GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Zander Pedersen

Død 1804
3 MAR 1720
Allinge, Bornholm, Danmark
ABT 1688
Allinge, Bornholm, Danmark
ABT 1655
ABT 1692
Allinge, Bornholm, Danmark
BEF 1673
1673
13 DEC 1722
Allinge, Bornholm, Danmark
Vielse 14 NOV 1783 Allinge
Familie med Kirsten Isachsdatter
Vielse 4 APR 1774 Gudhjem kirke
1774 Dom. Invocavit (1ste søndag i Fasten) blev Zander Pedersen og Kirstn Isachsdatter trolovede.
1774 Dom. Fer. II Pasch. (2. påskedag) blefe Zander Pedersen og Kirsten Isachsdatter ægteviede. ao opsl 179
Dåb 7 MAY 1747 Allinge kirke
1747 d 7 Maj blev Peder Sanders Barn døbt i Allinge Kirke og blef kaldet Sander. Kirstina Hans Jespers bar det. fadderne var Claus Madsen, Haagen Christoffersen, Nille Jørgensdatter, Margretha ... Mogensdatter. arkivalieronline Kirkeb Allinge Sandvig Olske
Konfirmation 3 OCT 1762 Allinge kirke
3. Zander Pedersen arkivalieronline Kirkeb Allinge Sandvig Olske
Fadder 6 APR 1777 Hans Christensen Tranbiergs Lars Michael
arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 3 DEC 1780 Peder Jensen Snedkers Christiana
arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1772-11814 op
Fadder 9 SEP 1781 Lars Jørgensen Møllers Maren
Beskætigelse 1787 Fisker og Håndlanger
Zander Pedersen, Mand, 41, i andet Ægteskab, Fisker og Haandlanger, Giertrud Andrisdatter, hans Kone, 31, i første Ægteskab, Ingeborg, Karen, Bente Zandersdatter 10, 8, 6 Børn af første Ægteskab, Lisebeth Zandersdatter, 2, af sidste Ægtesk ab.
Fadder 23 MAR 1802 Peder Hansens Margretha
arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Død 1804
Poul Tranberg http://poultranberg.dk/wp-content/uploads/2015/02/SanderPedersen1746to1804ID87G10.pdf
På samme tid som Smedefamilien Dich satte deres spor i Gudhjem, finder vi en anden gren af slægtens aner i den lille by. Også deres aneforløb kom til at gå over Christiansø, dog først gennem Zander Pedersens barnebarn, Isach Jensen Holm.

Zander antages at være født i Allinge. I sin ungdom besejlede han verdenshavene som sømand, men i 1774 slog han sig ned i Gudhjem og giftede sig med Kirsten. Her ernærede han sin voksende familie som fisker og avlsbruger som mange andre af Gud hjems borgere.

Ved trolovelsen fortæller kirkebogen: Sognepræsten Hr. Lütz trolover og giver Zander Pedersen, som har seilet paa Langreiser, til Kirsten Isachsdatter, vil vi tvende underskrevne Mænd være Sognepræsten ansvarlige for, at foranmeldte Zande r Pedersen icke anden Steds var gift med nogen. Saa og at de begge icke hinanden vorder beslægtede, hvilket vi her med egne Hænder bekræfter.
Øster Lars Præstegaard d. 17. Februar 1774
Isach Hansen Rasmus Pedersen RPS