GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Emund Eriksson, kung av Birka

Født 829 Sverrige
Død 859 Sverrige
Søn af Erik Björnsson og ?? ??
Familie med ukendt
Erik Väderhatt Anundsson, King of Sweden 849 ca Bjørkø, Sverrige
Fødsel 829 Sverrige
Død 859 Sverrige
Fra geni. Kludder.
About Emund Eriksson, king of Birka

(Note: Many notes in Swedish have been transferred to the Swedish tab).
Emund or Anund Eriksson, king in Sweden. Semi-legendary status.
The original sources seem to be Hervarar Saga, Rimbert and Adam of Bremen (but the association between Hervarar Saga's Amund and Rimbert's Amund is apparently controversial accordign to Swedish Wikipedia).
Wikipedia (English)
Wikipedia (Swedish)
General Notes:
Anund Uppsale or Anoundus ruled Sweden together with his brother Björn at Hauge, according to Rimbert and Hervarar saga (he and Björn are also mentioned by Adam of Bremen). He is called Uppsale because he stayed at Gamla Uppsala, the religiou s centre, whereas his brother Björn is said to have settled in a hall on the island of Adelsö, close to the merchant town of Birka.
Rimbert recounts that Anoundus and his brother Björn, succeed king Erik and that Anund was driven away from his country. The reason is unknown, but Rimbert relates that Björn invited the Christian missionary Ansgar. Adam of Bremen relates tha t a king named Anund accepted the faith and was driven away after refusing to sacrifice at the Temple at Uppsala.
Sometime in the 840s, Anund returns to Sweden with a large Danish host of 21 longships and 11 of his own, because Anund had promised them rich plunder in Birka, and they arrived when Björn at Hauge was far away. Anund demanded one hundred mark s of silver, which was granted. The Danes felt tricked and wanted to make a surprise attack on Birka in order to burn it and plunder it, but then Anund tried to avert their plans. He asked them to draw lots about whether it was the will of the Aes ir that Birka should be destroyed (they were probably casting runes). The outcome was that the destruction of Birka would bring bad luck to the Danes. They then asked where to go for plunder and the answer was to go to a Slavic town. The Danes lef t Birka but returned with rich booty.
Anund then stayed to seek reconciliation with his people and his son Erik succeeded him on the Swedish throne.
Anund married.
Other notes
See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 77.
'Royalty for Commoners', Roderick W. Stuart, 1992, 2nd edition.
Sources:
1. Abbrev: University of Hull Royal Database (England)
Title: Brian Tompsett, Dept of Computer Science, University of Hull Royal Database (England) (copyright 1994, 1995, 1996)base (England)base (England). copyright 1994, 1995, 1996.
Note:
Call number:
usually reliable but sometimes includes hypothetical lines, mythological figures, etc
Hull, UK HU6 7RX bct@tardis.ed.ac.uk
Text: No parents. See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 77.

Kung 815-44 talet. Han angrep Birka på 840 talet men försonades med Björn som var hans bror.
About Emund Eriksson, king of Birka (svenska)

Yrke: Kung av Birka, Björkö
Född: omkring 832 1)
Död: efter 860 Birka, Björkö 1)
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med ?
Barn: Erik 'Väderhatt' Emundsson (849 - 882)
--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Erik VI. Fick tillnamnet 'Slemme' då han fuskade vid en gränsdragning mellan Sverige och Danmark. Svearna förebrådde honom mest för att han gjorde avkall på Blekinge till Danskarna. Död ca 970.
Källa: Svensk Historia, sid 970, Alf Henriksson
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Svensk Historia s. 970, Alf Henriksson

