GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Frants Emil Bodenhoff

Født 19 Jun 1818 Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Død 13 Jan 1897 Sankt Jacob sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
19 Jun 1818
Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
20 Oct 1788
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
Abt 1761
5 Jan 1723
Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
17 Oct 1737
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
26 Jun 1761
Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
19 Dec 1790
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
Abt 1760
København DK.
Marie Elisa Wilhelmine Bodenhoff 22 Feb 1849 Jönneval, Norge
Ernst Gotthold Emil Bodenhoff 16 Mar 1852 Jönneval, Norge
Vielse
Beskætigelse Overførster, Kammerherre
Fødsel 19 Jun 1818 Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Dåb 16 Dec 1818 Gentofte kirke
Folketælling 1 Feb 1840 København staden, Sokkelund herred, Københavns amt, DK. Dronningens Tværgade 361

Christian Frederik Halse, 35, ugift, candidatus theoloiæ, lever af informationer, logerende
Carl Frederik Vilhelm Bodenhoff, 26, ugift, studiotus theologiæ, logerende
Frantz Emil Bodenhoff, 22, ugift, forstelev, logerende
Folketælling 1 Feb 1855 Søllerød sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK. Øverød by
Kammerjunker
Folketælling 1 Feb 1870 Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Dk. Stenderupstrandgård
Skovrider
Folketælling 1 Feb 1880 Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Dk. Stenderupskov
Død 13 Jan 1897 Sankt Jacob sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
åØåForstkandidat 1840 (2. karakter). Deltog 1842 i reguleringen af Gisselfeld skove under forstinspektør J.F.C. Wegener og foretog under dennes langvarige sygdom udvisningen i fornævnte skove og på Samsø, assisterede 1843 F.J. Wedell Wedellsborg ved reguleringen af Erholm skove på Fyn og var derefter 1844 - 45 ansat ved statsskovenes revision (3. og 4. Kronborg distrikter). Fra 1846 eil efteråret 1853 var han skovbestyrer ved Fossum jernværk, tilhørende statholderen i Norge,Severin Løvenskiold, og boede i dette tidsrum på Jönneval ved Skien. Vendte så atter tilbage til Danmark og ansattes først som assistent ved 1. københavnske skovdistrikt med bolig i Jægersborg, derefter i efteråret 1857 som konstitueret skovrider i Aabenraa distrikt med bopæl i Vesterlund ved Aabenraa og 1. Okt. 1860 som skovrider i 2. haderslevske skovdistrikt, havende fra 1864 tillige statstilsyn med privatskovene i de tidligere under Slesvig, men nu i kongeriget indlemmede distrikter og boede i denne periode på Stenderupstrand ved Kolding. Udnævntes 1. Nov. 1882 til overførster for 1. overførsterinspektion og skulle i denne stilling tillige besørge jægermesterforretningerne. Han boede da på Egelund i Nøddebo sogn. Efter at være fyldt 70 år, følte han sig træt og tog sin afsked 1. Maj 1889, hvorefter han flyttede til København. Var 1846 blevet jagtjunker, 1854 kammerjunker og 1884 kammerherre. 1878 blev han ridder af danebrog, 1888 dannebrogsma
nd. Den russiske kejser udnævnte ham 1883 til kommandør af St. Anna ordenen og 1887 til storofficer af samme orden.