GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christian Andersen

Født 11 JUL 1873 Gladsaxe sogn. Vadgård. Københavns amt. DK.
Død 17 JUN 1941 Hørsholm sogn. Usserød Sygehus. Frederiksborg amt. DK.
11 JUL 1873
Gladsaxe sogn. Vadgård. Københavns amt. DK.
Karen Elisabeth la Cour Andersen 12 OCT 1904 Frederiksberg sogn. Blytsvej 7. Københavns amt. DK.
Niels Christian la Cour Andersen 30 MAR 1907 Frederiksberg sogn. Blytsvej 7. Københavns amt. DK.
Vielse 3 JAN 1904 Åstrup sogn. Maribo amt. DK.
Kirkebog. Åstrup. Maribo amt. 1892-1912 opslag 220.
Fødsel 11 JUL 1873 Gladsaxe sogn. Vadgård. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Gladsaxe. 1869-1889 opslag 19.
Dåb 20 SEP 1873 Gladsaxe sogn. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Gladsaxe. 1869-1889 opslag 19.
Død 17 JUN 1941 Hørsholm sogn. Usserød Sygehus. Frederiksborg amt. DK.
Kirkebog. Hørsholm. 1938-1947 opslag 55.
Begravelse 20 JUN 1941 Gladsaxe sogn. Gladsaxe Kirkegård. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Hørsholm. 1938-1947 opslag 55.
1891 student.
1899 cand. jur. og samme år fuldmægtig ved Bregentved-Gisselfeld birk.
1900 by- og herredsfuldmægtig i Skanderborg.
1902 fuldmægtig ved Sjællands stiftamt.
1904 tillige sekretær ved Kbh.s Amtsråd.
1909 kontorchef ved Gentofte Kommunes økonomiske forvaltning.
1920 kunstitueret dommer i Åbenrå købstad m. v.
1923 kongelig udnævnt.
1934 civildommer i Kbh.s amts nordre birk.

1920-1934 formand for Fredningsnævnet for Åbenrå Amtsrådskreds.
1937 for Fredningsnævnet for Kbh.s Amtsrådskreds.
1921-1934 for Skatterådet for Åbenrå Amtsrådskreds.
1938 for Nævnet til Fastsættelse af Erhvervsleje i Kbh.s Amtsrådskreds.
Formand for Voldgiftsretten i tvistigheder angående handel med husdyr samme sted.
1940 for den overordentlige kommission vedrørende foranstaltninger til fremme af en hensigtsmæssig jordfordeling mellem landejendomme i de sønderjydske landsdele.