Biografi
- Kung av Birka, Björkö. Född 832. Död 860 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Erik VI. Fick tillnamnet 'Slemme' då han fuskade vid en gränsdragning mellan Sverige och Danmark. Svearna förebrådde honom mes t för att han gjorde avkall på Blekinge till Danskarna. Död ca 970. (Källa: Svensk Historia, sid 970, Alf Henriksson) Här nedan följer teorin om Emunds ursprung: Emunds far: Erik Ringsson av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Ring Olofsso n av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Olof Björnsson av Munsöätten. Sveakonung på Adelsö då Ansgar gästade Svea rike för andra gången 854. Företog ett berömt härtåg till Kurland.
- Med honom utslocknade dynastigrenen på Adelsö. Björn Eriksson 'på Håga' av Munsöätten. Sveakonung. Bodde på Birka. Levde ca 825 - 840. 'På Håga' är en feltolkning av 'at Haugi' (vid högen). Han bodde nämligen vid sin fars grav hög vid Adelsö kyrka. Den kung som mötte Ansgar. Björn hade sänt en beskickning till kejsar Ludvig den fromme för att utbe sig kristna förkunnare. Erik Uppsale av Munsöätten. Sveakung. Tillhörde ättens huvudgren, den egentlige sveakonun gen. Höglagd vid Adelsö kyrka. Vid Ansgars andra besök på Birka 854, föreslogs att Erik III skulle upptas bland gudarna istället för den nye guden. Björn Järnsida av Munsöätten. Sveakonung ca 785 - 800.
- Grundaren av Munsöätten på Svea rikes tron. Sannolikt höglagd i Björnshögen vid Husby på Munsö. Ragnar Sigurdsson Lodbrok. Sveakonung ca 770 - 785. Gift med Aslög, dotter till Brynhild och Sigurd Fafnesbane, även med Tora Borgarhjor t (kungadotter från Götaland). Var med om många storslagna äventyr. På det sista av dem, ett krigståg till Norhtumberland, tas han till fånga av den grymme kung Ella och dör i dennes ormgrop. Han sista ord är legendariska: 'Grymta månn e grisarna när de hör hur den gamle galten lider!'. Och han fick rätt - hans söner tog en blodig hämnd. troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Möjligen kung över Sverige, Norge, Gårdarike (Ryssland), England och Skottland. Sig urd Ring: Kung av Sverige och Danmark. Satt som lydkonung i Sverige, under sin halvfarbror Harald Hildetand. Gjorde uppror mot kung Harald och besegrade honom i Bråvallaslaget ca 750, varefter även Östergötland införlivades i riket.
- Han ar gift med Alfhild, dotter till en kung Alf. När han blev gammal blev han dock förälskad i Alvsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem. Alvsol hade emellerti d redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Sigurd Ring begick då självmord genom att kasta sig på sitt svärd ombord på ett brinnande skepp lastat med alla de stupade. Död ca 770. Troligen höglagd på Val lsgärde utanför Uppsala. Randver av Svitjod. Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Radbjart av Ryssland och Ivar Vidfamnes dotter Aud den Djupöda. Gift med Ingild, dotter till en sveakung (vem?).Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala . Ivar Vidfamne: Sveakonung fr ca 655.
- Från början kung av Skåne. Son till Halvdan Snälle av Skjöldungaätten (se under Ingjald Illråde) och därmed ättling till Oden. Erövrade sveaväldet efter innebränningen av Ingjald Illråde. Ska sedan ha underlagt sig hela Norden inklu sive Danmark. Gift med en dotter till Heidrek (son till Angantyr, kung i Småland). I Danmark satte han sin dotters (Aud Djupaudga) make Hrörek till underkonung men lät senare dräpa honom. Aud Djupaudga gifte senare om sig med Radbjart av Ryssl and. Ivar ska ha omkommit år 695 på en härfärd till Gårdarike då han blev ordentligt uppläxad för sin grymhet, svekfullhet och makthunger, av sin egen fosterfar Hord. Han kastade sig i havet efter sin fosterfar, men kom aldrig mer upp. Tro ligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Källa:
Gifte och barn .
Gift
Erik 'Väderhatt' Emundsson.

