GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Carl Ludvig Drewsen

Født Abt 1762 Hannover
Død 22 Dec 1817 København DK.
Vielse
Trolovelse
Beskætigelse Grosserer
Fødsel Abt 1762 Hannover
Død 22 Dec 1817 København DK.
åØåd. 15 Dec 1794 havde han taget borgerskab som grosserer i København, og d. 24 Maja 1799 fik han naturalisationsbevis. Den 22 Aug 1806 måtte han melde sig til skifteretten som fallit, men 7 år senere fik han boet udleveret og begyndte att
er at handle, dog stadig uden held, thi ved hans død udviste hans bo et underskud på 43.682 Rdlr.
1800 var han bleven Regiments kvartermester og overauditør ved livgarden til fods og 24 Maj 1814 udnævntes han til