GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Marthe Larsen

Født 11 Apr 1828 Vester Vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
Død 31 Oct 1902 Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
11 Apr 1828
Vester Vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
Familie med Morten Peder Nielsen
Niels Peter Nielsen 17 Dec 1852 Thisted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
Lauritz Martinus Nielsen 10 Apr 1854 Thisted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
Ludvig Theodor Nielsen 8 Sep 1855 Thisted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
Vielse
Fødsel 11 Apr 1828 Vester Vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
Dåb 13 Apr 1828 Vester Vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
Død 31 Oct 1902 Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
Begravelse 10 Nov 1902 Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
KB Thisted, Hillerslev, Vester Vandet sogn 1814-1836 fødte kvinder side 70 opslag 22
»Marthe
Født 11. april 1828
Dåb 13. april 1828 hjemme
Forældre:
Huusmand Niels Larsen Wæver og hustru Distriktsgjordemoder Maren Pedersdatter Bach i Klitmøl.
Faddere:
Gmd. Christen Christensen Svens? Hustru Dorthe Pedersdatter Bach af Hundborg. - Hans Møllers hustru Mette Nielsdatter i Øster Mølle ved Kilitmøller. Clemmen Willadsen, Lars Drasbeik?, (?) Peder Kroghs søn Christen, alle Søn Limither? af Klitmøller.

Lild sogn, Bjerget. Martha Nielsen.
Billede er på Tømmerby - Lild Lokalhistoriske Arkiv i Frøstrup, scannet 19.12. 2009 på Vangsaa Arkiv.
06-01-2010 JP Dubillot:
Smedemester Morten Peter Nielsen er født d.17. dec. 1821 i Thisted og død på Bjerget d. 3. maj 1859. Hans hustru jordemoder Martha Nielsen, født Larsen i Klitmøller 11. april 1828. Død på Bjerget d. 31. okt. 1902. Jordemoderboligen lå lige overfor Kvolsgård teglværk - på Gl. Aalborgvej, hvor Bulbjergvej starter. I dag kan man stadig se, hvor matriklen var placeret.


Marthas mor, Maren Pedersdatter Bach (1789-1864) var også Jordmoder eller Gjordemoder som det hed dengang. Først i Klitmøller og efter 1836 i Thisted, hvor hun boede i Storegade og ved folketællingen 1850 i Wester Knak.

Billednr: 29012

----------------------------

KB Lild sogn 1844-1875 side 274 opslag 243
»Morten Peter Nielsen, g. her
Død 3. maj 1859 - 38 årgl.
Begravet 12. maj 1859
(?) gift med jordemoder Marthe Nielsen i Lild sogn, Bjerget
Dødsårsag: (?)

FT 1855 Thisted, Hundborg, Thisted sogn opslag 33
»Morten Peter Nielsen, g, 35 år, f. 1820 i Thisted, smedemester, husfader
Marthe Larsen, g, 27 år,f. 1828 i W. Wandet S., Th. Amt, hans kone
Niels Peder Nielsen, ug, 3 år, f. 1852 i Thisted, deres søn
Lauritz Martinus Nielsen, ug, 1 år, f. 1854, deres søn
Hans Jørgen Dollevert, ug, 20 år, f. 1835 i W. Hvidberg, Th. Amt, snedkerlærling
Ole Christensen, ug, 16 år, f. 1839 i Thisted, snedkerlærling

FT 1860 Thisted, Vester Han, Lild sogn, Vesten Bjerget opslag 5
»Martha, født Larsen, enke, 32 år, f. 1828 i Vester Vandet sogn, Thisted, distriktsjordemoder, huusmoder
Lauritz Martinus Nielsen, ug, 10 år, f. 1850 i Thisted, hendes barn
Ludvig Theodor Nielsen, ug, 5 år, f. 1855 i Thisted, hendes barn
Mariane Marie Vilhelmine Møller, ug, 13 år, f. 1847 i Thisted, plejebarn, hendes søsterdatter
Birgithe Larsdatter, ug, 30 år, f. 1830 i Lild sogn, tjenestepige

FT 1890 Thisted, Vester Han, Lild sogn opslag
»Martha Larsen, enke, 62 år, f. 1828 i Vester Vandet sogn, Thisted amt, pensioneret jordemoder

KB Lild Sogn 1892-1913 side 439 nr. 4opslag 327
»Martha Larsen
Død 31 oktober 1902 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Hans Herred
Begravet 10. november 1902 Lild Kirkegaard, Lild Sogn, Vester Han Herred
Enkekone i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han Herred. Født i Klitmøller, Vester og Øster Vandet Sogn, Hillerskev Herred. Datter af Niels Larsen Væver i Klitmøller og Hustru Maren Pedersdatter Bach, Gjordemoder. Var gift med Smedemester Morten Peter Nielsen i Bjerget. Døde hos Sønnen Laurits Marinus Nielsen, Kjøbmand i Bjerget. Hun var pensioneret Jordemoder i Bjerget.
74 Aar gl.