GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Godtfredsen

1721
Snøde, Svendborg, Denmark
1690
Snøde, Langeland
1640
Humble
1654
Bøstrup
1690
Stoense, Langelands Nørre, Svendborg, Denmark
Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark
1628
Lindelse, Langeland
1658
Lysabild, Als
20 Jan 1668
Guldborggård, Illebølle, Langeland
1680
Rudkøbing, Langeland
Detaljer om denne person er udeladt.