GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Wentzel Hansen Dich

Født 1693
Død ABT 1725 Ostindien
Vielse 15 JAN 1718 Svaneke kirke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich 161
Beskætigelse Smed, søfarende
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich 161
Fødsel 1693
Dåb 28 MAY 1693 Svaneke kirke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich 161
Død ABT 1725 Ostindien
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich 161
Skifte 23 JUL 1729
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich 161
Trængslen af smede i familien Dich kan have været medvirkende til, at Wentzel supplerede sit virke som håndværker med familiens anden hovedtradition som søfarende. Det må have været vanskeligt at drive smedeforretning på de betingelser, me n vi ved ikke, hvordan han praktiserede det. Kun at han døde i Ostindien og at hans bo blev opgjort positivt til omkring 20 rdl. ved skiftet, herunder værdien af et smedeværksted.