Biografi
Kung av Birka, Björkö. Born 832. Died 860 in Birka, Björkö-Arholma (AB). Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Erik VI. Fick tillnamnet 'Slemme' då han fuskade vid en gränsdragning mellan Sverige och Danmark. Svearna förebrådde honom mes t för att han gjorde avkall på Blekinge till Danskarna. Död ca 970. (Källa: Svensk Historia, sid 970, Alf Henriksson) Här nedan följer teorin om Emunds ursprung: Emunds far: Erik Ringsson av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Ring Olofsso n av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Olof Björnsson av Munsöätten. Sveakonung på Adelsö då Ansgar gästade Svea rike för andra gången 854. Företog ett berömt härtåg till Kurland. Med honom utslocknade dynastigrenen på Adel sö. Björn Eriksson 'på Håga' av Munsöätten. Sveakonung. Bodde på Birka. Levde ca 825 - 840. 'På Håga' är en feltolkning av 'at Haugi' (vid högen). Han bodde nämligen vid sin fars gravhög vid Adelsö kyrka. Den kung som mötte Ansgar . Björn hade sänt en beskickning till kejsar Ludvig den fromme för att utbe sig kristna förkunnare. Erik Uppsale av Munsöätten. Sveakung. Tillhörde ättens huvudgren, den egentlige sveakonungen. Höglagd vid Adelsö kyrka. Vid Ansgars andr a besök på Birka 854, föreslogs att Erik III skulle upptas bland gudarna istället för den nye guden. Björn Järnsida av Munsöätten. Sveakonung ca 785 - 800. Grundaren av Munsöätten på Svea rikes tron. Sannolikt höglagd i Björnshöge n vid Husby på Munsö. Ragnar Sigurdsson Lodbrok. Sveakonung ca 770 - 785. Gift med Aslög, dotter till Brynhild och Sigurd Fafnesbane, även med Tora Borgarhjort (kungadotter från Götaland). Var med om många storslagna äventyr. På det sist a av dem, ett krigståg till Norhtumberland, tas han till fånga av den grymme kung Ella och dör i dennes ormgrop. Han sista ord är legendariska: 'Grymta månne grisarna när de hör hur den gamle galten lider!'. Och han fick rätt - hans söne r tog en blodig hämnd. troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Möjligen kung över Sverige, Norge, Gårdarike (Ryssland), England och Skottland. Sigurd Ring: Kung av Sverige och Danmark. Satt som lydkonung i Sverige, under sin halvfa rbror Harald Hildetand. Gjorde uppror mot kung Harald och besegrade honom i Bråvallaslaget ca 750, varefter även Östergötland införlivades i riket. Han ar gift med Alfhild, dotter till en kung Alf. När han blev gammal blev han dock förälsk ad i Alvsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Sigurd Ring begic k då självmord genom att kasta sig på sitt svärd ombord på ett brinnande skepp lastat med alla de stupade. Död ca 770. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Randver av Svitjod. Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Radbjart av Rys sland och Ivar Vidfamnes dotter Aud den Djupöda. Gift med Ingild, dotter till en sveakung (vem?).Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Ivar Vidfamne: Sveakonung fr ca 655. Från början kung av Skåne. Son till Halvdan Snälle av Sk jöldungaätten (se under Ingjald Illråde) och därmed ättling till Oden. Erövrade sveaväldet efter innebränningen av Ingjald Illråde. Ska sedan ha underlagt sig hela Norden inklusive Danmark. Gift med en dotter till Heidrek (son till Angant yr, kung i Småland). I Danmark satte han sin dotters (Aud Djupaudga) make Hrörek till underkonung men lät senare dräpa honom. Aud Djupaudga gifte senare om sig med Radbjart av Ryssland. Ivar ska ha omkommit år 695 på en härfärd till Gårda rike då han blev ordentligt uppläxad för sin grymhet, svekfullhet och makthunger, av sin egen fosterfar Hord. Han kastade sig i havet efter sin fosterfar, men kom aldrig mer upp. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Källa:
Gifte och barn .
Married
Erik 'Väderhatt' Emundsson.

