GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Andreas Peter Laursen

Født 1771 Thorning,Thorning Sogn,Viborg Amt,
Fødsel 1771 Thorning,Thorning Sogn,Viborg Amt,
Kirkebog for Thorning Sogn, Viborg Amt 1763 - 1814
Thorning/Karup/Lysgård, Lysgård, Viborg, 1763-1814, AO 34
Fødsel, 1771, Thorning sogn
Døbt 29 september
NB: d.d. blev et uægte Barn døbt, som blev kaldet Andreas Peter, Moderen var en omløbende Qvinde, kalder sig Karen Isaaks Datter, som d: 24 kom til Nørre Knudstrup og fødte Barnet i Anders Røersens Huus der. Angav for Barnets Fader en, ved navn Laurids Ra smusen, skal være en Glarmester, uden tvivl fra Westerwig-Kloster Gods. Qvinden selv angav sig at være fød paa Ulstrup Gods, confirmered i [Lange] Sogn, siden søgt Herrens Bord sidst i [Børum] Sogn i Wensyssel, derom har Peder Graal og Bertel Lauritz i Nø rre Knudstrup attesteret under 29 Sept. 1771 - Barnet blev baaret af Pigen Mette Clausdotter i Præstegaarden Test. Peder Graal og Anders Røersen af Knudstrup - [A.....] Tiener fra Kiærsholm. Knud Jensen og Anna Cathrina fra Vestergaarden. Herom blev Husbo nden [Vel..] Hr Major [Friede....] strax tilskrevet. -
opslag 34
Andreas Peter Laursen blev født i 1771.
Han var søn af Laurids Rasmussen og Karen Isaksdatter.
Karen Isaksdatter var søster til Johanne Isaksdatter, der i en årrække dannede par med 3 x tipoldefar Roland Christiansen.