GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Maren Tygesdatter

Født ABT 1685 Skæring Munkegård, Egå, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark
Død 27 SEP 1727 Skæring Munkegård, Egå, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark
ABT 1685
Skæring Munkegård, Egå, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark
1 APR 1655
Kattrup, Vrads, Skanderborg, Danmark
1 JAN 1678
Vastrup
Fødsel ABT 1685 Skæring Munkegård, Egå, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark
Død 27 SEP 1727 Skæring Munkegård, Egå, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark

LAURIDS SØRENSEN WORSØE, f. 18. okt. 1711, er foruden Wilhelm Adolph Worsøe den eneste af brødrene, der idag har efterkommere med navnet Worsøe levende. I sit 12. år kom han ud som skriverdreng hos krigsråd Hans Folsach og senere hos Niels Morville, men 18 år gammel kom han til Peder Wøldikes private latinskole i Sommersted præstegård, hvorfra han dimitteredes 1730. I 1734 blev han cand. teol., 1736 interimspræst i Trige og Ølsted hos provst Christopher Bøgh, hvis datter Ide

Margrethe han ægtede den 8. nov. 1736. Hun var født d. 24. jan. 1716 og frembåret i kirken d. 12. febr. af amtmand Hans Nansens hustru Maren Tygesdatter Jespersen

&nbsp

&nbsp

Det fremgår af A. Falk-Jensen og H.Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati

Juris 1736-1936, bind III, 1957, s. 378 :

Hans Nansen Randleff siges ved skiftet efter moderen 1727 at være 11 år, men

ved sin død 1763 44 år, altså f.o. 1716 eller 1719, men forældrene blev

først gift 2. august 1718, da moderen havde været enke i 2 år efter amtmand

Hans Nansen, og deres første barn, en datter, fødtes allerede 16. september

s.å., som vielsen fandt sted.

Muligvis er han da søn af amtmanden [næppe rigtigt, OBK] og født ret længe

efter dennes død og adopteret af moderens 2. ægtefælle, ejer af Skæring

Munkgård, Rasmus Randleff.

Moderen hed Maren Tygesdatter Jespersen.

H.N.Randleff begr. 10. maj 1763 i Lime, Sønderhald herred.

Gift 6. november 1760 i Skødstrup med Mariane Weyle, hjemmedøbt 29. juni

1734 i Tirstrup; hendes død kendes ikke, datter af degn i Tirstrup, senere i

Skødstrup, Hans Weyle.

H.N.Randleff var nogle år hos forvalteren på Hevringholm. 20. april 1761

exam.jur. (ej aldeles ubekvem). 12. juni s.å. birkedommer i Clausholm Birk.

Boede 1761 og 1762 i Søby sogn, Sønderhald herred.

I Danmarks Adels Årbog, bind 88, 1976-78, læses følgende under den adlede

slægt 'de Thygeson':

Moderen Maren Tygesdatter Jespersen (eller blot Maren Thygesen), født

1684-86, død natten imellem 26. og 27. september 1727 på Skæring Munkgård.

Gift omkring april 1700 med amtmand, justitsråd Hans Nansen til Skæring

Munkgård (Forældre: præsident i København Hans Nansen og Elisabeth

Pedersdatter), født 24. august 1670 i København, død 29. maj 1716 på Skæring

Munkgård, bisat i Egå Kirke.

Maren gift 2. gang 1718 med Rasmus Randlef til Skæring Munkgård, død 1755.

Med venlig hilsen

Ole Bech Knudsen

&nbsp