GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Lars Larsen

Født 1773
Død 26. februar 1853 Storring,Storring Sogn,Århus Amt,
Familie med Sidsel Rolandsdatter
Lars Larsen 12. marts 1817 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Karen Marie Larsdatter 28. november 1821 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Jens Carl Andrup 27. december 1822 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Mette Johanne Andrup 24. februar 1824 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Catrine Andrup 16. marts 1825 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Lars Christian Andrup 22. april 1826 Munkeport,Århus,Århus Amt,
Kathrine Larsdatter 6. maj 1827 Storring,Storring Sogn,Århus Amt,
Ane Mine Larsdatter 1. december 1828 Storring,Storring Sogn,Århus Amt,
Vielse 1. oktober 1824 Vor Frue Kirke,Århus,Århus Amt,
Århus Vor Frue, Hasle, Århus 1814 - 1828
Isak Peter Larsen 1800 Vorning,Vorning Sogn,Viborg Amt,
Johannes Peter Laursen 1802 Øster Bjerregrav,Øster Bjerregrav Sogn,Viborg Amt,
Karl Magnussen Kielberg Larsen 1804 Rodschou,Hornslet Sogn,Randers Amt,
Jens Carl Lauridsen 1805 Ødum,Ødum Sogn,Randers Amt,
Karen Margrethe Lauridsdatter 1807 Mørke,Mørke Sogn,Randers Amt,
Maren Lauridsdatter 1810 Virring,Virring Sogn,Randers Amt,
Peder Lauridsen 1815 Virring,Virring Sogn,Randers Amt,
Vielse 20. oktober 1805 Mørke Kirke,Mørke Sogn,Randers Amt,
Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, 1777 - 1813
Skilsmisse 27. februar 1824
Mette Johanne Lauridsdatter 6. april 1808 Vissing,Vissing Sogn,Randers Amt,
Vielse
Fødsel 1773
Folketælling 1840 Storring,Storring Sogn,Århus Amt,
Folketælling for Storring Sogn, Århus Amt 1840
Samtlige personer i husstanden
Aarhus, Framlev, Storring, Storring Bye, et Huus, 26, FT-1840, C0330

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Lars Andrup 70 Gift Glarmester
Karen Marie Laursdatter 18 Ugift hans Børn
Jens Carl Laursen 16 Ugift hans Børn
Trine Laursen 12 Ugift hans Børn
Birthe Cathrine Christensen 30 Ugift hans Børn
Lorens Christiansen 2 Ugift Birthe Cathrines uægte Barn
Død 26. februar 1853 Storring,Storring Sogn,Århus Amt,
Storring, Framlev, Århus, 1838 - 1853
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Skifteprotokol
1853
Død d. 26. Februar
Begravet 6. Marts
Lars Larsen Andrup, Glarmester, Almisselem i Storring Byes Fattighus, født i Andrup, Annex til Hobro
Opslag 160

Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Skifteprotokol opslag 16 - 26 2 1853

Nr 52
Aar 1853 26. februar anmelde Jens Carl Andrup, at hans Fader Lars Larsen Andrup, Fattiglem i Storring, er død.
Fattigvæsnet behandler Boet
Anmeldelsens Rigtighed Behandles
Til Vitterlighed Jens Carl Andrup
m. f. p.
Begravelse 6. marts 1853 Storring Kirke,Storring Sogn,Århus Amt,
Severin Weiersøe, 1814 - 1897, Balles Lærerbog/diverse
Kirkebog for Storring Sogn, Århus Amt 1838-1853
Kirkebog for Storring Sogn 1853, opslag 160

Død den 26 Februar
Begravet den 6. Martii
Lars Larsen Andrup
Glarmester, Almisselem i Storring Byes Fattighuus, født i Andrup, Annex til Hobro
90 Aar - død af alderdom
I denne Kiste gjemmes de jordiske Levninger af den i Livet flittige og [Ardbsomme]
høitbedagne Olding L.L. Han saa først denne Verdens Lys
i Andrup ved Hobroe, i Aaret 1760 og døde i Storring den
25 Febr 1853. – Han havde tvende Gange været gift; første Gang
i 18 Aar, i hvilket Ægteskab han avlede 9 Børn, hvoraf de 5 tillige
med deres Moder [modtager] ham i Evighedes. Sidste Gang havde
han været Gift i 30 Aar og avlede 8 Børn, hvoraf de fire førend ham gik
ind til Gravens Hvile, og de 4 tillige med deres Moder overlevede ham. –
Gjennem et langt Liv afvexlende paa Sorg og Glæder havde Gud ført ham
til Maalet. Vi haaber, at han er indgangen til den Fred og Glæde, som
Gud af Naade vil skjænke alle dem, der oprigtigt elsker ham.
Lars Larsen Andrup blev født ca. 1773 i Andrup ved Hobro,
Han var gift med Mette Johanne Laursdatter med hvem han fik 7 børn.
I 1808 fik Lars Andrup datteren Mette Johanne med Anne Regine Kirstine Regenholdt Axelsdatter.
Omkring 1816 flyttede han ind hos Sidsel Rolandsdatter i Natmandshuset ved Munkeport i Aarhus.
I 1824 blev han skilt fra sin første kone og blev gift med Sidsel den 1. oktober 1824.
De fik 8 børn sammen.
I 1826 flyttede Sidsel og Lars til Storring, hvor de bode ved gadedammen.
Lars var glarmester, og tog rundt i landet med sin enspændervogn og hesten Karen.
Han døde i Storring 1853, omtrent 93 Aar gammel. Efter Enkens og Børnenes ønske skrev Weiersøe Gravskrift over ham og sang Salmer ved hans Jordefærd, baade i Huset og ved Graven.