GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Marie Magdalene Andersen

Født 15 Aug 1890 Vor Frelser Sogn, København
Død 13 Jul 1944 Københavns Militærhospitals Kirurgiske Afd. 5J
15 Aug 1890
Vor Frelser Sogn, København
10 Jul 1853
Kragelund Sogn, Silkeborg
2 Dec 1856
Nöteboda, St.Olofs Forsamling, Kristianstads Län, Sverige
Familie med Hans Georg Holm
Ingrid Julie Holm 8 May 1914 Øresundsvej 24, 3, København S.
Else Elisabeth Holm 10 Nov 1916
Aage Carl Holm 30 Aug 1920
Vielse
Fødsel 15 Aug 1890 Vor Frelser Sogn, København
KB, Vor Frelser, København, 1887-1891 F, s.284, , A.O.232
158. 1890 15.aug. Marie Magdalene Andersen, navngivet den 2 2.aug. 1891, skomager Niels Andersen og hustru Anna Jönsson , 33 år, Prinsessegade 69A, 2., baptister
04 udskrevet af den herværende skoles afgangsklasse ifølg e lov af 24. marts 1899 § 1.
Skudsmålsbog udfærdiget
S. Bagger, skolens inspektør (trykt)

Ikke læselig underskrift (.....gaard)
P.B. 227

På stemplet af Københavns Politi d. 2/11. 1908 Station no. 4
havn, fra 1/9.1905 - 1/5.1906
ansat hos Henrik Schou (på sin hustrus vegne), København, f ra 1/5.1906 - 1/11.1907
ansat hos S. Langhoff, Uranienvej 1 3.sal, Kbhvn V. 1/4.191 0 - 1/12.1911 Anbefaling 24/4.1906 - 1
Marie Andersen har været hos os fra 1ste september 1905 ti l 1 ste maj 1906, vi kan på det bedste anbefale hende, hu n er flittig, pålidelig i enhver henseende og meget villig , hun forlader os forbi vil har taget en anden bestemmels e i vor husførelse.
G Jacobsen Anbefaling 24/4.1906 - 2 ansættelse 1/5.1906 - 1/11.1907 7 været til hjælp for min hustru ved husgerning; det er me d glæde for so at udtale, at hun har været sjælden flink, t ro og pålidelig i enhver henseende, hun har udført sin gjer ning i ro og stilhed, så det har været en fornøjelse at hav e hende i sin omgang, hun forlader os fordi vil flyttede fo r langt fra hende hjem, desuden har hun bestemt sig for a t have skræddersygning. Vi ønsker hende al lykke til fremti den.
På min hustrus vegne og Henrik Schou
Premierliutmant og forh. revisor i Landbrugsministeriet.
København 4 de november 1907 anbefaling 1/4. 1910 til 1/12.1911 l 1910 til 1ste december 1911, kan jeg anbefale, som en tr o og pålidelig ung pige, proper og flink til god, daglig ma dlavning og husgerning. Hun har et venlig, stille og net væ sen og vi har været glade ved at have hende i vort hjem.
S. Langhoff
Uranieavej 1 3.sal
Kbhvn V Sølvbryllup 2/5-1938
PHOTO 1 Nov 1904 Vester Voldgade betalingsskole
04 udskrevet af den herværende skoles afgangsklasse ifølg e lov af 24. marts 1899 § 1.
Skudsmålsbog udfærdiget
S. Bagger, skolens inspektør (trykt)

