GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Bertel Hansen

Født Abt 1709 Jernhyt, Hammelev, Haderslev
Død 22 Jun 1781 Vojensled, Hammelev, Gram, Haderslev
Abt 1709
Jernhyt, Hammelev, Haderslev
Abt 1680
Hammelev, Gram, Haderslev
Bef 1691
Ustrup, Vedsted, Gram, Haderslev
Familie med Ellen Hansdatter
Vielse
Familie med Anne Michelsdatter
Vielse
Familie med Maren Jacobsdatter
Anne Margrethe Bertelsdatter Abt 1744 Hammelev, Gram, Haderslev
Cathrine Margrethe Bertelsdatter Abt 1748 Hammelev, Gram, Haderslev
Vielse
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Styding, Hammelev, Gram, Haderslev
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Heraf tilnavnet Kirk
Vielse/Ægteskab
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Dette ægteskab varede i 30 år.
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Vojensled Kro
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Da en anden svigersøn, Anders Hammeleff overtog gård nr. 3 i Styding, flyttede Bertel med Ellen til Woÿensled Kro, som han drev til 1778
Fødsel Abt 1709 Jernhyt, Hammelev, Haderslev
@BI4893@
Beskæftigelse/Erhverv/Embede 1737-1769 Gård nr. 3, Styding, Hammelev, Haderslev
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Gården blev senere døbt Skøvlinggård
Vielse/Ægteskab 1 Feb 1771 Hammelev, Gram, Haderslev
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Vielse/Ægteskab Bef 1778
En Landsby ved AdelsvejenUldall
Død 22 Jun 1781 Vojensled, Hammelev, Gram, Haderslev
@DI4893@
Begravelse 24 Jun 1781
Berthel Hansen Kirk (var Kirkeværge)

Bertel var gift med Maren i 30 år. Sammen med Maren Jacobsdatter fik han 10 børn, hvoraf 7 døde i en ung alder. 2 døtre lever ved Bertels død:
Cathrine Margrethe, gift med Anders Hans Christiansen af Styding, som overtog gården efter Bertel.
Kirstine (Christine), gift med Hans Jepsen i Vojensled.

Bertel købte gård nr. 4 i Styding til Kirstine og Hans.

Kirkesanger/-værge.
Bertel overtog 12.10.1737 gården efter faderen og havde den til 1769, hvor han overlod den til datter og svigersøn. Han var en fremtrædende mand og var i mange år kirkeværge i sognet.
Efter at datteren og svigersønnen havde overtaget gården forpagtede han Thyrashul kro, på den tid kaldet Vojensled. Han havde forpagtningen til 1778, hvor han overlod forpagtningen til svigersønnen Hans Jepsen.
Var gift tre gange.
Havde 10 børn i 1. ægteskab, hvoraf kun 2 døtre overlevede ham (se ovenfor)
3. ægteskab var med hans datter Christinas svigermoder (mor til Hans Jepsen).