GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Laugesen Sig

Født 1727 Sig Idum (?)
Død 1810 Vind Sogn ???? (Fuglsang) (1801?)
1727
Sig Idum (?)
CA 1698
Sig, Idum Sogn, Ringk. ???
1636 (1635)
Sig, Idum Sogn ????
1658 (1654)
Sig, Idum
1703
Mellem hedegård , Idum Sogn, Ringkøbing ?(Opl 44)
23 DEC 1660
(Mellem hedegårde) Idum Sogn, Ringk.
CA 1619
Mellem hedegård, Iduk Sogn, Ringk.
1617
Mellem hedegård, idum
1675
Estrup, Idum Sogn Ringk
Familie med Maren Jacobsdatter
Laurs Nielsen Sig 2 DEC 1753 Vind, Ringkøbing, Opslag (2912
Jacob Nielsen OCT 1755 Vind, ringkøbing (Opl. 293)
Mette Cathrine Nielsdatter 1 JUN 1757 Fuglkier, Vind (Opl. 297)
Jacob Nielsen 1 SEP 1760 Fuglkærhus, Vind (opl 141)
Mariane Nielsdatter 1 AUG 1762 Fuglkærhus, Vind (opl 144)
Maren Nielsdatter CA 1764 Fuglkjær, Vind (Opl 146)
Hans Nielsen Fuglsang (Junge) 1 JUN 1767 Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
Vielse 8 NOV 1752 Vind
kb vind, ulfborg, ringkøbing
Beskætigelse Husmand og skrædder
mh-geni
Fødsel 1727 Sig Idum (?)
KAB Idum, Ulfborg, Ringkøbing
Dåb 22 FEB 1727 Idum
Død 1810 Vind Sogn ???? (Fuglsang) (1801?)
Kan ikke finde Niels Lauersen Sig død og begravet i Vind eller Vinding Sogn 1810. (Som benny har skrevet) Ej heller i Idum.
Heller ikke 1801, som andre skriver (hverken Vind eller Vinding).

Måske fødsel idum Sogn 1727 - opslag 60. men synes ikke fars navn passer.
Dom: Quingrafel(??): Lars (eller Lave ) Siigs søn Niels døbt. Faddere: ?? Najstrup, Peder ??, ??????
(Måske opslag 117 i Vind. Men her passer faderens navn heller ikke. 1728).

AO. Vind, Ulfborg, Ringkøbing. 1752. Opslag 319.
8. Oct. Trolovede ? Niels Laversen Sig og Maren Jacobsdatter, Strøsøs, ? Søren Sandfær og Niels Nielsen Blesberg af Råsted og ? ? .
d. 8. november.

AO. FKT 1787. Vinding/vind, Ulfborg, Ringkøbing. Opslag 8.
Fuglkierhus.
Niels Laugesen. mand 61. ?? Husmand ? og ?(trobadur ???)
Maren jacobsdatter. Kone. 63 ?
Maren Nielsdatter. Deres børn. 23 ugift. Væver (?)
Hans Nielsen. Do. 21. Do. TJ???

AO. FKT. 1801. Vind, Ulfborg, Ringkøbing. Oplsag 7.
Fuglsang.
Niels Laursen ? ? 84. Begge 2. ægteskab ?? husmand. ??
Maren Jacobsdatter hans kone. 85. Do
Maren Hansdatter. deres ?? barn. 6
Johanne Hendriksdatter. Tj ?? 17. ugift.

Andre Kilder:
Benny Graff - My heritage:
Niels Laugesen Sig (#2199) (Lauge2, Niels1) blev født i 1727 i Sig, Idum sogn og døde i 1810 i Vind sogn. Han giftede sig med Maren Jacobsdatter (#2200) den Nov. 8 1752 i Vind sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.
Andre hændelser i life Niels Laugesen Sig (#2199)
Dåb Feb 22 1727 Idum sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt
Begravelse 1810 Vind sogn
Far: 12. Lauge Nielsen Sig (#2201) blev født Omtrent 1698 i Sig, Idum sogn og døde den Jan. 21 1783 i Idum sogn.
Mor13.Mette Christensdatter (#2202) blev født i 1703 i Mellem Hedegaard, Idum sogn, Ringkøbing amt og døde den Nov. 1 1757 i Idum sogn.

Vinding Sogn. Esbern Jespersen:
Hans Nielsens far Niels Laursen Sig havde i 1752 bosat sig i det nyoprettede Feldt hus (Fuglsang) i Vind.
Der er ikke noget, der tyder på at han har boet i SIG i Vinding.