Ikke læselig underskrift (.....gaard)
P.B. 227

På stemplet af Københavns Politi d. 2/11. 1908 Station no. 4
havn, fra 1/9.1905 - 1/5.1906
ansat hos Henrik Schou (på sin hustrus vegne), København, f ra 1/5.1906 - 1/11.1907
ansat hos S. Langhoff, Uranienvej 1 3.sal, Kbhvn V. 1/4.191 0 - 1/12.1911 Anbefaling 24/4.1906 - 1
Marie Andersen har været hos os fra 1ste september 1905 ti l 1 ste maj 1906, vi kan på det bedste anbefale hende, hu n er flittig, pålidelig i enhver henseende og meget villig , hun forlader os forbi vil har taget en anden bestemmels e i vor husførelse.
G Jacobsen Anbefaling 24/4.1906 - 2 ansættelse 1/5.1906 - 1/11.1907 7 været til hjælp for min hustru ved husgerning; det er me d glæde for so at udtale, at hun har været sjælden flink, t ro og pålidelig i enhver henseende, hun har udført sin gjer ning i ro og stilhed, så det har været en fornøjelse at hav e hende i sin omgang, hun forlader os fordi vil flyttede fo r langt fra hende hjem, desuden har hun bestemt sig for a t have skræddersygning. Vi ønsker hende al lykke til fremti den.
På min hustrus vegne og Henrik Schou
Premierliutmant og forh. revisor i Landbrugsministeriet.
København 4 de november 1907 anbefaling 1/4. 1910 til 1/12.1911 l 1910 til 1ste december 1911, kan jeg anbefale, som en tr o og pålidelig ung pige, proper og flink til god, daglig ma dlavning og husgerning. Hun har et venlig, stille og net væ sen og vi har været glade ved at have hende i vort hjem.
S. Langhoff
Uranieavej 1 3.sal
Kbhvn V Sølvbryllup 2/5-1938
Beskætigelse 1905-1911 Ansættelser - Anbefalinger
havn, fra 1/9.1905 - 1/5.1906
ansat hos Henrik Schou (på sin hustrus vegne), København, f ra 1/5.1906 - 1/11.1907
ansat hos S. Langhoff, Uranienvej 1 3.sal, Kbhvn V. 1/4.191 0 - 1/12.1911 Anbefaling 24/4.1906 - 1
Marie Andersen har været hos os fra 1ste september 1905 ti l 1 ste maj 1906, vi kan på det bedste anbefale hende, hu n er flittig, pålidelig i enhver henseende og meget villig , hun forlader os forbi vil har taget en anden bestemmels e i vor husførelse.
G Jacobsen Anbefaling 24/4.1906 - 2 ansættelse 1/5.1906 - 1/11.1907 7 været til hjælp for min hustru ved husgerning; det er me d glæde for so at udtale, at hun har været sjælden flink, t ro og pålidelig i enhver henseende, hun har udført sin gjer ning i ro og stilhed, så det har været en fornøjelse at hav e hende i sin omgang, hun forlader os fordi vil flyttede fo r langt fra hende hjem, desuden har hun bestemt sig for a t have skræddersygning. Vi ønsker hende al lykke til fremti den.
På min hustrus vegne og Henrik Schou
Premierliutmant og forh. revisor i Landbrugsministeriet.
København 4 de november 1907 anbefaling 1/4. 1910 til 1/12.1911 l 1910 til 1ste december 1911, kan jeg anbefale, som en tr o og pålidelig ung pige, proper og flink til god, daglig ma dlavning og husgerning. Hun har et venlig, stille og net væ sen og vi har været glade ved at have hende i vort hjem.
S. Langhoff
Uranieavej 1 3.sal
Kbhvn V Sølvbryllup 2/5-1938
Voksendåb 16 Apr 1905 Københavns baptistmenighed, Kristuskirken, København
Medlemsprotokol , Københavns Baptistmenighed - Kristuskirken
Medlemsprotokol IIII 1891-1902
nr. 1564 Andersen, Marie Magdalene, 15-8-1890 født i Københ avn, 16-4-1905 døbt i København, 1-7-1905 flyttet til Amage r menighed
Død 13 Jul 1944 Københavns Militærhospitals Kirurgiske Afd. 5J
Filips sogn, Sokkelund, København, 1943-1949 A.O. 174, Død e kvindekøn tl ård Kirurgisk afd 5 J, den 18.juli 1944, Marie Magdalene H olm født Andersen, Middelgrundsvej 1, født 15.august 189 0 i Vor Frelser sogn, datter af skomager Niels Andersen o g hustru Anna født Jönsson, gift med ...murerarbejdsmand Ha ns Georg Holm, s.f.B. Middelgrundsvej 1. 53 år, Dr. phil. B redahl Petersen
39. Død: 13de juli 1944 Københavns Militærhospital kirugis k afdeling afd 5 g
Begravet: Sundby kirkegård den 18de Juli 1944
Marie Magdalene Holm født Andersen
Middelgrundsvej 1, født 15de august 1890 i Vor Frelser sogn , datter af skomager Niels Andersen og hustru Anna født Jön sson,
gift Middelgrundsvej 1 muretarbejdsmand Hans Georg Holm sid ste fælles bolig: Middelgrundsvej 1
53 år
Dr.Phil. Bredahl Petersen

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711472 1#149446,24717446

Dødsårsag - se kommentar t i Slægtforskernes Arkiv om dødsårsager 1944. PDF-fil sid e 770:
løbenummer 11816 Holm Marm. Andersen 15-8-1890 13-7-1944.