Marriage: Unknown
General Notes:
Anund Uppsale or Anoundus ruled Sweden together with his brother Björn at Hauge, according to Rimbert and Hervarar saga (he and Björn are also mentioned by Adam of Bremen). He is called Uppsale because he stayed at Gamla Uppsala, the religiou s centre, whereas his brother Björn is said to have settled in a hall on the island of Adelsö, close to the merchant town of Birka.
Rimbert recounts that Anoundus and his brother Björn, succeed king Erik and that Anund was driven away from his country. The reason is unknown, but Rimbert relates that Björn invited the Christian missionary Ansgar. Adam of Bremen relates tha t a king named Anund accepted the faith and was driven away after refusing to sacrifice at the Temple at Uppsala.
Sometime in the 840s, Anund returns to Sweden with a large Danish host of 21 longships and 11 of his own, because Anund had promised them rich plunder in Birka, and they arrived when Björn at Hauge was far away. Anund demanded one hundred mark s of silver, which was granted. The Danes felt tricked and wanted to make a surprise attack on Birka in order to burn it and plunder it, but then Anund tried to avert their plans. He asked them to draw lots about whether it was the will of the Aes ir that Birka should be destroyed (they were probably casting runes). The outcome was that the destruction of Birka would bring bad luck to the Danes. They then asked where to go for plunder and the answer was to go to a Slavic town. The Danes lef t Birka but returned with rich booty.
Anund then stayed to seek reconciliation with his people and his son Erik succeeded him on the Swedish throne.
Anund married.
Sources
--------------------------------------------------------------------------------
1. Wikipedia:
http//sv.wikipedia.org/wiki/Emund_Eriksson

Marriage: Unknown
General Notes:
Anund Uppsale or Anoundus ruled Sweden together with his brother BjA??rn at Hauge, according to Rimbert and Hervarar saga (he and BjA??rn are also mentioned by Adam of Bremen). He is called Uppsale because he stayed at Gamla Uppsala, the religiou s centre, whereas his brother BjA??rn is said to have settled in a hall on the island of AdelsA??, close to the merchant town of Birka.
Rimbert recounts that Anoundus and his brother BjA??rn, succeed king Erik and that Anund was driven away from his country. The reason is unknown, but Rimbert relates that BjA??rn invited the Christian missionary Ansgar. Adam of Bremen relates tha t a king named Anund accepted the faith and was driven away after refusing to sacrifice at the Temple at Uppsala.
Sometime in the 840s, Anund returns to Sweden with a large Danish host of 21 longships and 11 of his own, because Anund had promised them rich plunder in Birka, and they arrived when BjA??rn at Hauge was far away. Anund demanded one hundred mark s of silver, which was granted. The Danes felt tricked and wanted to make a surprise attack on Birka in order to burn it and plunder it, but then Anund tried to avert their plans. He asked them to draw lots about whet her it was the will of the Ae sir that Birka should be destroyed (they were probably casting runes). The outcome was that the destruction of Birka would bring bad luck to the Danes. They then asked where to go for plunder and the a nswer was to go to a Slavic town. The Dane s left Birka but returned with rich booty.
Anund then stayed to seek reconciliation with his people and his son Erik succeeded him on the Swedish throne.
Anund married.

