GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Henriksen

Født 3 Feb 1793 Trunderup, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
Død 24 Feb 1872 Eskemosegaard, Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
3 Feb 1793
Trunderup, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
1765
Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
1726
Egescou, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
1681
Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
1701
Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
1720
Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
Familie med Sara Nielsdatter
Maren Dorthea Nielsen 8 Feb 1828 Kværndrup Kirke, Sunds Herred, Svendborg Amt
Henrik Nielsen 17 Oct 1829 Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Niels Nielsen 19 Dec 1831 Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Peder Nielsen 6 Feb 1834 Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Karen Sofie Nielsen 28 Sep 1837 Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Anne Marie Nielsen 7 Feb 1839 Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Mette Kirstine Nielsen 3 Jan 1843 Aastrup Kirke, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Else Marie Nielsen 17 Apr 1849 Eskemosegaard, Aastrup Sogn, Sallinge, Svendborg
Vielse 24 Nov 1827 Kværndrup Kirke, Sunds Herred, Svendborg Amt
Fødsel 3 Feb 1793 Trunderup, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
KB, Svendborg, Sunds, Kværndrup,enesteministerialbog 1761-1 798, A.O.57,side 102
Kirkebogen: Fødte i Kirkeåret 1793 side 102:
nr. 6 Niels, gårdmand Heinrich Hansen og hustru Sara Nielsd atter i Trunderup, født 3.februar, døbt 10.februar fastelav ns søndag, faddere:
Anders Espersens hustrup i Lille Mølle i Rødningen sogn, Co nrad Nellemann i Querndrup, Rasmus Lauritzen og Henrik Rasm ussen i Trunderup.

Povl Vang Larsen: Slægten på omkring Eskemosegård i Aastru p Sogn ved Faaborg. Udateret. 22 sider.
1.Forord, Eskemosegårds ejerliste - 5(6) ejere fra 1828: Ni els Henriksen (1828-1869), Peder Nielsen (1869-1893)denne s hustru Maren Kristine Nielsen 1893-1906), Mads Peter Nie lsen (1907-1955), Hans Peter Nielsen (1955-1976), Aase og A ksel Møller Sørensen (1976-)
2.Indledning
3.Første fæster og ejer (Niels Henriksen)
7.Anden ejer (Peter Nielsen)
10.Tredie ejer (Mads Peter Nielsen)
17.Fjerde ejer (Hans Peter Nielsen)

Viggo og Ingeborg - side 6,14,17,18,
Arvid, side 6,17 d Henrich Hansen og hustru Sara Nielsdatter i Trundrup, f.3 de febr, d. 10de
Dåb 10 Feb 1793 Kværndrup Kirke, Sunds Herred, Svendborg Amt
KB, Svendborg, Sunds, Kværndrup,enesteministerialbog 1761-1 798, A.O.57,side 102
Kirkebogen: Fødte i Kirkeåret 1793 side 102:
nr. 6 Niels, gårdmand Heinrich Hansen og hustru Sara Nielsd atter i Trunderup, født 3.februar, døbt 10.februar fastelav ns søndag, faddere:
Anders Espersens hustrup i Lille Mølle i Rødningen sogn, Co nrad Nellemann i Querndrup, Rasmus Lauritzen og Henrik Rasm ussen i Trunderup.

Povl Vang Larsen: Slægten på omkring Eskemosegård i Aastru p Sogn ved Faaborg. Udateret. 22 sider.
1.Forord, Eskemosegårds ejerliste - 5(6) ejere fra 1828: Ni els Henriksen (1828-1869), Peder Nielsen (1869-1893)denne s hustru Maren Kristine Nielsen 1893-1906), Mads Peter Nie lsen (1907-1955), Hans Peter Nielsen (1955-1976), Aase og A ksel Møller Sørensen (1976-)
2.Indledning
3.Første fæster og ejer (Niels Henriksen)
7.Anden ejer (Peter Nielsen)
10.Tredie ejer (Mads Peter Nielsen)
17.Fjerde ejer (Hans Peter Nielsen)

Viggo og Ingeborg - side 6,14,17,18,
Arvid, side 6,17 d Henrich Hansen og hustru Sara Nielsdatter i Trundrup, f.3 de febr, d. 10de
Beskæftigelse 1 1828 Trunderup
Povl Vang Larsen: Slægten på og omkring Eskemosegård i Aast rup sogn ved Faaborg
Kopi af herværende modtaget af Aase Møller Sørensen novembe r 2012.
Beretning på 22 sider.
Ejerliste:
1. Niels Henriksen - (fæste 1828-1855) ejer 1855-1869
2. Peder Nielsen (søn af Niels Henriksen) 1869-1893; overta get af enke Maren Kristine 1893-1906
3. Mads Peter Nielsen (søn af Peder Nielsen)1907-1955
4. Hans Peter Nielsen (søn af Mads Peter Nielsen) 1955-1976
5. Aase og Aksel Møller Sørensen (datter af Hans Peter Niel sen) 1976 -

omtale af Viggo og Ingeborg Eichen Nielsen side 6, 14, 17 , 18, 19
Arvid side 6, 17 side 3
Niels Henriksen, Aastrup, 18. maj 1829
Hvad er der fæstet: Gård
Ny fæster kommer fra: Kværndrup Sogn
Bemærkninger:
Tidl. fæster: Niels Hansen Kusks enke. Arvefæsteskøde 13.06 .1855, 139