Fra Netside Ahnentaffel.:
Født 8. okt. 1728 i Sig, Vinding
Døbt 21 Nov. 1728 i Vinding.
Døde 1810 i Fuglsang, Vind.

Så altså, hvor er han født???

Fra Idum Sogn af Peder Christe nsen:
Lauge og Mette havde 7 børn, hvoraf den ældste Niels boede ved Fuglkærå.

Fra Quistgård slægtsbogen:
Død efter 1801, men hans død er ikke at finde.
Siger at han er født i Sig, Idum Sogn
døbt 22 feb. 1727, faddere: Iver Neistrup, Peder Hede, Hans kone, Lille Anne Holm og Jens Kjeldal
Kun 5 børn ???der ernærede sig som skræddere og vævere.
Jeg har nu fundet 7 børn, hvoraf et døde som barn.

I 1752 oprettede hr. Friedenreich til krogsdal en ejendom i Vind Sogn, der kaldes Fældhus efter Fæls eng. Niels laugesen Sig var den første husfæster i denne ejendom, og tillige var han smed og skrædder. Ejendommen kaldtes også Fuglkjærhu s og senere Fuglsang.

1778:
Fra Ælendige almisselemmer:
Niels Fuglsang skal være med til at betale til de fattige.

Hammerumsiden: Vinding Sogn afskrift ingen født Niels Laugesen 1720-1730. Så nok ikke født Sig, Vinding.

Fra grete S:
Ifølge samme protokol fol 195b.

I forlængelse af opholdskontrakten af 1805 står der følgende.

Kendes jeg mig underskriver Niels Laugesen og herved for alle vedstår,at have
solgt,skødet og afhændet,ligesom jeg herved sælger,skøder og aldeles afhænder
fra mig og mine arvinger,min iboende og tilhørende sted,Feldhuus kaldet,til
min søn Hans Nielsen og hans arvinger,hvilken førnævnte sted er beliggende i
Ringkøbing amt,Ulfborg herred,Vind sogn,som er umatrikuleret,og det med al
dens herligheder og rettigheder som nu tilligger og tillagt haver,og det mig
af hr.byfoged Tranberg,hr.Randrup og madam Veirup mig er skødet af dato 14
juni 1802.Og det mig hr.herredsfoged Fuglsang som auktionsdirektør for Søren Marup og Christian Markussen over en stykke eng,Gren eng kaldet,hartkorn 1
fdkr.2 alb.efter skøde af 24 juni 1795 og det mig af hr,herredsfoged Fuglsang
som auktionsdirektør for Krogsdals ejere hr.byfoged Tranberg,hr.Randrup og
hr.Veirup over en stykke eng Neder felds eng,nr.1.2.3.4. hartkorn 2 skp.9/10
alb.og en stykke eng,Honning kaldet nr.11 hartkorn 2 fdkr.3/5 alb.efter skøde
af 2 januar 1801,ligeledes en stykke hede af Albreth Straaesøe gårds
ejendom,hartkorn 2 skp.3/10 alb.efter skøde af 19 januar 1804,samt alt mit
bohavende,besætning levende og død,inden og uden døre af hvad navn nævnes kan,
uden mindste undtagelse i nogen måde,hvor det i førnævnte sted er og
forefindes, imod at førnævnte min søn Hans nielsen eller efterkommende ejere
af gården opfylder den imellem os oprettede opholdskontrakt,og skal da
bemeldte sted med besætning efter dags være og forblive bemeldte min søn Hans
Nielsen og hans arvinger et frit og frelst og uigenkaldelig købt køb,uden mig
og mine arvingers prætention (krav) i nogen måde,og da han mig i dag haver
betalt vor accorderede købesum 250 Rdl.,skriver tohundrede og halvtredsindtyve
rigsdaler,så lever (jeg) ham hermed dette lovformelige skøde,til bekræftelse
haver jeg dette mit udgivne skøde selv egenhændig underskrevet og forseglet,
samt tillige venligt ombedet Hans fonager og Jens Refning,begge af vinding
sogn,med mig til vitterlighed at underskrive,og dette må til tinge læses og
protokolleres uden mig nogen varsel derfor at give.

Feldshuus den 21 januar 1805. Niels Laugesen

Til vitterlighed underskriver: Hans Fonager og Jens refning.
At intet uden mundtlig om dette køb,som skødet indeholder,imellem os har været
oprettet,kan forlanges med ed bekræftes.
Niels Laugesen. Hans nielsen
Læst i retten den 21 februar 1805.
____________________________________________________________