GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Alexander Hans Henrik Brandt

Født 12 Mar 1806
Død 23 May 1859
Beskætigelse Præst
Fødsel 12 Mar 1806
Død 23 May 1859
åØåKom efter sit 15. år at have nydt undervisning i hjemmet i Kolding latinskole, hvorfra han dimitteredes 1824 (haud.) og tog det følgende år filosofikum. Tilbragte derefter 3 år i hjemmet i Gamtofte præstegård på Fyn som lærer, rejste såatter til København og begyndte at studere teologi, men da faget på dette tidspunkt ikke interesserede ham synderligt, og da han manglede tid til at drive studierne med alvor, opgav han dem og lagde sig efter forstvæsenet. I denne stillingramtes han af en ulykke - der oplyses ikke hvilken -, som blev skæbensvanger for ham og bragte ham atter at vende tilbage til teologien. Tog teologisk embedseksamen 5. Maj 1837 (haud.) og fik 10. Jun. 1847 efter i 10 år at have beklædt fors
kellige stillinger ansættelse som katekt i Frederikssted på St. Croix, hvorfra han 25. Jan. 1858 forflyttedes til Børglum-Furreby sognekald i Vendsyssel.