GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Povel Hansen (Refning)

Født 3 JUL 1791 Vinding. (peder Bakshustru fader) Opl. 5
Død 5 JAN 1870 Vinding (hammerum)
3 JUL 1791
Vinding. (peder Bakshustru fader) Opl. 5
1 JUN 1767
Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
1727
Sig Idum (?)
CA 1698
Sig, Idum Sogn, Ringk. ???
1703
Mellem hedegård , Idum Sogn, Ringkøbing ?(Opl 44)
1725
Stråsø, Vind Sogn, Ulfborg, Ringkøbing
1693
Stråsø, Vind Sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing A ????
1690 (1689)
Vindby, Vind Sogn, Ulfborg H. Ringk. ?????
13 APR 1766
Junge, Vind Sogn, Ringk. Amt
1 APR 1719
Junge, Vinding Sogn
1685
Toustrup Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
CA 1685
Tranholm , Vildbjerg ?? 1685?
CA 1731 (1730)
Karlsmose, Sinding ????
1699
Sal, Ginding, Ringkøbing (Djeld, Sevel, Ginding MH)
1705
Karlsmose Sinding Sogn 12/7 1705 (MH)
Familie med Ane Jensdatter
Zidsel Poulsdatter 6 JUL 1819 Vinding, junge
Jens Poulsen 2 SEP 1821 Vinding, junge
Mette Marie Poulsdatter 11 FEB 1823 (11-12?) Vinding, Junge
Karen Poulsdatter 7 MAY 1826 Vinding, junge
Hans Poulsen 17 MAY 1828 Vinding, junge
Niels Stokvad Poulsen 7 SEP 1830 Vinding, refning
Jens Christian Poulsen 15 FEB 1833 Vinding, refning
Anna Marie Poulsdatter 21 SEP 1835 Vinding, refning
Else Poulsdatter 30 APR 1838 Vinding, refning (Opl 35)
Jens Christian Poulsen 14 NOV 1843 Vinding, refning
Vielse 3 OCT 1818 Tvis, Ringkøbing
Beskætigelse Gårdmand
mh-geni
Fødsel 3 JUL 1791 Vinding. (peder Bakshustru fader) Opl. 5
Kb Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
Død 5 JAN 1870 Vinding (hammerum)
Fra Grete S:
Indgået mellem Poul Hansen Junge som aftægtsyder og hans forældre Hans Nielsen
Junge og Sidsel Poulsdatter som aftægtsnydere.
1.Jeg Poul Hansen junge,lover,tilforpligter samt indgår herved at give mine
forældre,så længe de lever sådant ophold,nemlig:årlig 2 tønder 4 skæpper rug,
2 tønder byg,som leveres dem sundt og rent med forsvarlig mål,i deres opholds-
sted,det halve deraf hver års 29 september og det andet halve del hver års 1 februar.
2.Når den ene af mine forældre skulle afgå ved døden,da erholder den længstlevende kun det halve af ovennævnte ophold.
3.Dette ophold skal hæfte på mig ejende og iboende gård Refning kaldet af
hartkorn 3 tønder 6 skæppe 1 fdkr.1 1/2 album og kirketiende med 2den priorit-
ets panteret næst efter 500 Rbdl.rede sølv,som indestår på 1 prioritet.- At
denne kontrakt således mellem os er indgået og skal indtil mine forældres død
have 2den prioritet i ovennævnte gård og ejendomme,det bliver herved af os
bekræftet med vores underskrifter i vidners overværelse.-
For det stemplede papirs skyld bliver opholdet ansat til en sum 20 Rbdl.rede
sølv årlig,som udgør for 5 år 100 Rbdl.sølv.
Refning i Vinding den 1 maj 1823. Poul Hansen Refning
Hans nielsen Junge.
Til vitterlighed: Peder Back. Ole Spaabeck.
På det pantsatte haves tinglæst hjemmel. Thorlasius.

Folketælling 1834 refning Vinding

Poul Hansen 43 år gift gårdmand
Ane jensdatter 39 år gift kone
Zidsel Poulsdatter 15 år
Jens Poulsen 13 år
Mette Poulsdatter 11 år
Karen Poulsdatter 8 år
Hans Poulsen 6 år
Niels Poulsen 4 år
Jens Christian Poulsen 2 år
Karen Christensdatter 20 år tjenestepige
Christen Jensen 21 år tjenestekarl
Karen Johanne Ch. 33 år almisse forsørges af Vildbjerg sogn

Folketælling 1840 Refning Vinding

Poul Hansen 49 år gårdmand
Ane Jensdatter 45 år gift kone
Sidsel Poulsdatter 21 år
Mette Marie Poulsedat. 17 år
Jens Poulsen 19 år
Karen poulsdatter 14 år
Hans Poulsen 12 år
Niels Poulsen 9 år
Anne marie Poulsdatter 5 år
Else Poulsdatter 2 år
Poul Pedersen 25 år tjenestekarl
Mads Pedersen 38 år tjenestekarl

Folketælling 1845 Refning vinding

Poul Hansen 54 år gift gårdmand
Ane jensdatter 48 år gift kone
Mette Poulsen 21 år
Hans Poulsen 14 år
Anne marie Poulsen 9 år
Else Poulsen 7 år
Jens Christian Poulsen 2 år
Mogens Chr.Thomsen 10 år N.Felding tjenestedreng

