GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Pedersen Ravn (Raffn)

Født 1615 Skærup, Vejle amt
Død 1661 Vejle, Vejle amt
1615
Skærup, Vejle amt
1545
Egtved, Vejle amt
1500
Nagbøl, Skanderup, Ribe amt
1520
Egtved, Vejle amt
Jens Jensen Ravn EST 1642
Lene Jensdatter Ravn 1645 Østergaard, Skærup, Vejle amt
Vielse
Beskætigelse
Fødsel 1615 Skærup, Vejle amt
Død 1661 Vejle, Vejle amt
Begravelse 1661 i Vejle kirke, Vejle amt
Ane 74 Lomholtbogen.
Forældre og 2 børn døde samme dag. Gravsten i Vejle kirke i plan med gulvet, men iht til formanden for menighedssrådet 2007 findes den ikke mere. Kirken er blevet renoveret flere gange, og stenen er blevet fjernet.

Familien blev udplyndret i svenskerkrigen.

kilde: www.ekri,dk
Under Svenskekrigen 1657-60 led egnen meget hårdt. Også Jens blev udplyndret og måtte flygte med kone og børn fra gården. Da 'den korte fred' blev sluttet vendte han tilbage og begyndte at opbygge gården og dyrke jorden. Så kom de alliered e polakker (som var værre end svenskerne havde været), og Jens bliver igen udplyndret 'og med sin Hustru Børn og Folk forjaget i ynkelig Måde og rarøvet Hus og Gård, så al deres Gods, rørendes og urørendes Bo og Boskab, Korn, Kræ, Bøger , Breve og Dokumenter, som både hannem selv og andre Dannemænd her udi Herredet tilhørte, blev af Fjenderne ganske øde og borttagen, og hans Selvejerbondegård i Skjerup aldeles afbrændt, og et af des tilliggende Bønderbol, som Niels Villadt sen påboede, ganske nedbrudt'.

Gården ligger øde endnu i 1666. Både Jens og konen dør i pesten efter Svenskekrigen.

I en synsforretning over gården 1662 hedder det at både Jens, hans far Peder Henriksen Rafn og hans bedstefar har været herredsskrivere i Holmans herred, og de har altid været pålidelige og aldrig handlet ilde mod nogen.
Kilde: Otto Bendixen. JJ Ravn: En Hist.-Topogr. beskr. ... Holman og Elbo hrd. Frovin Jørgensen: Hanssønnerne 1971. s 72. JJ Ravn i Vejle Amts Aarbog 1911. (skifte m udplyndr, hrdskriverne). P.Eliassen: Koldinghus og Det gamle og nyere Kolding . 1974 1975 1974 1975.
Af sønnen Peders skifte fremgår det at Jens' og Christenses bo var fallit, og gården gik på tvangsauktion. Kilde: Peder Jensen Rafns skifte 1687. Der blev foretaget skifte efter ham Skifte 24 Apr. 1661 i Holmans Herred. Jens blev gift med Chri stense Laursdatter.
Copyright 2009 ekri.dk