GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ebbe Gotfredsen

Født 13 Mar 1935 Tagesminde, Gentofte, København
Død 3 Jun 2008 Store Stapris, Sulsted, Nordjylland
13 Mar 1935
Tagesminde, Gentofte, København
24 Jul 1894
Strandgården, Snøde, Langeland
7 Nov 1865
Strandgården, Snøde, Langeland
15 Jun 1834
Botofte, Langeland
18 Jun 1848
Snøde, Langeland
30 Oct 1866
Holsmosegården, Snøde, Langeland
28 Aug 1830
Holsmosegård, Snøde, Langeland
11 May 1839
Kulepile, Langeland
6 Oct 1904
Hellerup, København
Beskætigelse
Fødsel 13 Mar 1935 Tagesminde, Gentofte, København
Død 3 Jun 2008 Store Stapris, Sulsted, Nordjylland
Begravelse 12 Jun 2008 Sulsted Kirke, Nordjylland
afdøde.dk
(Research):Oberstløjtnant Ebbe Gotfredsen, Sulsted, er død, 73 år. Ebbe Gotfredsen kom efter afsluttet eksamen på Hærens Officersskole i 1962 som premierløjtnant til Dronningens Livregiment i Aalborg. Herefter fulgte et meget varieret tjenestefo orløb, der også indbefattede tjeneste under FN i Gaza fra 1963 til 1964 og en periode som lærer på Sergentskolen i Sønderborg. Efter gennemgang af Flyverskolen blev Ebbe Gotfredsen ansat som chef for Hærens Flyvetjeneste i Vandel, en stilling ha n bestred fra 1976 til 1988. Før Berlinmurens fald var han en utrættelig fortaler for en ændring af flyvetjenestens opbygning, så den kunne leve op til nutidens krav, og det var i høj grad hans fortjeneste, at der blev indført panserværnshelikop tere i hæren. Fra 1988 til pensioneringen i 1995 var hannæstkommanderende ved Dronningens Livregiment og Militærregion I. Som pensionist boede han i udkanten af Sulsted Bakker nord for Nørresundby og var en meget flittig forfatter af lokalhistor iske bøger og artikler.

Vor kære bror, farbror, morbror og fætter oberstløjtnant Ebbe Gotfredsen Store Stapris født 13. marts 1935
død 3. juni 2008 Carsten
Karen, Jums og Anders
Dorthe, Karsten og Jens
Ingrid Bisættelsen har fundet sted fra Sulsted Kirke
torsdag den 12. juni