GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Isak Peter Larsen

Født 1800 Vorning,Vorning Sogn,Viborg Amt,
Død 1800 Rødding,Rødding Sogn,Vibor Amt,
Fødsel 1800 Vorning,Vorning Sogn,Viborg Amt,
Vorning, Sønderlyng, Viborg 1758 - 1813
Døbt 7 december 1800
TEK: En omløbende Glarmester Laurs Andrup hvis Pas [viste] at han var Tambour ved det 1ste Jydske Infanterie Regiments 5te Musqveteer-Compagnie, og Mette Johanne Laurs Datter fra Wiborg, deres Barn som var født og hiemmedøbt d: 30 Novbr og kaldet Isaac Pe ter. NB. Da de tilstode ey [endnu] at være ægteviede, blev dette Leyermaal ved Skrivelser af 11te Decbr tilmeldet hans Compagnie Chef Major Jensen i Aarhuus, og for [Bødernes ..... .....et i Wiborg, som for Justitsen Herreds Foged ....] i Wiborg.

opslag 159 (59)
Død 1800 Rødding,Rødding Sogn,Vibor Amt,
Rødding, Nørlyng, Viborg, 1773 - 1813
d 21 Dec; blef Glarmesterens Laurits Andrups Søn nafnlig Isack Peter, da samme var 3 Ugger gl: og døde i Batum hos Hans Keisen begravet. NB Barnets Fader er i krigstieneste som Tambour i Aarhus, men Barnet blef fød og døbt i Vorning af Hr. Blicher.
opslag 112
Isak Peter Larsen blev født i 1800.
Han var søn af Lars Larsen Glarmester (der senere bev gift med Sidsel Rolandsdatter) og Mette Johanne Laursdatter (der var datter af en søster til Johanne Isaksdatter, der dannede par med Roland Christiansen).