Folketælling 1850 Refning Vinding

Poul hansen 59 år Vinding gift gårdmand husejer
Ane Jensdatter 54 år Tvis gift
Karen Poulsen 21 år Vinding
Niels Poulsen 20 år Vinding
Ane marie Poulsen 15 år Vinding
Else Poulsen 11 år vinding
Jens Christian Poulsen 6 år Vinding

Folketælling 1855 Refning Vinding

Poul Hansen 63 år Vinding gift
Ane jensen 58 år Tvis gift
Niels Poulsen 23 år Vinding
Jens Christian Poulsen 11 år Vinding
Ane Marie Poulsen 20 år Vinding
Else poulsen 16 år Vinding
Christen villadsen 22 år Timring tjenestekarl
Mogens ch.Thomsen 16 år N.Felding tjenestekarl
Christiane Jørgensen 14 år Sneibjerg tjenestepige

Folketælling 1860 Refning Vinding

Niels Poulsen 30 år Vinding gift gårdmand,husfæster
Ingeborg bertelsen 28 år Gudme gift
Mogens Christian N. 23 år ugift tjenestekarl
Hans Nielsen 14 år ugift tjenestekarl
Else Poulsen 22 år ugift tjenestepige evt.138-1-9
Poul hansen 69 år Vinding gift husfaderens forældre,lever af deres
Ane Jensen 66 år tvis gift, underhold

Folketælling 1870 Refning Vinding

Niels Poulsen 39 år Vinding enke husfæster
Ane Jensen 76 år Tvis aftægtskone enke
Anne jensen 39 år holstebro tjenestetyende
Sefferine S°rensen 30 år Fyn -
Else Pedersen 26 år Vinding -
Niels Tommesen 21 år N.Gørding -
Jens Peder Christensen 78 år Hour -
----------------------------------------------------------------------------
Lægdsrulle Vinding sogn,Ulfborg herred.fader Hans Nielsen junge

81-61-1795 Poul hansen Junge 4 år
61-51-1798 7 år
51-43-1801 10 år
43-39-1804 13 år til Lægd.37 E 99=Tvis
E99-75-1808 16 år 61 1/2t.til lægd 65 F 104=Vinding
F104- 1809 16 år 61t.fra lægd 37-75 = Tvis
F104-81-1811 19 år 61 1/2t.hj.soldat 1813,jægerkomp.skarp-
skytte compani 30-12
81-73-1814 22 år 61 1/2t.Junge,soldat 1816 Fyn 3/3,ses,
1817,soldat 1814
73-59-1817 25 år 61 1/2t.sess.1816,tjent 3 V.KBH.
59-58-1820 28 år 61 1/2t.sold.1916,3års KBHVS regiment
gårdmand
58-50-1823 31 år 61 1/2t.soldat 1816 fyn 3/3 KBHVS regm.
gårdmand
50-43-1826 34 år 61 1/2t.hj.Gmd.
43-31-1829 37 år 61 1/2t.hj
31-29-1832 40 år 61 1/2t.hj.
29-22-1835 43 år 61 1/2t.hj.slattet 1837.
---------------------------------------------------------------------------
Ifølge Skøde og panteprotokol B80 A-SP11A,fol 33b,34a.

Skøde af 1823 til Poul hansen Junge på gården Refning i Vinding sogn.

No.2 Fr.VI/1823 54 rb.sk.s°lv.

Skøde læst den 20 okt.1824.

Jeg underskrevne Jens jensen af refning Vinding,Nørre Omme sogn gør hermed
vitterlig at have solgt ligesom jeg herved skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til Poul Hansen Junge min ejende og iboende gård Refning i Vinding Nørre Omme sogn.
Af hartkorn 3 tdr.6 skp.1 fdkr.7 1/2 alb. med sammepåstående bygninger og
anpart i kirke-,korn-og kvægtiende og da køberen Poul hansen Junge har betalt mig den derfor akkorderede købesum 100 Rbd.s.siger et hundrede rigsbankdale sølv,så skal bemeldte gård med tilliggende følge og tilhøre bemeldte Poul Hansen Jun ge og arvinger som en mig lovlig af afkøbt ejendom med samme ret og
rettighed,at således som jeg har været samme ejende og under min og arvingers
faste hjemmel efter loven.
Til bekræftelse under min hånd og segl i vidners overværelse.
Refning i Vinding i Nør Omme d.1 maj 1823. Jens Jensen
Til vitterlighed: Peder Back. Hans Junge.
At der om denne handel ikke er oprettet nogen foregående købekontrakt enten af
os eller andre på vores vegne bliver herved af os attesteret under anbud af
ed.
Datum ut supra. Sælger Jens jensen Refning.
Køber Poul Hansen
til det solgte haves ikke tinglæst hjemmel derimod findes indbemeldte hartkorn
pansat på 3 prioritet med anpart af kirketiende for 100 RBD.sølv.til Anders
Refning.
Pantsæt ? mangler.udslettet 11 april 1835.

bekræftet med vores underskrifter i vidners overværelse.-
For det stemplede papirs skyld bliver opholdet ansat til en sum 20 Rbdl.rede
sølv årlig,som udgør for 5 år 100 Rbdl.sølv.
Refning i Vinding den 1 maj 1823. Poul Hansen Refning
Hans nielsen Junge.
Til vitterlighed: Peder Back. Ole Spaabeck.
På det pantsatte haves tinglæst hjemmel. Thorlasius.
-------------------------------------------------------------------