GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Caja Elsa Johanne Koldberg

Født 7 Jun 1904 Sions, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Død
7 Jun 1904
Sions, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
14 Mar 1869
Frøstrup Jylland
9 Aug 1874
Vor Frelser Sogn, København
23 Jan 1841
Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Død
Fødsel 7 Jun 1904 Sions, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Povl Vang Larsen: Slægten på og omkring Eskemosegård i Aast rup sogn ved Faaborg
Kopi af herværende modtaget af Aase Møller Sørensen novembe r 2012.
Beretning på 22 sider.
Ejerliste:
1. Niels Henriksen - (fæste 1828-1855) ejer 1855-1869
2. Peder Nielsen (søn af Niels Henriksen) 1869-1893; overta get af enke Maren Kristine 1893-1906
3. Mads Peter Nielsen (søn af Peder Nielsen)1907-1955
4. Hans Peter Nielsen (søn af Mads Peter Nielsen) 1955-1976
5. Aase og Aksel Møller Sørensen (datter af Hans Peter Niel sen) 1976 -

omtale af Viggo og Ingeborg Eichen Nielsen side 6, 14, 17 , 18, 19
Arvid side 6, 17 s 6
KB, Sions sogn, Sokkelund, København,
1903-1907 F, opslag 64, side 63
nr. 117, 7.juni 1904, Viborggade 73, Caja Elsa Johanne Kol berg, kledelpasser Mads Kristian Nielsen Koldberg og hustr u Emma Marie f. Nielsen,
døbt 26.juni 1904
i kirken af Borregård,
fyrbøder Johannes Jensen, og hustru Christine, Prinsessega de 3, 4.
æ.v.16-10-1898 Sankt Johannes Kirke
17-8-1935 - mystisk oplysning
Interview 6 Dec 1949 København
En plastik jul - om hvad børnene ønsker sig til jul. Afdeli ngschef Frk. Caja Kolberg udtaler sig:
Hvad pigerne ønsker sig i år? Der er i alle fald ingen tviv l om hvad pigerne helst vil have. De vil have gummidukker , der kan drikke og gøre sig våde (frk. Koldberg tager en d ukke frem - i den er minsanten en ble) Det er første gang d en er fremme og den skyldes en amerikansk opfindelse. Så e r der kaffestel af plastic og jetfly, der suser omkring i e n rundkreds med vældige dampstråle efter sig. Det er mege t livagtigt.
Tindsoldater?
Det interesserer børn sig ikke for længere. Heldigvis. Og v i fører dem slet ikke. Vi synes heller ikke, at det er lege tøj for børn. Drengene er derimod interesseret i havne, hvo r skibene trækkes ind af en magnet og gennemsigtige plastik bolde med svømmedyr , plastic flyvere og biler.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom s_aviser_page%3Auuid%3A582e1b6d-1f8c-4456-81d5-433965f13aac /query/Caja%20Koldberg
Clara: Kaja på i vinkelhuset på Tagensvej. Hun blev ansat s om julepige hos legetøjsforretningen Thorngren blev afdelin gsleder holdt 25 års jubilæum. Senere flyttede hun med ti l Crom og Goldschmidt.
Kaja var en stor pige. Spillede klaver efter gehør og efte r noder. Kunne alle døgnmelodier og sang til.
Kaja blev aldrig gift, hendes mor smed hendes venner ud - d e var ikke gode nok.