GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Benedict 3. von Ahlefeldt

Født Abt 1330 Grimstrup, Hunseby, Musse, Maribo
Død Aft 1398
Familie med ukendt
Vielse
Fødsel Abt 1330 Grimstrup, Hunseby, Musse, Maribo
Slægter (adelige) og regenter i Europahttp://finnholbek.dk/genealogy/,
http://www.mortenclausen.dk/,
http://www.helbo.org/webtrees/,
https://da.wikipedia.org/wiki/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/,
https://de.wikipedia.org/wiki/,
https://en.wikipedia.org/wiki/
Død Aft 1398
Slægter (adelige) og regenter i Europahttp://finnholbek.dk/genealogy/,
http://www.mortenclausen.dk/,
http://www.helbo.org/webtrees/,
https://da.wikipedia.org/wiki/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/,
https://de.wikipedia.org/wiki/,
https://en.wikipedia.org/wiki/
nævnes tidligst 1348 med faderen som ridder og søn af hr. Benedict d.æ. ligeså 1358, da han udstedte en gældsforskrivning til en borgerdatter fra Lübeck, medforseglede håndfæstningen af 1360 og 1362 hertug Albrecht og hans sønners kvittering på medgiften fra kong Valdemar, s. å. medlover for våbentilstanden i Rostock, var en af de 5 riddere og rigets rådgivere, hvem kongen under sit fravær havde givet hele magten, kaldes også hans råd, da han med sin frue Catharine ansøgte paven om syndsforladelse, 1365 medlover for forliget i Nykøbing mellem kongen og de 12 Hansestæder, sluttede sig til de jyske og holstenske adelsmænds frafald fra kongen og medbeseglede deres og de holstenske grevers forbund i Wismar 1368 mod kongerne Valdemar og Hakon, blev ved forliget i Flensborg 1373 mellem kongen og hans fjender indbefattet i de holstenske grevers zone, var 1376 blandt dem, der anerkendte hertug Albrecht som Danmarks konge, var 1386 på Danehoffet i Nyborg og siges at have ordnet hele handlingen, nævnes oftere 1391-92 som medlover for hertug Gerhard og greve Claus, således som den fornemste ved de holstenske grevers forlig med dronning Margrethe, fulgte 1396 hertug Gerhard til lenshandlingen i Assens, beseglede 1399 et forlig mellem hertug Gerhard og domkapitlet i Slesvig, senest 1404 som den første blandt ridderne ved arvedelingen efter grev Albrecht og betegnes da som den ældre hr. Benedict, havde betydeligt jordguds på de danske øer; fik 1360 af kong Valdemar og hans søn Christopher for 3000 Mark lødigt sølv al deres gods i Lolland i Skemminge, desuden det såkaldte hertugindens gods i Toreby, Flintinge m.v.; fik s. å. af hr. Otto og hr. Ditlev Wensin tilskødet Hagenskov for 3000 Mark lødigt sølv, ejede også Krønge, fik 1363 af kongen tilskødet Næsborg og Egnæs på Falster, havde endvidere i pant af kongen Næsbyhoved, samt Grimstrup, der 1388 var pantsat til Carl Moltke og hans sønner, og udstedte 1398 med sine sønner ridderne Claus, Henrik og Benedict samt væbnerne Carl og Volf kvittering til dronning Margrethe på en modtagen pantesum på 6900 Mark. Hans frue Catharine, der levede 1368, angives et steds at have været en datter af Drosten hr. Claus Limbek (gift med fru Ide, der måske var enke efter Markvard Wulf, der 1340 havde Tørning i pant), efter hvem hans ældste søn vel er opkaldt; andet steds nævnes som hans første hustru Ide, datter af Hartvig Krummedige og Sophie Stygge, der efter sin fader Peder Stygge arvede Kjærstrup, som Henneke von Ahlefeldt fik i mødrene arv.