Kung av Birka (Sverige)

Kung av Birka, Björkö. Född 832. Död 860 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Erik IV. Fick tillnamnet 'Slemme' då han fuskade vid en gränsdragning mellan Sverige och Danmark. Svearna förebrådde honom mes t för att han gjorde avkall på Blekinge till Danskarna. Död ca 970.
(Källa: Svensk Historia, sid 970, Alf Henriksson)
Här nedan följer teorin om Emunds ursprung: Emunds far: Erik Ringsson av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Ring Olofsson av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Olof Björnsson av Munsöätten. Sveakonung på Adelsö då Ansgar gästade Sve a rike för andra gången 854. Företog ett berömt härtåg till Kurland. Med honom utslocknade dynastigrenen på Adelsö. Björn Eriksson 'på Håga' av Munsöätten. Sveakonung. Bodde på Birka. Levde ca 825 - 840. 'På Håga' är en feltolknin g av 'at Haugi' (vid högen). Han bodde nämligen vid sin fars gravhög vid Adelsö kyrka. Den kung som mötte Ansgar. Björn hade sänt en beskickning till kejsar Ludvig den fromme för att utbe sig kristna förkunnare. Erik Uppsale av Munsöätt en. Sveakung. Tillhörde ättens huvudgren, den egentlige sveakonungen. Höglagd vid Adelsö kyrka. Vid Ansgars andra besök på Birka 854, föreslogs att Erik III skulle upptas bland gudarna istället för den nye guden. Björn Järnsida av Mun söätten. Sveakonung ca 785 - 800. Grundaren av Munsöätten på Svea rikes tron. Sannolikt höglagd i Björnshögen vid Husby på Munsö. Ragnar Sigurdsson Lodbrok. Sveakonung ca 770 - 785. Gift med Aslög, dotter till Brynhild och Sigurd Fafnes bane, även med Tora Borgarhjort (kungadotter från Götaland). Var med om många storslagna äventyr. På det sista av dem, ett krigståg till Norhtumberland, tas han till fånga av den grymme kung Ella och dör i dennes ormgrop. Han sista or d är legendariska: 'Grymta månne grisarna när de hör hur den gamle galten lider!'. Och han fick rätt - hans söner tog en blodig hämnd. troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Möjligen kung över Sverige, Norge, Gårdarike (Ryss land), England och Skottland. Sigurd Ring: Kung av Sverige och Danmark. Satt som lydkonung i Sverige, under sin halvfarbror Harald Hildetand. Gjorde uppror mot kung Harald och besegrade honom i Bråvallaslaget ca 750, varefter även Östergötlan d införlivades i riket. Han ar gift med Alfhild, dotter till en kung Alf. När han blev gammal blev han dock förälskad i Alvsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem . Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Sigurd Ring begick då självmord genom att kasta sig på sitt svärd ombord på ett brinnande skepp lastat med alla de stupade. Död ca 770. Tr oligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Randver av Svitjod. Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Radbjart av Ryssland och Ivar Vidfamnes dotter Aud den Djupöda. Gift med Ingild, dotter till en sveakung (vem?).Troligen höglagd på Valls gärde utanför Uppsala. Ivar Vidfamne: Sveakonung fr ca 655. Från början kung av Skåne. Son till Halvdan Snälle av Skjöldungaätten (se under Ingjald Illråde) och därmed ättling till Oden. Erövrade sveaväldet efter innebränningen av In gjald Illråde. Ska sedan ha underlagt sig hela Norden inklusive Danmark. Gift med en dotter till Heidrek (son till Angantyr, kung i Småland). I Danmark satte han sin dotters (Aud Djupaudga) make Hrörek till underkonung men lät senare dräpa ho nom. Aud Djupaudga gifte senare om sig med Radbjart av Ryssland. Ivar ska ha omkommit år 695 på en härfärd till Gårdarike då han blev ordentligt uppläxad för sin grymhet, svekfullhet och makthunger, av sin egen fosterfar Hord. Han kastad e sig i havet efter sin fosterfar, men kom aldrig mer upp. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala.

See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 77.
'Royalty for Commoners', Roderick W. Stuart, 1992, 2nd edition.
Sources:
1. Abbrev: University of Hull Royal Database (England)
Title: Brian Tompsett, Dept of Computer Science, University of Hull Royal Database (England) (copyright 1994, 1995, 1996)base (England)base (England). copyright 1994, 1995, 1996.
Note:
Call number:
usually reliable but sometimes includes hypothetical lines, mythological figures, etc
Hull, UK HU6 7RX bct@tardis.ed.ac.uk
Text: No parents. See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 77.

