Niels Laursen.
Læst i retten den 25 juni 1806.
____________________________________________________________
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-panteprotokol B80A-SP11A,fol 32b,33a.

Nr.2 Fr.IV/1823 54 rbd.sk.sølv. Opholdskontrakt læst 20 okt.1824.

Opholdskontrakt.
Indgået mellem Poul Hansen Junge som aftægtsyder og hans forældre Hans Nielsen
Junge og Sidsel Poulsdatter som aftægtsnydere.
1.Jeg Poul Hansen junge,lover,tilforpligter samt indgår herved at give mine
forældre,så længe de lever sådant ophold,nemlig:årlig 2 tønder 4 skæpper rug,
2 tønder byg,som leveres dem sundt og rent med forsvarlig mål,i deres opholds-
sted,det halve deraf hver års 29 september og det andet halve del hver års 1 februar.
2.Når den ene af mine forældre skulle afgå ved døden,da erholder den længstlevende kun det halve af ovennævnte ophold.
3.Dette ophold skal hæfte på mig ejende og iboende gård Refning kaldet af
hartkorn 3 tønder 6 skæppe 1 fdkr.1 1/2 album og kirketiende med 2den priorit-
ets panteret næst efter 500 Rbdl.rede sølv,som indestår på 1 prioritet.- At
denne kontrakt således mellem os er indgået og skal indtil mine forældres død
have 2den prioritet i ovennævnte gård og ejendomme,det bliver herved af os
bekræftet med vores underskrifter i vidners overværelse.-
For det stemplede papirs skyld bliver opholdet ansat til en sum 20 Rbdl.rede
sølv årlig,som udgør for 5 år 100 Rbdl.sølv.
Refning i Vinding den 1 maj 1823. Poul Hansen Refning
Hans nielsen Junge.
Til vitterlighed: Peder Back. Ole Spaabeck.
På det pantsatte haves tinglæst hjemmel. Thorlasius.
-------------------------------------------------------------------
En tur til Fuglkjærhus af Arne gravlund.

For vel 25 år siden bad en gammel mand mig om at køre mig en tur for ham.Han
havde en ejendom,han gerne ville se,han havde købt den engang han havde penge
for 15.000 kr.,og havde blot ladet den passe sig selv.Han havde prøvet lidt af
hvert i brunkulstiden været arbejdsmand men prøvede at blive selvstændig og
have mange folk i arbejde og gik fallit men kom op igen.Nu boede han i et skur
ved kulgravene,havde lidt pensionat,måske også lidt smugkro og kortspil.Ingen
vidste hvad han levede af.Han købte så et nedlagt mejeri,som næsten ingenting
kostede,og fyrede op med gamle bildæk og bønderne kom så med deres affaldskar-
tofler og fik dem kogt til svin.Han fik næsten ingenting for det,men drak øl
og gav også selv øl til kunderne og fyrede løs med bildæk,og røgen stod ud af
skorstenen og lagde sig som en sky over den lille landsby.Det hele mindede
lidt om Pompei,da Vessu.havde udbrud,de arme kvinder,altså dem her i byen,der
dengang gik hjemme og passede hus og hjem rendte ud og ind eftersom vinden
blæste med vasketøjet.Tipsmark var ligegladsådan hd han nemlig.Vi starter en
dag vor rejse udi det blå,for han ville ikke sige,hvor vi skulle hen.Vi kørte
mod vest ud forbi Møltrup,Trehøje,abildaa og efterhånden var der kun smalle
grusveje,så jordveje,og endelig kom vi tilet hus,som kun var en ruin.Taget var
borte.Dette var faktisk Fuglkjærhus,eller Fuglsang,som det har heddet indtil
nu eller Fældhus ved fæls eng.som det blev kaldt i 1752,hr.Friedenreich til
Krogsdal byggede da et sted til Niels Laugesen fra Sig i Idum sogn og til
Jacob Straasøes datter Maren.De blev gift i november måned i dette år.De havde
8 børn,der ernærede sig ved strømpebinding.Tipsmark satte sig på en sten og
fortalte,at da han sidste gang var herude,var skorstenen væltet ned over
taget,der var af strå.Man kunne ligeså godt brænde det hele af,derfor satte de
en tændstik til det og så drak de en øl indtil alt var nedbrændt og så kørte
de hjem.Det var så øde derude at ingen naboer opdagede noget.Huset var jo også
gældfri og heller ikke forsikret og det kunne jo ligge som det var.DEr var kun
et hus og menneskerne havde boet i den sydlige ende og dyrene i den nordlige
ende.I staldmuren sad endnu de små jernruder,som kun har givet lidt lys på
mørke vinterdage.Jeg spurgte tipsmark,om han kunne forestille sig ,hvordan
forældrene der har kigget ud af de små ruder sidst på eftermiddagen i gamle
dage,når børnene ventedes hjem fra skole.Om de da i mørkningen kunne finde
vej over heder og moser til det enlige hus.Han svarede ikke.Langt senere
opdagede jeg at det var hans eget barndomshjem.Han fortalte det aldrig til
mig,han mente nok at det ikke var noget at prale af.Jeg syntes at stedet var
meget idylisk.Mod øst vringlede fuglkjærå mod nord.Der var en eng med græs og
smukke engblomster.særlig var der en rigtig stor engblomme af ranunkelfamilien
som langt væk med sine gule blomster.De højere liggende sandagre var sprunget
i lyng,dog var der enkelte hårdføre kulturplanter,som kællingtand,længere mod vest rejste en bakke sig lyngklædt og med enkelstående bjergfyrbuske.Solen
skinnede på det hele og fuglene sang.Det har nok altid været fattige folk,der
boede her i udørkenen og Niels og marens børn rejste også herfra.Vi vad at
Hans der er født i her fik Zidsel fra Junge og de fik et hus på Junges mark
kaldet: Theager.Det har ikke været den bedste jord,for tæger er nogle
skadelige dyr,som lever på den dårligste,tørre og den fattigste sandjord.De
levede på fårenes hud og gnavede af fedt og talg og det var ikke til for
fårene at klø eller at skrabe dem af med den uldpels,som får har.Det var ikke
altid,at marken var befængt,men var fårene angrebet,vantrivedes de dog mere
eller mindre.Da jeg i sin tid besøgte stedet,ande jeg ikke at mine forfædre
har gået netop på dette sted.Jeg har ikke været der siden,men til sommer vil
jeg ud at finde stedet om der stadig er en syldrest tilbage af de sunkne mure.
Er der nogen,der vil med? Jeg er en god guide og taler de indfødtes sprog.Der kan blive mange bosteder i Vind og Vinding sogne at opsøge og at studere. Zidsel: * Fadd.Niels Lexgård,Morten tinsager,Kirsten Frandsdatter Lergård,Clemmen
Vognstrup,Anna Jensdatter,Jens Andersen Vognstrups datter Johanne.
______________________________________________________________________
Ifølge Hjerm-Ginding herreds skifteprotokol.1839-57,B78H-304,fol 172a.

År 1846 den 24 april anmeldtes at aftægtskone,Zidsel Poulsdatter af vinding er
død den 23 dennes.
Ejer intet,og derfor ej skifte.