GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Thøgesdatter Lassen

Født 1555 Cirka. Randers
Død 1599 Viborg
1555
Cirka. Randers
1548
Randers
Peder Jensen Wiborg 1590 Viborg
Anders Jensen 1592 Viborg
Søren Jensen Hoffmann 17 JUN 1595 Viborg
Karen Jensdatter Løvenbalk 1600 cirka 1594/1599 Viborg
Vielse
Fødsel 1555 Cirka. Randers
Død 1599 Viborg
Fra Geni:
About Anne Thøgersdatter
Randers byprotokol:
17/6 1616.
* hr Peder Nielsen hospitalspræst sst. Frands Rasmussen sst fremlagde en fuldmagt, hvormed underskrevne Søren Jensen og Peder Jensen, salig mester Jens Pedersen og salig Anne Tøgersdatters sønner, barnfødt i Viborg, giver Frands Rasmussen byskriver sst fuldmagt til at skøde til hr Peder Nielsen Trane, hospitalspræst og forstander her sst et skøde på den gård i Randers i Rådhusstræde, som hr Peder Nielsen selv iboer, som dem efter deres salig morfar mester Tøger Lassen, fordum sognepræst i Randers, arveligt tilfaldet er, dateret Ålborg 14/4 1616 Søren Jensen egen hånd Peder Jensen egen hånd, hvorefter Frands Rasmussen gav hr Peder Nielsen skøde.