Emund Eriksson (900-talet) var kung av Sverige. Adam av Bremen nämner att Emund Eriksson var allierad med Harald Gormsson Blåtand, och anger att han efterträddes av Erik Segersäll. Adam av Bremen förklarar dock inte hur de var släkt, men tra ditionen säger att Erik Segersäll var hans son Emund skall ha varit son till Erik Ringsson.

Anund Uppsale
From Wikipedia, the free encyclopedia
Anund Uppsale or Anoundus (Old Norse: Önundr Uppsali) ruled Sweden together with his brother Björn at Haugi, according to Rimbert and Hervarar saga (he and Björn are also mentioned by Adam of Bremen). He is probably called Uppsale because he st ayed at Gamla Uppsala, the religious centre.
Rimbert recounts that Anoundus and his brother Björn, succeed king Erik and that Anund was driven away from his country. The reason is unknown.
Sometime in the 840s, Anund returns to Sweden with a large Danish host of 21 longships and 11 of his own, because Anund had promised them rich plunder in Birka, and they arrived when Björn at Hauge was far away. Anund demanded one hundred mark s of silver, which was granted. The Danes felt tricked and wanted to make a surprise attack on Birka in order to burn it and plunder it, but then Anund tried to avert their plans. He asked them to draw lots about whether it was the will of the Aes ir that Birka should be destroyed. The outcome was that the destruction of Birka would bring bad luck to the Danes. They then asked where to go for plunder and the answer was to go to a Slavic town. The Danes left Birka but returned with rich boot y.
Anund then stayed to seek reconciliation with his people and his son Erik succeeded him on the Swedish throne.

Anund Uppsale eller Anoundus styrte Sverige sammen med sin bror Bjørn på Hauge, ifølge Rimbert og Hervarar saga (han og Bjørn er også nevnt av Adam av Bremen). Han kalles Uppsale fordi han bodde på Gamla Uppsala, det religiøse sentrum, men s hans bror Björn sies å ha slått seg ned i en sal på øya Adelsö, nær kjøpmann Birka. Rimbert forteller at Anoundus og hans bror Bjørn, lykkes kong Erik, og at Anund ble drevet bort fra sitt land. Årsaken er ukjent, men Rimbert fortelle r at Björn inviterte den kristne misjonæren Ansgar. Adam av Bremen forteller at en konge ved navn Anund aksepterte tro og ble kjørt bort etter å ha nektet å ofre i templet i Uppsala. En gang i 840s, Anund tilbake til Sverige med en stor dans k rekke 21 langskip og 11 av sine egne, fordi Anund hadde lovet dem rike plyndrer i Birka, og de kom da Björn på Hauge var langt unna. Anund krevde hundre merker sølv, som ble innvilget. Danskene følte lurt og ønsket å gjøre et overraskend e angrep på Birka for å brenne den og plyndre den, men da Anund prøvde å avverge sine planer. Han ba dem om å trekke lodd om det var viljen til æsene at Birka bør ødelegges (De var antagelig casting runer). Resultatet var at ødeleggelse n av Birka ville bringe ulykke å danskene. De spurte da hvor du skal gå for plyndring og svaret var å gå til en slavisk by. Danskene venstre Birka, men kom tilbake med rikt bytte. Anund deretter ble værende for å søke forsoning med sitt fol k og hans sønn Erik etterfulgte ham på den svenske tronen.
Kilde: Howards.net
___________________________

