GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Frideric Dideric Vett

Født København. Vor Frue Sogn. DK.
Død 19 OCT 1844 København. Vor Frue Sogn. Store Fiostræde 181. DK.
Jens Zeuthen Lemming Vett 10 MAY 1805 Ubby sogn. Kelleklinte. Holbæk amt. DK.
Lemming Vett 3 NOV 1806 Ubby sogn. Kelleklinte. Holbæk amt. DK.
Julius Theodor Emil Vett 17 APR 1808 Ubby sogn. Kelleklinte. Holbæk amt. DK.
August Sophus Vett 3 JAN 1810 Ubby sogn. Kelleklinte. Holbæk amt. DK.
Christian August Vett 8 MAR 1811 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Carl Vilhelm Vett 26 MAY 1812 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Laura Camilla Vett 21 OCT 1813 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Ida Othilia Vett 19 NOV 1814 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Achilla Cathinca Vett 26 MAR 1816 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Octavia Cassandra Vett 19 JUL 1817 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
NN 27 APR 1819 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Octavia Cassandra Vett 26 MAR 1819 Kalundborg Vor Frue sogn. Holbæk amt. DK.
Ludvig Edvard Vett 20 JUN 1821 Tømmerup sogn. Kåstrupgård. Holbæk amt. DK.
Peter August Sophus Vett 14 DEC 1823 Tømmerup sogn. Kåstrupgård. Holbæk amt. DK.
Leopol Adelbert Vett 11 APR 1825 Tømmerup sogn. Kåstrupgård. Holbæk amt. DK.
Vielse 1 JUN 1804 København. Garnisons sogn. DK.
Kirkebog. Kbh. Garnisons. 1799-1814 opslag 73.
Fødsel København. Vor Frue Sogn. DK.
Kirkebog. Kbh. Vor Frue. 1768-1784 side 239 opslag 122.
Dåb 12 MAR 1777 København. Vor Frue Sogn. DK.
Kirkebog. Kbh. Vor Frue. 1768-1784 side 239 opslag 122.
Død 19 OCT 1844 København. Vor Frue Sogn. Store Fiostræde 181. DK.
Kirkebog. Kbh. Vor Frue. 1826-1853 opslag 93.
Begravelse 23 OCT 1844 København. Assistens Kirkegård. DK.
Begravelsesprotokol. Kbh. 1844 nr. 1457.
1790 landkadet.
1796 fændrik i sjællandske Regiment.
1800 karakt. sekondløjtnant.
1802 virkelig Sekondløjtnant og student privat.
1803 cand. jur. og premierløjtnant ved Marineregimentet.
1804 afsked og herredsfoged og skriver i Ars og Skippinge herreder.
1808 virkelig kancelliråd.
1828 virkelig justitsråd.
1830 borgmester, byfoged, by- og rådstueskriver i Viborg med forpligtelse til uden vederlag at tiltræde inspektionen af Tugt- og Forbedringshuset samme sted.
1839 afsked.
Ejer af Kåstrupgård i Tømmerup sogn.
1834 bor han som enkemand i Søndersogns Kirkestræde 197 i Viborg med syv børn, en fuldmægtig og to tjenestepiger.