GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Dich

Født ABT 1573
Død AFT ER 1633
Søn af NN Dich og Ukendt
ABT 1573
ABT 1540
Skotland
Familie med Johanne Jensdatter
Fødsel ABT 1573
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død AFT ER 1633
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Brødrene Sander og Hans Dich synes i forskellige sammenhænge at have arbejdet som ligestillede partnere både før og efter ankomsten til Svaneke. Det kunne blandt andet kvitteringen i Hammershus Lensregnskab for 1611, der er omtalt under Sande r Dich, tyde på.

Også Hans Dichs ligsten i Svaneke er bevaret. Den ligger i dag som tærskelsten ved Svaneke kirkedør. Den er af gotlandsk kalksten og måler 200 x 130 cm. Indskriften er udvisket, med ifølge Thurah har den lydt således: 'Denne sten haver Erli g Mand Hans Dich, Borger udi Svanike ladet legge her i Svanike Kirke formedelst sin egen Bekostning, under hvilken Steen, han med sin kiære Hustrue Johanne Jensdatter agter at hviile deres been, når HERren vil, at de skulle skilles fra denne Ver den; nu her udhuggen aar 1622. Gud give det maae blive den Christilige Kirke til Ære og os til Salighed, Amen! Og døde Hans Dich d. (ikke udfyldt) Anno (ikke udfyldt). S. Johanne Hans Dicks døde d. XIV Sept. Ao. 1627, hvis Sjæl Gud haver'

Hans Dich har selv bekostet sin sten. Borgerfortegnelsen antyder, at han døde i fattigdom. Måske er han død uden efterkommere, som kunne have udfyldt de manglende oplysninger om hans død på ligstenen. En anden forklaring kan være, at han for svandt efter en skibsulykke, eller at han simpelthen har skiftet bopæl i sit livs senere år.