Kilde: faesterogskifter.dk Niels Henriksen allinge, Svendborg
Ejendom 1828 Eskemosegaard, Aastrup Sogn, Sallinge, Svendborg
Povl Vang Larsen: Slægten på og omkring Eskemosegård i Aast rup sogn ved Faaborg
Kopi af herværende modtaget af Aase Møller Sørensen novembe r 2012.
Beretning på 22 sider.
Ejerliste:
1. Niels Henriksen - (fæste 1828-1855) ejer 1855-1869
2. Peder Nielsen (søn af Niels Henriksen) 1869-1893; overta get af enke Maren Kristine 1893-1906
3. Mads Peter Nielsen (søn af Peder Nielsen)1907-1955
4. Hans Peter Nielsen (søn af Mads Peter Nielsen) 1955-1976
5. Aase og Aksel Møller Sørensen (datter af Hans Peter Niel sen) 1976 -

omtale af Viggo og Ingeborg Eichen Nielsen side 6, 14, 17 , 18, 19
Arvid side 6, 17
Niels Henriksen, Aastrup, 18. maj 1829
Hvad er der fæstet: Gård
Ny fæster kommer fra: Kværndrup Sogn
Bemærkninger:
Tidl. fæster: Niels Hansen Kusks enke. Arvefæsteskøde 13.06 .1855, 139

Kilde: faesterogskifter.dk Niels Henriksen allinge, Svendborg
Beskæftigelse 2 1828-1869 Eskemosegaard, Aastrup Sogn, Sallinge, Svendborg
Povl Vang Larsen: Slægten på og omkring Eskemosegård i Aast rup sogn ved Faaborg
Kopi af herværende modtaget af Aase Møller Sørensen novembe r 2012.
Beretning på 22 sider.
Ejerliste:
1. Niels Henriksen - (fæste 1828-1855) ejer 1855-1869
2. Peder Nielsen (søn af Niels Henriksen) 1869-1893; overta get af enke Maren Kristine 1893-1906
3. Mads Peter Nielsen (søn af Peder Nielsen)1907-1955
4. Hans Peter Nielsen (søn af Mads Peter Nielsen) 1955-1976
5. Aase og Aksel Møller Sørensen (datter af Hans Peter Niel sen) 1976 -

omtale af Viggo og Ingeborg Eichen Nielsen side 6, 14, 17 , 18, 19
Arvid side 6, 17 side 3
Niels Henriksen, Aastrup, 18. maj 1829
Hvad er der fæstet: Gård
Ny fæster kommer fra: Kværndrup Sogn
Bemærkninger:
Tidl. fæster: Niels Hansen Kusks enke. Arvefæsteskøde 13.06 .1855, 139

Kilde: faesterogskifter.dk Niels Henriksen allinge, Svendborg
PHOTO 18 May 1829 Åstrup
Niels Henriksen, Aastrup, 18. maj 1829
Hvad er der fæstet: Gård
Ny fæster kommer fra: Kværndrup Sogn
Bemærkninger:
Tidl. fæster: Niels Hansen Kusks enke. Arvefæsteskøde 13.06 .1855, 139

Kilde: faesterogskifter.dk Niels Henriksen allinge, Svendborg
Død 24 Feb 1872 Eskemosegaard, Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
KB, Åstrup s., Svendborg A. , døde 1867-1889, A.O. (ny sc. ) opslag 4, s. 148
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=2183572 0#420558,77162418

1872
nr. 2
død 24.februar 1872
begr. 2. marts 1872
Niels Henriksen
aftægtsgårdmand og enkemand og søn af gårdm. Henrik ... fr a Tange i Truderup
79 år
jvt.reg. 67-13
Begravelse 2 Mar 1872 Aastrup Kirke, Sallinge Herred, Svendborg Amt
KB, Åstrup s., Svendborg A. , døde 1867-1889, A.O. (ny sc. ) opslag 4, s. 148
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=2183572 0#420558,77162418

1872
nr. 2
død 24.februar 1872
begr. 2. marts 1872
Niels Henriksen
aftægtsgårdmand og enkemand og søn af gårdm. Henrik ... fr a Tange i Truderup
79 år
jvt.reg. 67-13