GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Maria Elisabeth KRAG

Født 29 May 1774 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Død 27 Nov 1852 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
29 May 1774
'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
28 Aug 1746
Marstrup, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
6 Feb 1715
Marstrup, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
15 Aug 1723
Marstrup, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
29 Mar 1752
'Vargårde', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
25 Oct 1720
Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Råd, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
3 Oct 1728
Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Børløs, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
14 Apr 1695
Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Familie med Peter NISSEN
Dødfødt drengebarn 9 Sep 1791 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Nis Pedersen KRAG 16 Jun 1792 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Ellen Marie Pedersdatter KRAG 28 Nov 1793 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Nicolay Peter Petersen KRAG 1 Feb 1796 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Nis Petersen KRAG 27 May 1799 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Iver Petersen KRAG 16 Nov 1801 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Peder Iversen KRAG 13 Jul 1804 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Marina Helene Petersdatter KRAG 8 Jan 1808 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Elisabeth Petersdatter KRAG 16 Sep 1810 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Mathias Petersen KRAG 22 Feb 1814 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Marie Cathrine Petersdatter KRAG 30 Sep 1819 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Vielse 12 Aug 1791 i hjemmet, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Beliggenhed 'Kongstedgård', Overbyvej 37, Hejls By, Hejls, matr. 10a
Fødsel 29 May 1774 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Dåb 1 Jun 1774 Hejls Kirke, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Konfirmation 19 Apr 1789 Vejstrup Kirke, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Opslag 105. Hejls kirkebog.
FT-1803 1 Feb 1803 Hejls By, Hejls Sogn
FT-1835 1 Feb 1835 Hejls, Hejls Sogn, gårdbygning
Enke. På aftægt hos sønnen Nicolay Peter Krag.
FT-1840 1 Feb 1840 Hejls By, Hejls Sogn, gårdbygning
På aftægt hos sønnen Nicolay.
FT-1845 1 Feb 1845 Stavnsbjerg, Hejls Sogn, gårdbygning
Enke. På aftægt hos datteren Elisabeth, enke med 3 hjemmeboende børn.
Død 27 Nov 1852 'Kongstedgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Begravelse 4 Dec 1852 Hejls Kirkegård, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Opslag 32 (1763-1784) født.

Gift med sin mors fætter.

Overtog sammen med ægtefællen faderens gård i Hejls og blev madmoder for sin egen moder og flere søskende.

Efter ægtefællens død i 1831 overgik gården til deres ældste søn Nicolay Peter Krag. Han døde ugift 25.11.1842, og gården blev solgt til fremmede.

Maria Elisabeth kom derefter til datteren Elisabeth, men fik aftægt fra gården.

Opslag 197 død. Ole Damgaard:
Gaardmands-Enke og Aftægtskone Marie Elisabeth Krag. Hun var født i Heils 17 Mai 1774 (iflg. kirkebogen 29.5.) for Forældrene Gaardmand Nis Iversen og Hustrue Ellen Pedersdatter. Hun blev gift 12 August 1791 (17¼ Aar gl.) med daværende Ungkarl Peter Nissen, en Søn af Gaardmand Nis Mathiassen og Hustrue Marie Petersdatter paa Aarøe, - og i denne unge Alder fik hun med sin Mand Fædrenegaarden i Heils og blev Madmoder for sin egen Moder og flere Søskende. Hun levede i 40 aarigt Ægteskab med denne sin Mand, som døde 1831 (70 Aar gl.); efter hans Død fik deres ældste Søn, Nicolai Peter Krag Gaarden, han døde ugift 25 November 1842. Da blev Gaarden solgt til Fremmede, og Enken kom til Datteren Marie Elisabeth (skal være Elisabeth) Krag, men fik Aftægt fra Gaarden.
I Ægteskabet elleve Børn, af hvilke 2 døde i deres spæde Alder.
3 døde i deres Manddoms Alder neml. Nicolai Peter, Iver og Mathias.
6 efterlever:
1 Ellen Marie Krag, gift med Gaardmand Niels Andersen i Grønninghoved. Har Børnebørn.
2 Nis Krag i Trappendal - gift.
3 Marie Lene Krag, Enke efter Gaardmand Peter Ravn i Heils.
4 Peter Iversen Krag, Grdmand i Grønninghoved - gift.
5 Marie Elisabeth Krag, (= Elisabeth) Enke efter Gaardmand Hans Jørgensen Øe i Heils.
6 Marie Kathrine Krag, gift med Landboelsmand Nis Andersen i Grønninghoved.
I de sidste Aar var hun - efter et virksomt og gudsfrygtigt Liv - meget affældig. Hendes Minde er til Velsignelse i Menigheden. Døde af Alderdoms Svaghed - gammel 78½ Aar.