GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Harald Selmer

Født 18 Mar 1814 Vejle Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Dk.
Død Abt 1879
18 Mar 1814
Vejle Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Dk.
Johanne Charlotte Selmer 7 Aug 1844 Årestrup sogn, Hornum herred, Ålborg amt, DK.
Golla Fernandine Selmer Abt 1845 Årestrup sogn, Hornum herred, Ålborg amt, DK.
Johan Henrik Selmer 22 Nov 1847 København DK.
Vielse 11 Oct 1842 Fredensborg
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Beskætigelse Overlæge
Fødsel 18 Mar 1814 Vejle Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Dk.
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Død Abt 1879
åØåStudent 1831 (laud.), tog lægeeksamen forår 1838 (laud.), var kandidat på Bidstrup 1. Mar 1839 d. 1. Mar 1841, praktiserende læge i Stege og i Nørlund ved Aalborg 1841 - 46, flyttede dernæst til København hvor han dels praktiserede som læge dels gav sig af med litterære arbejder. Således overtog han redaktionen af 'Bibliotekj for læger' og udgav 'Den danske lægestand' 2. udg. Mest optagen var han dog af arbejdet for sindssygevæsenets omordning, for hvilken sag han alt 1841 havde slået til lyd ved et skrift 'Om psykiatriens tilstand i Danmark med særligt hensyn til Sankt Hans hospital på Bidstrupgård'. Hans bog 'Almindelige grundsætninger for daarevæsenets indretning som fast resultat af videnskab og erfaring, fremstillet for et større publikum', der udkom 1846, vakte så stor opsigr, at regeringen gjorde skridt til anlæggelsen af en tidssvarende sindssygeanstalt i Nørrejylland og valgte Selmer til lægekyndigt medlem af den til bygningens opførelse nedsatte kommission. Han foretog i den anledning med offentlig understøttelse en rejse i udlandet 1847 - 48 for at gøre sig bekendt med de bedste fremmede anstalter. Da sindssygehospitalet, der lagdes ved Aarhus, var færdigt, overtog han stillingen som overlæge der og beklædte den til 1878, da han på grund af svagelighed måtte tage sin afsked. 1856 var han bleven hædret med professortilen, 1877 med det medicinske æresdoktordiplom fra Upsala i anledning af dette universite
ts jubelfest. 1859 tildeltes ham ridderkorset og ved sin afsked udnævntes han til Etatsråd. Begravet i Aarhus ved sindsygeasylet Dødsårsag: Lungetuberkulose