GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anders Jensen

Født 1640
Død 25 OCT 1678 Mariager
Beskætigelse Rådmand i Mariager
Fødsel 1640
Død 25 OCT 1678 Mariager
Fra geni:
raadmand i Mariager
About Anders Jensen, raadmand i Mariager
Ejer af Postgaarden i Mariager
Men omkring 1660 ejedes stedet af rådmand og købmand Anders Jensen. Af en skattetaksation i 1671 fremgår det, at han var byens suverænt rigeste mand. Han var gift med Mette Bloch, som var datter af herreds- foged Jens Sørensen Bloch i Store Arden.
Da han døde i 1678, var boet efter ham så omfattende og mange af Mariagers andre borgere så dårligt stillede, at det blev pålagt den kongelige lensmand på Mariager kloster at forordne udenbys værger for de tre sønner og to døtre. Alle børnene kom også godt i vej, bl.a. blev datteren, Anne Magrethe Andersdatter Bloch, gift med den meget velhavende Peder Olufsen Lund som overtog gården. Blandt de andre børn kan nævnes købmanden Jens Andersen Gundesen, som på et tidspunkt i første halvdel af 1700 tallet ejede to store købmandsgårde i Mariager.