GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mette Madsdatter Bieregaard

Født Abt 1700
Død
Familie med Agatius Looman
Død Y
Fødsel Abt 1700
Hun levede 1719 i Viborg og flyttede derefter til Christiania.I et brev, dat. Viborg 1719 31. Oktbr., meddelte hun samme bys magistrat, 'at saasom hendes Mand, Agatius Looman var foraarsaget at rejse fra Byen og paa andre Steder at søge sit Brød med Gud og Æren for os (og) vore smaa uopfødde Børns nødtørftige Livets Ophold, eftersom han udi hans Urmager Profession intet her på Steden synderligen kunde i denne vanskelige Tid her fortjene; hvorefter jeg siden har bekommet hans Brev, dat. Kiøbnhaffn den 2. Septbr. 1719. som til Indhold medfører, at han har bekommet Recommendation at skal være priviligeret Urmager i Christiania, som siden er formummet didhen at være rejst samme Condition at antage, saa har han videre begiert af mig, som af forskrefne hans Missive er at se, det jeg på hans Vegne skulde fremkomme paa Raadhus for Deres respektive Raadstue Ret hans Borgerskab efter foranførte Omstændigheder publice at opsige etc. Vil derfor ydmygeligst forhaabe at han efterdags udi Byens Skalteskillings Taxation vorder udlæsket saa vel og at blive fri for alle Persional Skatter etc. etc. Denne Borgerskabs Opsigelse, som jeg paa min Mands Vegne hermed (tillige med min Broder Johan Madsen Badenhof, Fuldmægtig hos By- og Raadstueskriver ædle Sr Christof
fer Bagge her ibid.) udi egen Person publice lader gøre. Begærer ydmygst etc.'