GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Owan Andreas Ludvig Bodenhoff

Ludvig
Født 1 Jan 1791 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Død 20 Nov 1871 Køge sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, DK.
1 Jan 1791
Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Abt 1749
5 Jan 1723
Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Abt 1697
Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Abt 1697
Bacharach, D.
Cecilie Margrethe Bodenhoff 2 May 1812 Holbæk landsogn, Merløse herred, Holbæk amt, DK.
Mogens Johannes Leopold Bodenhoff 26 Apr 1813 Tømmerup sogn, Ars herred, Holbæk amt, DK.
Carl Peter Laurits Ludvig Bodenhoff 14 Jul 1814 Tømmerup sogn, Ars herred, Holbæk amt, DK.
Birgitte Dorthea Amalia Bodenhoff 25 Jun 1815 Slangerup Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Dk.
Christiane Diderikke Bodenhoff 24 May 1816 Sankt Peders Kirke, Slagelse
Holgersine Cathrine Bodenhoff 14 Sep 1817 Sankt Peders Kirke, Slagelse
Nicoline Severine Bodenhoff 9 May 1819 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Frederikke Bodenhoff 3 Mar 1820 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Lars Bodenhoff 3 Mar 1820 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Bolette Augusta Bodenhoff 2 May 1821 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Johan Nicolai Bodenhoff 15 May 1822 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Henrik Christian Bodenhoff 15 Mar 1823 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Caroline Lovise Bodenhoff 20 Feb 1825 Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.
Elias Mads Vilhelm Bodenhoff 6 Sep 1826 Ballerup sogn, Smørum herred, Københavns amt, DK.
Vielse 7 Jun 1811 Kirke Eskildstrup Kirke Sjælland
Konfirmeret Christianfeldt Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Dk.
Beskætigelse Landmand
Fødsel 1 Jan 1791 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Dåb 30 Jun 1791 Frederiksberg kirke
Folketælling 1 Feb 1801 København staden, Sokkelund herred, Københavns amt, DK. Købmager kvarter matr 11

Cecilie Roested, 56, enke, husmoder, egne midler
Jacobine Carstensen, 32, ugift, husjomfue
Helene Sperling, 30, ugift, husjomfrue
Evan Bodenhoff, 11, ugift, antaget barn hos C. Roested
Johan Christ. Meldal, 28, informator, Stud. Theol
Iver Ammiitzbøll (Adm), 33, ugift, logerende, cand juris.
Marie Sthiler ?, 41, ugift, tjenestefolk
Dorthe Petersdatter, 29, ugift, tjenestefolk
Knud Torgidsen, 26, ugift, tjenestefolk, tjener
Hans Nielsen, 32, ugift, tjenestefolk, kusk hos Rosted
Lars Johansen, 40, ugift, tjenestefolk, gårdkarl
Folketælling 1 Feb 1850 Ballerup sogn, Smørum herred, Københavns amt, DK. Ballerup by, en gård
København, Smørum, Ballerup, Ballerup By, En Gaard, 99, FT-1850, C9136
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ovan?? Andreas L. Bodenhoff 60 Enkemand Gaardeier, huusfader Frederiksberg
Carl Peter Ludvig Bodenhoff 36 Ugift Hans børn Tommerup Sogn, Holbæk Amt
Johan Nicolai Bodenhoff 28 Ugift Hans børn Førsløv Sogn, Sorø Amt
Henrik Christ. Bodenhoff 27 Ugift Hans børn Førsløv Sogn, Sorø Amt
Cicilie Margr. Bodenhoff 38 Ugift Hans børn Holbæk
Bolette Augusta Bodenhoff 29 Ugift Hans børn Tørslev Sogn, Sorø Amt
Wilhelmine Amalie Jensen 19 Ugift Tjenestefolk Gjentofte
Anne Jensdatter 21 Ugift Tjenestefolk Draabye Sogn, Frederiksborg Amt
Christiane Larsen 22 Ugift Tjenestefolk Gjerløv Sogn, Frederiksborg Amt
Johan Ditlev Carlsen 17 Ugift Tjenestefolk Aversi Sogn, Præstø Amt
Jørgen Nielsen 50 Ugift Tjenestefolk Vesteregede Sogn, Præstøe Amt
Christian Emil Hansen 26 Ugift Tjenestefolk København
Pouline Poulsen 70 Ugift Kostgjængerske København
Frederik Valentin Dame 43 Gift Mølleeier, huusfader Jægersborg
Død 20 Nov 1871 Køge sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, DK.
Begravelse 27 Nov 1871 Ballerup kirkegård
Han døde i huset hos gartner Erik Christian Drost på Gl. Køgegård, der havde været gift med Emilie Hansen, en søster til hans svigerdatter, Emma Hansen, og datter af hans hustrus halvsøster, Dorothea Marie Skovgaard.Han ses som lille barn at have fået privatundervisning, der såvel som hans påklædning betaltes først af hans farfader, derefter af hans farbroder, Andreas Bodenhoff., og sluttelig af dennes enke, på hvis bekostning han også som 7 årig fik undervisning i dans. Ved forældrenes død siges han at opholde sig i Holsten uden at stedet nærmere angives. Senere anbragtes han hos en præst i Christiansfeldt, hvor han blev konfirmeret og hvor han skulle forberedes til den gejstelige stand, men da han ytrede stor lyst til landvæsenet, sendtes han for at lære dette til hovedgården Mørup i Fjenneslev sogn ved Ringsted, hvilken da ejedes af Ivar Ammitzbøll, hvis moder, Marie Sophie Rohde, var en søster til Agent Bodenhoffs 2. h
ustru.Efter forældrene arvede han en kapital på 17.777 Rdlr., der satte ham i stand til tidlig at blive selvstændig og knap 20 år gammel giftede han sig. 1811 havde han købt Oldgården ved Holbæk, men afhændede den allerede 1813 og samme år købtehan for 4.666 Rdlr. 4 ?? af L.F. Rømer arvefæstegården Ubberupgaård i Tømmerup sogn, Holbæk amt. Heller ikke denne ejendom beholdt han længe. 1814 - 15 boede han i Kvinderup, Slangerup sogn., og fra 1816 - 18 var han forpagter af Stæregården i Slagelse St. Peders landsogn. 1819 - 25 træffes han som arvefæstegårdmand i Sneslev, Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, men derefter slog han sig til ro, idet han sidstnævnte år købte gården Kristinelund, tidligere kaldet Holmegård, på Ballerup mark, hvilken han drev til nogen tid efter hustruens død (1850), da han overlod den til sin yngste søn, Henrik Chr. Bodenhoff. - 1856 7. aug.. tog han borgerskab som værtshusholder i København, men deponerede det atter 1864 20
. apr. og sine sidste år tilbragte han på Gl. Køgegård hos gartner Drost, tidligere gift med en søster til hans svigerdatter Emma Hansen, og altså som denne rn søsterdatter af hans hustru.Enkefru justitsrådinde Cecilie Margrethe Rosted, f. Rohde, skænkede i sit testamente af 1818 28. febr. 10.000 Rdlr. rede sølv til lige deling mellem Ludvig Bodenhoffs børn, dog skulle kapitalen indsættes i overformynderiet og først udbetale
s efter forældrenes død, idet disse i deres levetid skulle oppebære renten af den.