GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Berthel Hansen

Født 1530 Eltang, Vejle amt
Død 1590 Eltang, Vejle amt
1530
Eltang, Vejle amt
BET 1475 AND 1480
Skærup, Vejle amt
Familie med Anne Nielsdatter
Hans Berthelsen ABT 1560 Eltanggaard
Beskætigelse
Fødsel 1530 Eltang, Vejle amt
Død 1590 Eltang, Vejle amt
Notat: Han blev ved kongeligt åbent brev fritaget for landgilde, ægt, arbejde og anden tynge på sin gård, så længe han var herredsfoged i Brusk herred. Hans initialer -B * H- findes på Eltang kirkes klokke, der blev støbt i 1588. Sønne n Hans Bertelsen, g. m. Maren Hansdatter, overtog gården, idet lensmanden på Koldinghus Casper Markdaner lod ham indføre i jordebogen som ejer af Eltanggaard med de samme rettigheder som faderen. Ved Hans Bertelsens indførsel i jordebogen so m ejer af Eltanggaard protesterede Mette Anderskone (Haar) sammen med sine to sønner Jørgen og Mads Andersen (Haar), idet de havde arvepart i gården stammende fra Mettes farmor (se under ane nr. 776). Gården igen gik videre til sønnen Berte l Hansen d. 29/1 1661, g. m. Maren Nielsdatter Rafn, hun begr. 7/4 1689 88 år gammel. Deres søn Hans Bertelsen fik så gården, d. 1691, g. m. Maren Bertelsdatter fra Gudsø mølle. Gården videre til næste Bertel Hansen. I 1941 fandt et par ar bejdsmænd, der gravede i Eltanggaardshave i omk. 10 meters afstand fra stuehuset og omk. 2/3 meter nede i jorden en del sølvting bestående af en forgyldt halskæde af ovale led med perlestave på kant og sider og heri en støbt medaljon me d årstallet 1552, der viser brylluppet i Kana; en sølvkæde med runde led og bæltekrog fastgjort på gennembrudt kartoucheværk omkring en Justitiafigur og en nøglekrog med påloddet Justitia; den ene ende af et sølvbælte med gennembrudte , støbte led omkring en midtroset, to og to sammenholdt af tre ringe og plader med reliefafstøbninger, på en af pladerne indridset BHS for Bertel Hansen; en sølvmedalje for Gustav Adolfs sejr ved Leipzig 7/9 1631 og en sølvdaler; endeli g to små sølvknapp
er. Fundet er omtalt i P. V. Globs bog 'Danefæ' og er udstillet på nationalmuseet.
Kilde: (Død)
Author: John Helt Green
Title: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green