«b»Salpingo-oophoritis = betændelse i æggeleder og æggest okk«/b»
oversat af https://www.merriam-webster.com/medical/sal ping o-oophoritis

Knud Secher: Klinisk Ordbog over sygdomme og diagnoser - Kø benhavns stadsarkiv:
https://www.kbharkiv.dk/images/files/Soeg/Secher/Secher_R_ til_OE.pdf

Salpingitis (gr. salpinx Trompet):
Betændelse i Salpinx (Æggelederen);
S. opstaar ofte sammen med en Betændelse i Æggestokken so m en Salpingooophoritis (s. d.). Man skelner
mellem akute og kroniske S.former, katarrhalske og purulent e (ofte paa gonorrhoisk Basis); endvidere kroniske
parenkymatøse Former (Pachysalpingitis), samt Hydro-, Hæmat o-, Pyo- og
Saktosalpinx (s. d.). S. anvendes til Tider ogsaa som Beteg nelse for Betændelse
i det Eustachiske Rør (Tuba auditiva).
«b»Salpingo-oophorectomia«/b» (gr. salpinx [salping-] Tromp et + gr. oon Æg
+ gr. foros bærende. + gr. ektome Udskæring): operativ Fjer nelse af Salpinx
og Ovarium.
Begravelse 18 Jul 1944 Købnerkirken, København S til Sundby Kirkegård
Filips sogn, Sokkelund, København, 1943-1949 A.O. 174, Død e kvindekøn tl ård Kirurgisk afd 5 J, den 18.juli 1944, Marie Magdalene H olm født Andersen, Middelgrundsvej 1, født 15.august 189 0 i Vor Frelser sogn, datter af skomager Niels Andersen o g hustru Anna født Jönsson, gift med ...murerarbejdsmand Ha ns Georg Holm, s.f.B. Middelgrundsvej 1. 53 år, Dr. phil. B redahl Petersen
39. Død: 13de juli 1944 Københavns Militærhospital kirugis k afdeling afd 5 g
Begravet: Sundby kirkegård den 18de Juli 1944
Marie Magdalene Holm født Andersen
Middelgrundsvej 1, født 15de august 1890 i Vor Frelser sogn , datter af skomager Niels Andersen og hustru Anna født Jön sson,
gift Middelgrundsvej 1 muretarbejdsmand Hans Georg Holm sid ste fælles bolig: Middelgrundsvej 1
53 år
Dr.Phil. Bredahl Petersen

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711472 1#149446,24717446

Dødsårsag - se kommentar t i Slægtforskernes Arkiv om dødsårsager 1944. PDF-fil sid e 770:
løbenummer 11816 Holm Marm. Andersen 15-8-1890 13-7-1944.

«b»Salpingo-oophoritis = betændelse i æggeleder og æggest okk«/b»
oversat af https://www.merriam-webster.com/medical/sal ping o-oophoritis

Knud Secher: Klinisk Ordbog over sygdomme og diagnoser - Kø benhavns stadsarkiv:
https://www.kbharkiv.dk/images/files/Soeg/Secher/Secher_R_ til_OE.pdf

Salpingitis (gr. salpinx Trompet):
Betændelse i Salpinx (Æggelederen);
S. opstaar ofte sammen med en Betændelse i Æggestokken so m en Salpingooophoritis (s. d.). Man skelner
mellem akute og kroniske S.former, katarrhalske og purulent e (ofte paa gonorrhoisk Basis); endvidere kroniske
parenkymatøse Former (Pachysalpingitis), samt Hydro-, Hæmat o-, Pyo- og
Saktosalpinx (s. d.). S. anvendes til Tider ogsaa som Beteg nelse for Betændelse
i det Eustachiske Rør (Tuba auditiva).
«b»Salpingo-oophorectomia«/b» (gr. salpinx [salping-] Tromp et + gr. oon Æg
+ gr. foros bærende. + gr. ektome Udskæring): operativ Fjer nelse af Salpinx
og Ovarium.