GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Andersen Gundersen

Født 1660 maj
Død 1735 Mariager
1660
maj
1640
Store Arden
1584
cirka. Rold, Ålborg (1594- st. Arden)
1540
1540 cirka i Rold
1600
cirka 1594/1599 Viborg
1561
Viborg - eller 1557
1555
Cirka. Randers
Familie med Maren Anchersdatter
Vielse
Familie med Maren Olufsdatter
Vielse
Fødsel 1660 maj
Død 1735 Mariager
Fra geni:
købmand i Mariager, 11 børn
About Jens Gundersen
46. Jens Linds gård
I 1687 fik Jens Gundesen, ældste Søn af den kendte og rige rådmand i Mariager, Anders Jensen (se »Kirkegade«, 1985, s. 26), skøde på denne gård. Han var herefter i mange år en fremtrædende borger i Mariager, hvor han nedsatte sig som købmand. Samtidige kilder oplyser, at han nød stor anseelse i byen. Ud over gård, forretning m. v. havde han part i flere Skibe, ligesom han også var stempel- papirforhandler. Hans første hustru, Maren Olufsdatter, var søster til den lige så ansete ejer af »Postgaarden«, Peder Olufsen Lund (se »Torvet«, 1986, s. 27). Med hende fik han i alt 11 børn, men skønt hun fødte 5 drengebørn, overlevedes han ikke af nogen søn. på et tidspunkt var byfogden Niels Jensen (se »Torvet«, 1986, s. 20) suspenderet i embedet. Skønt han hverken forstod lov el1er forordning, blev Jens Gundesen udnævnt til at afløse ham som sættedommer. Men da Gundesen havde fået adskil1ige domme tilbage fra overretten med betydelige mulkter, bad han på det
ynkeligste amtmanden om at måtte blive fritaget for den bestil1ing, hvilket blev ham tilstået. I 1723 afhændede han sin gård i Østergade til svigersønnen, Jens Nielsen Lind, der samme år havde ægtet den ældste datter, Mette. En anden af Jens Gundesens døtre blev gift med Christen Blegvad fra Rygårdsstrand. Hun blev derved stammoder til det senere kendte Blegvad- dynasti i Mariager (se »Fuglsang«, 198 s. 29).
Efter salget flyttede Jens Gundesen hen i en anden af sine gårde, men fra da af gik det stærkt tilbage for ham, og ved skiftet efter hans død i 1735 var der intet til arvingerne.
Trods fattige aftægtsår havde han alligevel, som de fleste prominente borgere i byen, en åben familiebegravelse i kirken.
Jens Linds herkomst kender vi ikke, men han var snart lige så anset i datidens Mariager, som hans svigerfader havde været det.
I 1732 lå hans gård lige i centrum af den store brand, der hjemsøgte byen, så den lå helt og aldeles i aske efter branden. 3 år senere havde han opført en ny og større gård, hvis forhus på 32 fag imod Østergade er identisk med den bygning, der i dag pryder Østergades ud1øb i Torvet. Det var - og er vistnok stadig - byens længste hus. Såvel størrelse som udførelse vidner om Linds store rigdom. Her til kommer, at der samtidig opførtes tilbygninger, således det samlede byggeri var i alt 73 fag!


MH:1701 +1718 købmand i Mariager, 1722, papirforvalter og købmand, 11 børn