GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Hansen

Født 2 Dec 1822 Bulvadhus, Rye, Sjælland
Død 27 Sep 1891 Bulvadhus, Sjælland
2 Dec 1822
Bulvadhus, Rye, Sjælland
1782
Kirke Hyllinge, Sjælland
Sofie Frederikke Jensen 1 Jun 1853 Bulvadhus, Sjælland
Ane Kirstine Jensen 24 Aug 1856 Rye sogn, Roskilde, Sjælland
Beskætigelse
Fødsel 2 Dec 1822 Bulvadhus, Rye, Sjælland
Kirkebogen
Dåb 26 Jan 1823 Rye Kirke, Sjælland
Kirkebogen
Død 27 Sep 1891 Bulvadhus, Sjælland
Kirkebogen
Begravelse 2 Oct 1891 Rye Kirke, Sjælland
Kirkebogen
(Research):iflg. kirkebog ved datters død: 'Indsidder Jens Hansen, Bulvadhuset, Rye sogn'
inderste, (af glda. inneste, af mnty. insete, inste, af in 'i' og afledn. af sitten 'sidde, bo'), indsidder, tidligere på landet en lejer af hus eller lejlighed, evt. et værelse hos andre bønder. Ofte beboede indersten et hus på gårdens (husets ) grund, mens indsidderen havde husrum på gården (huset), men begge havde normalt egen husholdning. Betegnelserne inderste og indsidder blev dog hyppigt brugt i flæng. I Christian 5.s Danske Lov fra 1683 blev det forbudt fæstere at huse inderste r uden godsets tilladelse; bestemmelsen ophævedes i 1850. Inderster og indsiddere var landbosamfundets dårligst stillede; de omfattede aftægtsfolk, gamle og syge, enlige kvinder, gifte daglejere og de ringest stillede håndværkere, fx vævere.

Udtrykket inderste gik af brug i 1800-t.s anden halvdel, mens udtrykket indsidder i betydningen lejer forsvandt ca. 1900.