GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Rasmus Bartholin

Født 13 Aug 1625
Død 4 Nov 1698
13 Aug 1625
6 Jan 1561
Flensborg, Slesvig
25 Feb 1524
Flensborg, Slesvig
Feb 1533
Kluncke, Flensborg
29 Aug 1574
Oldenswort, Friesland
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Københavns Universitet
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Fødsel 13 Aug 1625
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Død 4 Nov 1698
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Rasmus Bartholin (13. august 1625- 4. november 1698) var videnskabsmand og professor i medicin og geometri ved Københavns Universitet. Han blev født i Roskilde og var søn af professor Caspar Bartholin.
Hans videnskabelige indsats dækkede matematik, hvor han arbejdede med analytisk geometri, samt astronomi hvor han arbejdede med at udgive Tycho Brahes observationsjournaler hvor han antog Ole Rømer til sin hjælp.
Bartholins mest banebrydende resultater var beskrivelsen af optiske brydningsfænomener i kalkspat, samt en række kometobservationer.
Han blev udnævnt til kancelliråd (1684), justitsråd og etatsråd (1694).