Kung av Birka, Björkö. Född 832. Död 860 i Birka, Björkö-Arholma (AB). Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Erik IV. Fick tillnamnet 'Slemme' då han fuskade vid en gränsdragning mellan Sverige och Danmark. Svearna förebrådde honom mes t för att han gjorde avkall på Blekinge till Danskarna. Död ca 970. (Källa: Svensk Historia, sid 970, Alf Henriksson) Här nedan följer teorin om Emunds ursprung: Emunds far: Erik Ringsson av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Ring Olofsso n av Munsöätten. Sveakung i G:a Uppsala. Olof Björnsson av Munsöätten. Sveakonung på Adelsö då Ansgar gästade Svea rike för andra gången 854. Företog ett berömt härtåg till Kurland. Med honom utslocknade dynastigrenen på Adel sö. Björn Eriksson 'på Håga' av Munsöätten. Sveakonung. Bodde på Birka. Levde ca 825 - 840. 'På Håga' är en feltolkning av 'at Haugi' (vid högen). Han bodde nämligen vid sin fars gravhög vid Adelsö kyrka. Den kung som mötte Ansgar . Björn hade sänt en beskickning till kejsar Ludvig den fromme för att utbe sig kristna förkunnare. Erik Uppsale av Munsöätten. Sveakung. Tillhörde ättens huvudgren, den egentlige sveakonungen. Höglagd vid Adelsö kyrka. Vid Ansgars andr a besök på Birka 854, föreslogs att Erik III skulle upptas bland gudarna istället för den nye guden. Björn Järnsida av Munsöätten. Sveakonung ca 785 - 800. Grundaren av Munsöätten på Svea rikes tron. Sannolikt höglagd i Björnshöge n vid Husby på Munsö. Ragnar Sigurdsson Lodbrok. Sveakonung ca 770 - 785. Gift med Aslög, dotter till Brynhild och Sigurd Fafnesbane, även med Tora Borgarhjort (kungadotter från Götaland). Var med om många storslagna äventyr. På det sist a av dem, ett krigståg till Norhtumberland, tas han till fånga av den grymme kung Ella och dör i dennes ormgrop. Han sista ord är legendariska: 'Grymta månne grisarna när de hör hur den gamle galten lider!'. Och han fick rätt - hans söne r tog en blodig hämnd. troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Möjligen kung över Sverige, Norge, Gårdarike (Ryssland), England och Skottland. Sigurd Ring: Kung av Sverige och Danmark. Satt som lydkonung i Sverige, under sin halvfa rbror Harald Hildetand. Gjorde uppror mot kung Harald och besegrade honom i Bråvallaslaget ca 750, varefter även Östergötland införlivades i riket. Han ar gift med Alfhild, dotter till en kung Alf. När han blev gammal blev han dock förälsk ad i Alvsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Sigurd Ring begic k då självmord genom att kasta sig på sitt svärd ombord på ett brinnande skepp lastat med alla de stupade. Död ca 770. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Randver av Svitjod. Sveakonung i G:a Uppsala. Son till Radbjart av Rys sland och Ivar Vidfamnes dotter Aud den Djupöda. Gift med Ingild, dotter till en sveakung (vem?).Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala. Ivar Vidfamne: Sveakonung fr ca 655. Från början kung av Skåne. Son till Halvdan Snälle av Sk jöldungaätten (se under Ingjald Illråde) och därmed ättling till Oden. Erövrade sveaväldet efter innebränningen av Ingjald Illråde. Ska sedan ha underlagt sig hela Norden inklusive Danmark. Gift med en dotter till Heidrek (son till Angant yr, kung i Småland). I Danmark satte han sin dotters (Aud Djupaudga) make Hrörek till underkonung men lät senare dräpa honom. Aud Djupaudga gifte senare om sig med Radbjart av Ryssland. Ivar ska ha omkommit år 695 på en härfärd till Gårda rike då han blev ordentligt uppläxad för sin grymhet, svekfullhet och makthunger, av sin egen fosterfar Hord. Han kastade sig i havet efter sin fosterfar, men kom aldrig mer upp. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala.

+ meget mere