GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Peter Jensen

Født 25 Nov 1818 Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, DK.
Død 27 Oct 1895 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
25 Nov 1818
Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, DK.
Gola Andrea Bodenhoff Jensen 1 Nov 1854 Roskilde Sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Dk.
Eigil Rammel Jensen 25 Oct 1863 Vordingborg landsogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.
Vielse
Beskætigelse Overlæge, Etatsråd
Fødsel 25 Nov 1818 Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, DK.
Folketælling 1 Feb 1880 København staden, Sokkelund herred, Københavns amt, DK. Gammel Kongevejs Rode 76c
Død 27 Oct 1895 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
åØåStudent 1836 (laud.), cand.med. 1843 (laud.), konstitueredes 1841 og ansattes 1843 som kandidat ved Almindeligt Hospital, men allerede samme år i Okt. blev han kandidat på Sankt Hans Hospital, hvor han 2 år efter ansattes som reservelæge, i hvilken stilling han virkede i 12 år, stærkt optaget af psykriatiske studier. For at fremme disse foretog han 1845 en rejse til Tyskland, Østrig og Holland og 1846 - 47 besøgte han Paris, Øst-Frankrig, Vest- og Nord-Tyskland. 11. Oktober 1853 udnævntes han til lægekyndigt medlem af kommissionen til opførelse af sindsygeanstalten ved Vordingborg, hvortil planen væsentlig skyldtes ham og ved hvis fuldførelse han 14. Sep. 1857 overtog stillingen som overlæge ved anstalten, hvilken han ledede i 18 år, indtil han på grund af tiltagende øjensvaghed måtte tage sin afsked 23. Dec. 1875. Derefter levede han 1876 - 77 i Hillerød og fra sidstnævnte år på Frederiksberg syslende med ægyptologiske studier. 5. Okt 1852 var han blevet titulær professor, 4. Okt. 1866 korresponderende medlem af det kgl. medicinske selskab, 28. Jul. 1869 ridder af Dbg., 3. Okt. 1873 dannebrogsmand, 27. Nov 1875 etatsråd og ved universitetes jubelfest 5. Jun 1879 doktor med. hon
oris causa.