GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Eriksen Banner

Født Abt 1380
Død Aft 1444 Vinstrup, Tystrup, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø
Vielse
Fødsel Abt 1380
Slægter (adelige) og regenter i Europahttp://finnholbek.dk/genealogy/,
http://www.mortenclausen.dk/,
http://www.helbo.org/webtrees/,
https://da.wikipedia.org/wiki/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/,
https://de.wikipedia.org/wiki/,
https://en.wikipedia.org/wiki/
Død Aft 1444 Vinstrup, Tystrup, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø
Slægter (adelige) og regenter i Europahttp://finnholbek.dk/genealogy/,
http://www.mortenclausen.dk/,
http://www.helbo.org/webtrees/,
https://da.wikipedia.org/wiki/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/,
https://de.wikipedia.org/wiki/,
https://en.wikipedia.org/wiki/
1. Led. - [Banner]

til Vinstrup og Asdal. Nævnes tidligst 1421, atter 1423 (Nicolaus Erici de Vinstrup), 1425 (Nicolaus Erichson de Asdal), var 1468 Rigsraad og Lehnsmand paa Skivehus, da han deltog i opstanden mod Erik af pommern, var blandt dem der indkaldte Christoffer af Bayern, var 1442 Høvedsmand paa Aalborghus og Ridder, nærværende ved Kongens Kroning i Ribe, skrives 1443 til Asdal, død tidligst 1444.